ÖBYS

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi

Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin süreçlerin yürütüldüğü sistem

EBYS

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Üniversitenin idari süreçlerine ait belge akışının elektronik olarak yürütüldüğü sistem

PBYS

Personel Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversite akademik ve idari personeline ait idari süreçlerin yürütüldüğü sistem

BAP-BYS

Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonu

Üniversitede yürütülen bilimsel araştırma projelerine ilişkin süreçlere erişim

ABB

Akademik Bilgi Bankası

Üniversite akademik personelinin özgeçmişi ve akademik çalışmaları

İYS

İçerik Yönetim Sistemi

Üniversite web sayfalarının içerik yönetim sistemi

ADAY

Aday Öğrenci Bilgilendirme Portalı

Üniversitemizi tercih etmek isteyen adaylar için eğitim programlarının tanıtımları

BAŞVURU

Başvuru Sistemi

Üniversitemize yapılacak her türlü başvuru işleminin tek bir noktadan, online yapılmasına imkân sağlayan web tabanlı servis

CEVİZ

Kurumsal Raporlama Sistemi

Üniversitenin farklı bilgi yönetim sistemleri ve hizmetlerinde raporlama yapılmasına imkân sağlayan sistem

ANKET

Web Tabanlı Anket Sistemi

Üniversite öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin izinler dâhilinde web üzerinden anket düzenlemesine imkân veren sistem

ATOM KARINCA

Kısmi Zamanlı Öğrenci Takip Sistemi

Üniversite birimlerinde görev alan kısmi zamanlı öğrencilere ilişkin süreçlerin takibi

CEMRE

Cemre Rezervasyon Sistemi

Üniversite toplantı salonlarının birimler tarafından rezervasyonunun düzenlendiği sistem

DİPLOMA

Diploma Doğrulama Sistemi

Bir diplomanın Üniversitemiz tarafından verilmiş gerçek bir diploma olup olmadığını sorgulama ekranı

BÜTÇE

Bütçe Takip Sistemi

Üniversite birimlerine ait bütçe takibinin yapıldığı sistem

ÇAĞRI MERKEZİ

Marmara Üniversitesi Çağrı Merkezi

0(216) 627 62 72
0(216) MAR MA RA

PERSONEL E-POSTA

Personel E-posta Sistemi

Üniversite idari ve akademik personelinin marmara.edu.tr uzantılı e-posta adreslerine erişim

ÖĞRENCİ E-POSTA

Öğrenci Elektronik Posta Sistemi

Öğrencilere verilen marun.edu.tr uzantılı e-posta kutularına erişim

HESAP

Hesap Yönetim Sistemi

Üniversite'nin öğrenci ve personeline sunduğu E-posta, WiFi ve Ftp gibi hizmetlere erişim için hesap yönetim ekranı

E-REHBER

Elektronik Telefon Rehberi

Üniversite birimlerinin, akademik ve idari personelin sabit telefon ve dahili bilgileri

KABLOSUZ

Kablosuz Ağ Hizmeti

Üniversite'nin öğrenci ve personeline sunduğu WiFi hizmetleri için bağlantı bilgilendirme ekranı

EDUROAM

Eduroam Ağ Hizmeti

Üniversite'nin öğrenci ve personeline sunduğu eduroam ağ hizmeti için bilgilendirme ekranı

BİLGİ EDİNME

Bilgi Edinme Hakkı Elektronik Başvuru

Bilgi edinme başvurusu formu

KATALOG TARAMA

Kütüphane Katalog Tarama

Üniversitenin 9 farklı kütüphane koleksiyonunda online katalog tarama

ONLİNE VERİTABANLARI

Online Veritabanları

Üniversitenin abone olduğu veritabanlarına erişim

E-DERGİ

Elektronik Dergi Sistemi

Üniversitenin elektronik dergi sistemi

UZEM

Uzaktan Eğitim Merkezi

Üniversitede uzaktan eğitim ile verilen derslere ve programlara erişim

EĞİTİM

Eğitim Materyalleri Sistemi

Üniversite birimlerinde düzenlenen kurum içi eğitim materyaline erişim

MADEM

Açık Ders Malzemeleri

Üniversite öğretim elemanlarının ders materyallerini herkese açık olarak paylaştığı sistem

MEYYAS

Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci

Eğitimde Yeniden Yapılanma Sürecinde bilgi alışverişi, paylaşım ve iletişim portalı

EĞİTİM BİLGİ PAKETİ

Eğitim Bilgi Paketi

Üniversitenin kurumsal tanıtımının, programların ve bu programlarda yer alan derslerin detaylı tanıtımının ve diğer imkânlar bilgisinin yer aldığı eğitim kataloğu

DHRS

Diş Hekimliği Randevu Sistemi

Diş Hekimliği Fakültesi Randevu Sistemi

TEKNİK DESTEK

Online Teknik Destek Talebi

Bilgi teknolojileri, yazılımsal ve donanımsal sorunları takip sistemi

YEMEK LİSTESİ

Haftalık Yemek Listesi

Üniversitemiz yemekhanesi'nin haftalık yemek listesi