Akademik Teşvik Takvimi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

 

BAŞVURU SÜREÇİ
BAŞVURU TARİH

 

BAŞLANGIÇ
BİTİŞ

Akademik Teşvik Başvurularının, Rektörlüğe bağlı Bölümlerde, Fakültelerde, Yüksekokullardaki Öğretim Elemanlarınca ilgili Bölüm Başkanlıklarına, Enstitülerdeki Öğretim Elemanlarınca ilgili Anabilim Dalı veya Ana Sanat Dalı Başkanlıklarına yapması

2 Ocak 2018
Salı

15 Ocak 2018 Pazartesi

(Mesai Saati Bitimine Kadar)

Bölüm, Anabilim Dalı ve Ana Sanat Dalı Başkanlıklarınca, başvuru sahibinin faaliyetlerinin incelenmeye uygun olup olmadığına karar vermesi ve uygun görülmeyen başvuruların gerekçeli olarak başvuru sahibine iade edilmesi.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından, başvuruların gerekli düzeltmelerinin yapılmasından ve eksikliklerin giderilmesinden sonra nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararının verilmesi ve üst birime iletilmesi

16 Ocak 2018
Salı

19 Ocak 2018 Cuma

(Mesai Saati Bitimine Kadar)

Başvuru değerlendirme kararının Rektörlüğe bağlı Bölüm, Dekanlık ve Müdürlükler tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi

22 Ocak 2018 Pazartesi

24 Ocak 2018 Çarşamba

(Mesai Saati Bitimine Kadar)

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından gönderilen başvuruları ve başvuru değerlendirme kararlarını inceleyerek nihai kararını vermesi ve bu kararı Üniversitemizin internet sayfasından ilan etmesi

24 Ocak 2018 Çarşamba

31 Ocak 2018 Çarşamba

(Mesai Saati Bitimine Kadar İlan Edilmesi)

Başvuru sahiplerinin ilan edilen nihai sonuçlar için Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun Kararlarına itiraz (Liste Askı ve İtiraz Süresi)

31 Ocak 2018 Çarşamba

06 Şubat 2018 Salı

(Mesai Saati Bitimine Kadar)

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun Kararlarına itirazların karara bağlanması ve ilan edilmesi

07 Şubat 2018 Çarşamba

12 Şubat 2018 Pazartesi

(Mesai Saati Bitimine Kadar Kesin Listelerin İlan Edilmesi)

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 11.01.2018 18:57:39 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular