HABERLERTüm Haberler

Siyaset ve Diplomasi Okulu Başladı

Marmara Üniversitesi Kariyer Merkezi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve MÜSEM iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilen Siyaset ve Diplomasi Okulu, 21.02.2018 tarihinde başladı.

23
Şub

Yaklaşık 140 kişinin yer aldığı programa ağırlıklı olarak, Marmara Üniversitesi ön lisans, lisans, lisansüstü ve mezun öğrencileri ve üniversite dışından gelen kişiler katıldı.

“Osmanlı'dan Günümüze Siyasal Hayat” konulu ilk ders, Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu tarafından verildi. İktidar, yönetim, siyaset gibi kavramların Osmanlı’daki karşılıklarının ve var olan sınıfların temel özelliklerinin, günümüz yönetim anlayışlarıyla, o dönemki uygulamalar arasındaki farklılıkların ve benzerliklerin detaylı ve kronolojik bir şekilde anlatıldığı derste, Türkiye Cumhuriyeti siyasi hayatı açısından önemli olan ve referans alınan antlaşmalar, girişimler ve yasal düzenlemelerden de söz edildi.

İkinci ders; “ Türkiye-Orta Doğu İlişkileri ve Politikaları” konu başlığıyla, Prof. Dr. Cengiz Tomar tarafından verildi. Tarihsel bakış açısıyla, Orta Doğu’da kurulmuş devletler, siyasal yapılanmalar, özellikle Avrupa ve Amerika’nın bölgeye yönelik projeksiyonları ve stratejileri, Arap dünyasının mevcut politikaları gibi konularda detaylı bilgilerin görsellerle birlikte verildiği oturum, katılımcılardan gelen sorular ve cevaplandırma aşamasıyla son buldu.

Programın temel amacı; Türkiye’nin siyasi tarihi, diğer ülkelerle ilişkileri, ulusal ve uluslararası siyasi durum, ilişkiler ve konularla ilgili ve diplomasi mesleğinin incelikleri hakkında katılımcıları bilgilendirmenin yanı sıra, uluslararası ilişkiler, siyasi ilişkiler konularında, bilinçli, bilgi odaklı ve diplomatik yolların kullanımının önemini kavramış, bu alanlarda lider olmayı ve Türkiye’nin siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine katma değer yaratmayı hedefleyen bireylerin yetiştirilmesine destek vermek olarak belirlenmiştir. 

Türkiye'nin Kamu Yönetimi Yapısı, Siyasi Düşünceler ve Diplomasi Tarihi, Türkiye'nin Kültürel ve Sanatsal Yapısı, Türkiye- Kıbrıs İlişkileri, Türkiye'nin Çevre ve Kentleşme Politikaları, Türkiye'de Demokratikleşme Süreci, Türkiye’de ve Dünya’da Lobicilik ve Gönüllülük Uygulamaları, Uluslararası Güvenlik Stratejileri, Terör Ve Siber Güvenlik, Uluslararası Politik Ekonomi, Türkiye’de Göç ve Azınlık Politikaları, Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Cinsiyet, Uluslararası Hukuk, Siyaset ve Diplomaside Liderlik Becerileri ve Yetkinlikleri, Türk Dış Politikası ve Güncel Yaklaşımlar, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Global Bakış Açısıyla Türkiye’de Sağlık Politikaları, Türk Siyasi Hayatında Medyanın Rolü, Türkiye ve Dünyada Enerji Politikaları, Türkiye - Orta Doğu İlişkileri ve Politikaları, Dünyadaki Ekonomik Konjonktür ve Yükselen Değerler, Global Bakış Açısıyla Türkiye’de Eğitim Politikaları, AB ile İlişkiler ve Türkiye’nin AB Politikası, Türkiye Avrasya İlişkileri, Amerikan Dış Politikası gibi konuların ele alınacağı program, 23.05.2018 tarihinde sona erecek.

 

 

 

 

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 28.02.2018 08:50:45 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular