Akademik Personel

Akademik Personel Sayıları

Marmara Üniversitesi 2011 yılı sonu itibariyle 2.775 öğretim elemanı ile Türkiye’nin önde gelen başarılı üniversitelerinden birisidir.

Marmara Üniversitesi Birimlere Göre Öğretim Elemanı Sayısı

Birim Adı20072008200920102011
Fakülte 2251 2233 2320 2243 2327
Yüksekokul 340 329 266 253 251
Meslek Yüksekokulu 114 114 108 111 118
Enstitü 107 88 59 43 35
Rektörlük 74 76 45 51 44
Toplam 2886 2840 2798 2701 2775

Son beş yılda Marmara Üniversitesi’nde 100’den fazla öğretim elemanı sayısında eksilme olmuştur ki bu sayı Türkiye’deki üniversitelerin birçoğunun toplam öğretim elemanından daha fazladır. Bu sayı bir üniversite için ciddi bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Bu eksilmenin önemli sebepleri arasında vakıf üniversitelerinin çoğalması ve kamu üniversitelerinden öğretim elemanı transfer etmeleri gösterilebilir.

 

Marmara Üniversitesi Ünvanlara Göre Öğretim Elemanı Sayısı 2011

KADRO ÜNVANIKadroların Doluluklarına GöreKadroların İstihdam Şekline Göre
DOLU BOŞ Toplam Tam zamanlı Yarı zamanlı
Profesör 551 131 682 551 -
Doçent 282 91 373 282 -
Yardımcı Doçent 600 161 761 600 -
Öğretim Görevlisi 181 81 262 181 -
Okutman 142 58 200 142 -
Çevirici 3 3 3 -
Eğitim- Öğretim Planlayıcısı 1 1 1 -
Araştırma Görevlisi 963 346 1309 963 -
Uzman 52 53 105 52 -
Genel Toplam 2775 921 3696 2775 -

Marmara Üniversitesi yetiştirmiş olduğu öğretim üyeleri bakımından da Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden birisidir. Nitekim yukarıdaki tabloda açıkça görülebileceği gibi; 2011 yılı sonu itibariyle 2.775 öğretim elemanının 1.433’ü öğretim üyesi (profesör, doçent veya yrd doçent) olarak görev yapmaktadır. Üniversitemizin gelecek teminatı olan toplam 963 araştırma görevlisi de seçkin öğretim üyeleri nezaretinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Marmara Üniversitesi Fakültelere Göre Öğretim Elemanı Sayısı

Fakülte Adı20072008200920102011
Atatürk Eğitim Fakültesi 237 240 253 227 224
Diş Hekimliği Fakültesi 79 74 75 73 76
Eczacılık Fakültesi 73 74 78 80 79
Fen-Edebiyat Fakültesi 223 223 236 230 222
Güzel Sanatlar Fakültesi 136 133 135 134 133
Hukuk Fakültesi 104 106 108 102 103
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 302 298 293 306 311
İlahiyat Fakültesi 110 110 115 110 124
İletişim Fakültesi 93 91 98 99 100
Mühendislik Fakültesi 100 102 116 111 131
Sağlık Bilimleri Fakültesi 41 40 81 74 75
Teknik Eğitim Fakültesi 162 150 154 151 116
Teknoloji Fakültesi - - - - 34
Tıp Fakültesi 591 592 578 546 599
Toplam 2251 2233 2320 2243 2327

Marmara Üniversitesi fakülteleri öğretim elemanı sayısı bakımından birçok üniversitede olduğu gibi tıp fakültesi yine 599 öğretim üyesi sayısı ile birinci sıradadır. Bunu 311 öğretim elemanı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi takip etmektedir. Atatürk Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi de 220’nin üzerinde olan öğretim elemanı sayısı ile dikkat çekmektedir.  Yıllar arası öğretim üyelerinin fakültelere göre artış oranlarına bakıldığında genelde dengeli bir dağılım gözlemlenmektedir.

 

Marmara Üniversitesi Yüksekokullara Göre Öğretim Elemanı Sayısı

Yüksekokul Adı20072008200920102011
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 27 27   30   30 34
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 71 70   74   72 70
Hemşirelik Yüksekokulu 53 49   1   1 1
İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Hizmetler Yüksekokulu 5 7           -           - -
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu - - - - -
Yabancı Diller Yüksekokulu 184 176        161        150 146
Toplam 340 329 266 253 251

2007 yılında yapılan bir düzenleme ile Marmara Üniversitesi bünyesinde var olan “Hemşirelik Yüksekokulu” ile “İstanbul Zeynep Kamil Yüksekokulu”nun ise eğitim ve öğretim faaliyetlerine yüksekokul olarak son verilerek Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne “Bölüm” olarak bağlanmasına karar verilmiştir. Ancak mezun olamayan öğrenciler sebebiyle eğitim halen geçici olarak devam etmektedir. Dolayısıyla söz konusu birimler ilgili tablolarda gösterilmiştir.  Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu ise 2008 yılında kurulmuş ve 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır ve henüz kadrolu öğretim elemanı olmadığından yukarıdaki tabloda gösterilmemiştir. Bu durumda Marmara Üniversitesi bünyesinde Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Takı Teknolojileri ve Tasarımı Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 4 yüksekokul yaklaşık 251 öğretim elemanı ile eğitim faaliyetinde bulunmaktadır.

 

Marmara Üniversitesi Meslek Yüksekokullarına Göre Öğretim Elemanı Sayısı

Meslek Yüksekokul adı20072008200920102011
Adalet Meslek Yüksekokulu - - - - -
İlahiyat Meslek Yüksekokulu 5 4 2 2 2
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20 19 17 19 20
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 47 49 50 51 54
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 42 42  39 39 42
Toplam 114 114  108  111 118

Marmara Üniversitesi’nde 5 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Bunlar arasında meslek yüksekokullarına göre yüksek öğretim elemanı sayısı bakımından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 54 ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 42 öğretim elemanı ile dikkat çekmektedir. İlahiyat Meslek Yüksekokulu ise 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 2 öğretim elemanı sayısı ve 12 öğrencisiyle ayrı bir değerlendirme konusu olarak dikkati çekmektedir.

 

Marmara Üniversitesi Enstitülere Göre Öğretim Elemanı Sayısı

Enstitü adı20072008200920102011
  Avrupa Birliği Enstitüsü 16 15 14 19 17
  Bankacılık ve  Sigortacılık Enstitüsü 2 2 2 -
  Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4 2 - -
  Fen Bilimleri Enstitüsü 23 18 5 3
  Gastroenteroloji Enstitüsü - - - - -
  Güzel Sanatlar Enstitüsü - - - - -
  Nörolojik Bilimler Enstitüsü - - - - -
  Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 3 4 4 4 4
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 20 11 6 4 3
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 30 28 20 3 2
  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 9 8 6 6 6
Toplam 107 88 59 43 35

Marmara Üniversitesi bünyesinde toplam 11 enstitü bulunmaktadır. 2008 yılından itibaren bu enstitülerden görev yapan öğretim elemanı sayısında ciddi azalma gözlemlenmektedir. Enstitü kadrosunda görev yapan öğretim elemanı sayısı 2007 yılında 107 iken bu sayı 2011 yılında 35’e kadar düşmüştür. Bu düşüşün sebebi eğitim programlarının büyük çoğunlukla diğer akademik birimlerde, özellikle fakültelerde görev yapan öğretim elemanları tarafından yürütülmesidir.


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 16.04.2013 11:08:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM