DUYURULARTüm Duyurular

Sürekli İşçi Kadrolarına / Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçiş İşlemleri

02
Oca

24 Aralık Resmi Gazetede yayımlanan KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 127-Geçici madde 23. uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanların; aşağıda örneği bulunan dilekçe ile 02.01.2018 - 11.01.2018 mesai saati sonuna kadar ihalesinin yapıldığı birim ofisine başvurmaları gerekmektedir.


EKLER

1- Sürekli İşçi Kadrolarına/Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu ve Ekleri

2- SGK Hizmet Döküm Cetveli

3- Güvenlik ve Arşiv Soruşturması Formu

4- Feragat Dilekçesi

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 02.01.2018 16:37:03 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular