Sağlık Hizmet Politikaları

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konularında mevcut sistem ve politikaları analiz etmek, veri toplamak, başta Türkiye olmak üzere Avrasya ülkeleri için sağlık sorunlarının çözümüne yönelik öneriler ve sağlık hizmet politikaları geliştirmektir.

Orta Asya Cumhuriyetleri, Kafkas ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere, çeşitli ülkelerin sağlık sistemleri, sosyo-demografik yapıları ve sağlık göstergeleri konularında veri toplamak, bilgi tabanı oluşturmak.

Sağlık Hizmet Sistemleri ve Politikaları konusunda ulusal ve uluslararası görüş alışverişini sağlamak amacıyla bilimsel toplantı, konferans, seminer düzenlemek. Ülke ve bölge düzeyinde sağlık sorunlarının çözümü, sağlık hizmetlerinin planlanması ve örgütlenmesi konularında araştırmalar yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konusunda uzman yetiştirlmesi için eğitim imkanları sağlamak.

Dünya Sağlık Örgütü ve konuyla ilgili diğer uluslararası ve ulusal kuruluşlar ile işbirliği yollarını geliştirmek. İlgili alanlara yönelik yerli ve yabancı dilde yayın yapmak, dergi çıkarmak.

MÜDÜR : 
Prof.Dr. Haydar SUR

TELEFONLAR : 
0216 399 93 71/135

ADRES : 
M.Ü.Sağlık Bil.Fak. Kartal Devlet Hast.Yanı E-5 Yanyol 34885 Cevizli Kartal İST.

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 05.01.2015 09:33:47 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular