Uluslararası İlişkiler (MURCIR)

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

Uluslararası İlişkiler alanındaki yeni gelişmeleri araştırmak. Araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılar aracılığıyla tanıtmak ve tartışmak. Benzer nitelikteki bilimsel kuruluşlarla uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında bilimsel işbirliği yapmak. Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferans, seminer, sempozyum, kurs, yayın vb. bilimsel faaliyetlerde bulunmak. Kamu ve özel kesim kuruluşlarınca önerilecek konularda araştırma ve incelemeler yapmak, danışma hizmeti sağlamak ve merkezin uzmanlık alanına giren konularda çalışmalar yapmak.

MÜDÜR :
Prof.Dr. Günay Göksu ÖZDOĞAN

MÜDÜR YARDIMCISI : 
Yrd.Doç.Dr. Semra CERİT
Yrd.Doç.Dr. Erhan DOĞAN

TELEFONLAR : 
0216 348 43 64 
0216 348 43 64 (fax)

ADRES : 
M.Ü.Göztepe Kampüsü Kadıköy İST.

WEB SAYFASI : 
http://murcir.marmara.edu.tr

Bu sayfa Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 05.01.2015 09:43:32 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular