Sub Image

Tıp Fakültesi

Dekan: Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel

Web Sayfası : http://tip.marmara.edu.tr

Tarihî geçmişi 1894 yılına uzanan ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne adıyla eğitime başlayan Tıp Fakültesi, tarihî süreçte değişik adlar altında faaliyet göstermiş ve 1983 yılında mevcut adını alarak Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Eğitim dili İngilizce olan fakültede Cerrahî Tıp Bilimleri, Dâhilî Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır.


Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından güncellenmektedir.

Son güncelleme tarihi: 23.05.2013 15:58:08