Rektörümüzün 132. Yıl Kutlama Etkinliği Konuşma Metni

16 Ocak 2015        

MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NİN KURULUŞUNUN 132. YILINI KUTLAMA ETKİNLİĞİ AÇILIŞ KONUŞMASI

 

Saygıdeğer Milletvekilleri,

Sayın Dekanlar,

Enstitü, Yüksekokul ve Merkez Müdürleri,

Değerli Öğretim Üyeleri,

Mezunlar derneğimizin değerli yöneticileri

Sevgili Öğrenciler,

Değerli Konuklar

Üniversitemizin kuruluşunun 132. yılı kutlama etkinliğine hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Değerli Konuklar,

Üniversitemizin kuruluşunun 132. yılını idrak ettiğimiz bu özel günde  ve bu anlamlı tarihi mekânda, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bilindiği gibi üniversitemizin temeli; 19. yüzyıl sonlarında, Osmanlı imparatorluğunda önemli eğitim reformlarının yapıldığı bir dönemde kurulan, Hamidiye Ticaret Mekteb-i Alisine dayanmaktadır.

Kurumumuz, cumhuriyet döneminde, 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüştürülmüş, 1982 yılında da Marmara Üniversitesi adıyla Türk Yüksek Öğretim Kurumları arasındaki seçkin yerini almıştır.

Bugün Marmara Üniversitesi, nüvesini oluşturan işletme, iktisat, siyasal; ilahiyat, hukuk, iletişim ve sosyal bilimlerin diğer alanları yanında; tıp, fen, teknik, sanat, spor gibi çok geniş yelpazede, bilimsel disiplinleri de, bünyesinde bulunduran, çok boyutlu bir kurum olarak, Türk yükseköğretim camiasının amiral gemilerinden birisi haline gelmiştir.

Üniversitemiz, seksen binin üzerindeki öğrencisi ve 5500 dolayındaki akademik ve idari personeli ile; 11 enstitü, 16 fakülte ve 9 yüksekokulda bilimsel araştırma, eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde, yetiştirdiği Devlet Adamları, bilim insanları, yöneticiler, mühendisler, hekimler, öğretmenler, ilahiyatçılar, sanatçılar, sporcular ve diğer tüm mezunları ile ülke kalkınmasına ve insanlığa hizmet üreten bu büyük kurumun; bir mensubu ve mezunu olmaktan her zaman gurur ve onur duydum.

Değerli konuklar,

Üniversitemiz; çok boyutlu uluslararasılaşmanın sağlanması, nitelikli bilimsel araştırma yapılması, bilim insanı yetiştirilmesi ve eğitim/öğretim kalitesinin yükseltilmesini, temel öncelikleri olarak belirlenmiş ve bu hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Marmara Üniversitesi, hali hazırda 25 farklı ülkeden 56 üniversite ile toplam 612 Erasmus değişim programı anlaşması gerçekleştirmiştir. Bunun yanında, Mevlana değişim programı kapsamında; ABD, Çin, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malezya gibi ülkelerdeki çeşitli üniversitelerle değişim programı anlaşması yapmıştır.

21. yüzyılın gerekleri ve eğilimleri dikkate alınarak, dünyanın sadece bu bölgesine değil, ülkemiz ve İstanbul’un stratejik coğrafi avantajından faydalanarak, Asya, Avrupa, Uzakdoğu, Afrika ve Amerika‘yı içine alan geniş bir alanda, uluslararası işbirliği anlaşmaları için, çalışmalar yürütülmektedir.

Kıymetli misafirler,

Üniversitenin, çok boyutlu uluslararasılaşma hedefi ile uyumlu olarak, öğretim üyelerinin uluslararası bilimsel faaliyetlerini, nitelik ve nicelik olarak, daha da geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır.

Saygın uluslararası bilimsel indekslerde yayımlanan eser ve atıf sayılarının, daha da artırılması hedeflenmektedir. Öte yandan, Üniversitemizde, uluslararası akreditasyon çalışmalarına hız verilmektedir. Daha önce akredite olan Mühendislik ve Tıp Fakültelerimize ilaveten, geçen hafta Eczacılık Fakültemiz de akredite olmuştur. Bu hususta gayret gösteren Fakülte öğretim üyelerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ederim. Hedefimiz, tüm akademik birimlerimizin akreditasyonunu gerçekleştirmektir.

Üniversitemizin, kaliteli yükseköğretim veren, nitelikli nesiller ve bilim insanları yetiştiren, köklü bir kurum olarak, stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için, fiziki alt yapısında radikal düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Bu çerçevede, üniversitemizin geleceği bakımından büyük önem taşıyan, Kenan Evren kışlasının üniversitemize daha elverişli şartlarda devri için, milli savunma bakanlığımızla yürütülen yeni protokol çalışmaları son aşamaya ulaşmış, yakında karşılıklı olarak imzalanacaktır. Eş zamanlı olarak; yerleşke için mimari proje hazırlama çalışmaları da sürdürülmektedir.

Diğer taraftan Göztepe yerleşkesinin sosyal bilimler kampüsü olarak yeniden yapılandırılması projesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda yeni mimari projenin bir modülü olarak Göztepe yerleşkesindeki ilk bina inşaatı kısa süre sonra ihale edilecektir. 

Ayrıca Üniversitemizin Başıbüyük’teki Türkiye’nin en kapsamlı sağlık bilimleri yerleşkesi projesinin tamamlanması için de çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu fiziki altyapı çalışmaları ile üniversitemiz; sağlayacağı yeni kapalı alan imkânları ve dersliklerle öğrencilerine bugün olduğundan daha nitelikli eğitim-öğretim hizmeti sunma imkânı bulacaktır.

Böylece,  Marmara Üniversitesi, gerçekleştireceği altyapı projeleri ile geçmişin şartlarına göre oluşmuş, İstanbul’daki dağınık yerleşke yapısından da kurtulmuş olacaktır.

Değerli konuklar,

Kalite geliştirme faaliyetleri kapsamında; Toplam Kalite Felsefesini kurum içerisinde yaygınlaştırmak, yerleştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak, Üniversitemizin temel hedefleri arasındadır.

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin faaliyetleri ile öncelikli hedefimiz; Üniversitemizin Sanayi İşbirliğini geliştirmek ve Üniversitemize, TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi Bakanlığı, SANTEZ, AB ve Kalkınma Ajansları gibi, dış kuruluşların proje desteğini arttırmaktadır.

Bunun yanında 2015’te Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksinde ilk 50’de yer almayan Üniversitemizi, ilk 50’ye dâhil etmek, hatta daha da üst seviyelere taşımaktır.

Üniversitemizde iç proje desteklerini, BAPKO birimimizde gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle; bilimsel çizgiden ayrılmadan sürdürmekteyiz. BAPKO yönergesi ve ilke kuralları yeniden ele alınmış, mevcut durumlar ve eğilimler değerlendirilerek yeni yönerge ve ilke kuralları oluşturulmuştur.

Yeni BAPKO yönergesine bağlı olarak, proje tipleri ve içerikleri güncellenmiş, projeler çeşitlendirilmiş, içerikleri yenilenmiştir.

Öte yandan, Bilgi İşlem Birimimizde, hizmetlerin devam ettirilmesi, ve yeni projelerin hayata geçirilmesinde daha kurumsal bir yapı oluşturulmuştur. Bu bağlamda, tüm süreçler yeniden ele alınmış, ve yapılandırılmıştır. Özellikle yazılım projelerimizin bilgi işlem birimimiz tarafından hayata geçirilmesi, öncelikli hedef haline gelmiştir.

Değerli konuklar,

Sözlerime nihayet verirken, Hamidiye-i Ticaret Mektebi Âli’sinden başlayan ve Marmara Üniversitesi’ne kadar uzanan tarihsel süreçte kurumumuz bugün dünden daha yeni, daha dinamik ve daha iddialıdır. Misyonumuz, bu yapıyı daha da güçlü kılmak, devraldığımız bayrağı daha ileri taşımaktır. Bunu başaracağımıza olan inancımız da tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, 132. yılımızın tüm camiamıza esenlik ve başarı dolu günler getirmesini diliyorum.

Prof. Dr. M. Emin ARAT

                                                                       Rektör

                                            


Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 16.01.2015 20:18:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM