Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

Hipertansiyon dünyada ve ülkemizde en sık rastlanan hastalıklardan olup, kalp yetersizliği, kalp krizi, inme ve böbrek yetersizliği başta olmak üzere çeşitli hastalıkların risk faktörüdür. Hipertansiyonun sıklığı ülkemizde gençlerde ve çocuklarda da giderek artmaktadır. Bu nedenle hipertansiyon ve hipertansiyonun yol açtığı hastalıklar aslında bir toplum sağlığı sorunudur. Bugün uluslararası meslek kuruluşları ve dernekleri hipertansiyonla tıbbi ve toplumsal anlamda mücadelenin yaygın, planlı ve multidisipliner bir yaklaşım ile yapılmasını önermektedir. Merkezin amacı; hipertansiyon ve ateroskleroz alanında bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet faaliyetleri düzenlemek ve bunlara katkıda bulunmak; hipertansiyon ve ateroskleroz konusunda güncel bilimsel gelişmeleri izlemek, temel ve klinik araştırmaları projelendirerek yönetmek ve sonuçlandırmak, araştırmaları teşvik etmek, bilim insanı yetiştirmek, diğer bilim kuruluşları ile işbirliği kurmaktır. Bu çabalarla hem bilimsel bilginin üretilmesine, hem de toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

MÜDÜR : 
Prof.Dr. Ali Serdar FAK

MÜDÜR YARDIMCISI : 
Prof.Dr. Oğuzhan DEYNELİ

TELEFONLAR : 
0216 657 06 06 / 3531 

WEB SAYFASI :

http://hipam.marmara.edu.tr

Bu sayfa Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 25.03.2016 14:54:24 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular