Genel Sekreterlik

Genel Sekreter: Doç. Dr. Mehmet ERSOY

1953 yılında Artvin’de doğdu. İlkokul eğitimini Artvin'de, Ortaokul eğitimini Kastamonu'da, Lise eğitimini ise Kabataş ve Levent Liselerinde tamamladı. 1977 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİA)’nden mezun oldu. 1978 Yılında İİTİA’ dan Lisansüstü eğitim veren Muhasebe Enstitüsünü bitirdi. Aynı yıl Enstitüde hocasından aldığı asistanlık teklifi üzerine dil öğrenimi için İngiltere’ye gitti. 1979 yılında İİTİA İşletme Fakültesi Muhasebe kürsüsünde asistanlığa başladı. 1989 Yılında “İşletmelerde Maloluş yerlerinin Belirlenmesi” adlı doktora tezi kabul edilerek İşletme Doktoru Unvanını aldı. 1992 Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finans Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2004 Yılından itibaren Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olup, Marmara Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde ve vakıf üniversitelerinde; Finansal Muhasebe, Envanter ve Bilanço, Şirketler Muhasebesi ve Muhasebe bilgi sistemleri derslerini verdi. 2014 Yılında Doçent Unvanını aldı.

İşletme Doktoru Unvanını aldıktan sonra Dış Ticaret alanında birçok firmanın kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. İBB İştiraklerinden İGDAŞ, Ağaç A.Ş ve Halk Ekmek’te stratejik planlama, Değerleme ve Yeniden Yapılandırma konularında koordinatör danışman olarak, Tarım Bakanlığında “Biyogüvenlik Örgütü Kurumsal Yapı Projesinde” danışman olarak yer aldı. Ayrıca TMSF ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına görevlendirme suretiyle bazı bankaların Denetim kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Mehmet Ersoy; gerek öğrencilik yıllarında gerekte akademik hayatı boyunca birçok vakıf, dernek ve odaların üyesi olmuş, yönetimlerinde aktif olarak görev almıştır. İstanbul Mali Müşavirler Odası Üyesi olan Mehmet Ersoy, 2014 Yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartları Kurumu (KGK)’ndan “Yetkilendirme Belgesi” alarak “Bağımsız denetçi” Unvanına sahip olmuştur.

İdari Görev olarak 2010-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Müdürlüğü yapan Mehmet Ersoy, 17 Temmuz 2014 tarihinde Üniversitenin Genel Sekreterliğine atanmıştır.

http://www.marmara.edu.tr/universite/idari-birimler#genelsekreterlik

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 24.11.2016 09:31:28 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular