Epilepsi

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

Epilepsi konusunda güncel, bilimsel gelişmeleri izlemek, katkıda bulunacak temel ve klinik araştırmaları projelendirerek yönetmek, veri toplamak ve sonuçlandırmnak, her düzeyde araştırmayı teşvik etmek, personel ve bilim adamı yetiştimek, epilepsi hastalığının yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve diğer bilim kuruluşları ile işbirliği kurmaktır. Epilepsi alanında, tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak. Epilepsi tedavisinde yer alma potansiyeli olan molekülleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.

Araştırma ve geliştirme fonları sağlamak, eğitim, öğretim elemanlarına, idari elemanlara ve hizmet edenlere ödüller vermek. Epilepsi alanında biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Epilepsi alanıda tıp araştımaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak. Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün epilepsi hastalığı ile ilgili bilinçlendirici etkinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak. Epilepsi hastalığının yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin konu ile ilgili eğitim almalarına katkıda bulunmak. Resmi bilirkişilik ve danışmanlık yapmak. Epilepsi ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması ile ilgili çalışmalar yapmak. Teknik tıp personeli ve bilimadamı yetiştirmek. Epilepsi ve insan sağlığı ile ilgili araştırma ve uygulamaları öncelikle yaparak ülkenin sağlık standardının yükseltilmesinde yardımcı olmak. Marmara Üniversitesi Rektörü tarafından verilecek epilepsi alanındaki görevleri yerine getirmektir.

MÜDÜR : 
Prof.Dr.Filiz ONAT

TELEFONLAR : 
0 216 349 28 16

ADRES : 
M.Ü.Tıp Fak. Tıbbiye Cad. No:49 81326 Haydarpaşa İST.

 

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 17.04.2015 10:37:59 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular