Hayat Boyu Öğrenme - LLP

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yeni bir döneme girmiştir. 2013 yılı sonuna kadar sürecek yedi yıllık bir dönemi kapsayan Hayatboyu Öğrenme (LLP = Lifelong Learning Programme) ve Gençlik (Youth in Action) Programları, önceki programlarda olduğu gibi AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) ve Aday Ülkelerin (Türkiye) katılımıyla gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Batı Balkan ülkeleri ve İsviçre'nin de önümüzdeki yıllarda programlara katılımı öngörülmektedir.

Ülkemiz, 1 Ocak 2007'de başlayan Hayatboyu Öğrenme Programı'na (LLP) ''tam üye" olarak katılmıştır. Üstelik yeni dönemde, eğitimle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın yoğun talebini daha iyi karşılamak üzere 2007-2013 bütçe döneminde programların bütçesinin yaklaşık % 70 oranında artırılması planlanmıştır.

Amaçlar:

  • Bilgi toplumuna dönüşüm sağlamak
  • İş imkanlarını artırmak
  • Sosyal bütünlüğü geliştirmek
  • Çevrenin korunmasını sağlamak
  • Kalite referansına ulaşmak
  • Öğretim sistemleri arasında değişim ve işbirliğini güçlendirmek

Genel ve mesleki eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir programda toplayan Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP); yeni kuralları, basitleştirmeleri ve ülke merkezli faaliyetlerdeki artış nedeniyle özel bir önem taşımaktadır.


Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)

  • Comenius Programı - Üniversite Öncesi Okul Eğitimi

Comenius Program'ının temel amacı, "Okul Eğitimi" alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyaloğu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmektir. 

  • Erasmus Programı - Yüksek Öğretim

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. 

  • Leonardo Da Vinci Programı - Mesleki Eğitim

Leonardo da Vinci, Avrupa Birliği Mesleki Eğitim programıdır. Tüzel kişilik sahibi tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile KOBİ, STK ve yerel idareler Leonardo da Vinci projesi sunabilmektedir.

  • Grundtvig Programı - Yaşam Boyu (Yetişkin) Eğitimi

Grundtvig Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değikliklere uyum sağlamalarını amaçlar.

 

Marmara Üniversitesi Erasmus Programı'nı http://llp.marmara.edu.tr web sayfasından inceleyebilirsiniz.

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 26.12.2014 15:41:56 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular