Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı 2019-2021 başvuruları başladı!


Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı 2019-2021 başvuruları başladı!
Son başvuru tarihi: 12 Temmuz 2019
 
Türkiye’nin Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ve sivil toplum alt sektörüne ayrılan hibenin tamamlayıcısı olan Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı kapsamında Avrupa Birliği, Türkiye’de sivil toplumun güçlendirilmesi amacıyla Hrant Dink Vakfı’na finansal destek sağlamıştır. Hrant Dink Vakfı, İstanbul Politikalar Merkezi ve Olof Palme International Center işbirliğiyle yürütülen projenin bir ayağını da hibe programı oluşturmaktadır.
 
Hibe programının amacı, Türkiye’de insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesini, hak ve özgürlüklerin korunmasını, karşılıklı anlayış, diyalog ve güven inşası yoluyla farklı etnik, sosyal ve politik grupların bir arada yaşamının desteklenmesini amaçlayan projelere finansal destek sağlamaktır.
 
Türkiye’de faaliyet gösteren dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatifler ve üniversiteler hibeye başvurabilmektedir. Hibe başvurularının alt sınırı 40.000 Euro, üst sınırı ise 120.000 Euro olacaktır. Projelerin Kasım veya Aralık 2019’da başlamaları ve 12 ila 18 ay arasında sürmeleri beklenmektedir.
 
Başvuru hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM