HABERLERTüm Haberler

Avrupa Birliği'ndeki Güncel Sorunlar ve Türkiye'ye Yansımaları

Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü'nün 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla her yıl düzenlediği Avrupa Haftası etkinlikleri kapsamında AB ve Türkiye ilişkileri paneli düzenlendi.

13
May

Avrupa Birliği'ndeki Güncel Sorunlar ve Türkiye'ye Yansımaları konu başlıklı bu etkinlik tek oturum şeklinde 10 Mayıs’ta Üniversitemiz Göztepe kampüsünde düzenlendi. Etkinliğe Avusturya Ticaret Ateşesi Mag. Georg Karabaczek, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yanında Prof. Dr. Sanem Baykal, Doç. Dr. Çiğdem Nas, Doç. Dr. Yonca Özer, Doç. Dr. Münevver Cebeci, Doç. Dr. Mesut Eren katılım sağladı.

Etkinlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde yaşamış olduğu problemler, vize serbestisi konusu ile Gümrük Birliği'nin revize edilmesi bağlamında ele alındı.

Ek olarak AB'in kurumsal yapısının reforme edilmesi gerekliliği, Brexit Süreci ile AB'ye girilmesi kadar AB'den çıkılmasının da zorluğu konuşuldu. Barış ve işbirliği projesi olarak değerlendirilen AB'nin güncel gelişmeler dikkate alınarak yaşadığı yapısal sorunlar ile etkili AB söyleminin ne ölçüde uygulanabilir olduğu tartışıldı.

AB ile ilişkilerin hukuki boyutu ve süreç, AB ile olan ticari hacim, Gümrük Birliği ve revizyonu, açılan ve açılmayan müzakere başlıkları, Kıbrıs meselesi ve AB'nin güvenlik konularını ele alınarak disiplinler arası görüş alışverişinin sağlandı.

Etkinlik katılımcıların soru cevapları ile sonlandı.

 

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 14.05.2019 11:06:50 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular