Epilepsi Araştıma ve Uygulama MerkeziMerkezimizin amacı, epilepsi konusunda güncel, bilimsel gelişmeleri izlemek, katkıda bulunacak temel ve klinik araştırmaları projelendirerek yönetmek, epilepsi tedavisinde yer alma potansiyeli olan molekülleri araştırma, geliştirme ve uygulamaya yönelik
veri toplamak ve sonuçlandırmak, her düzeyde araştırmayı teşvik etmek, personel ve bilim insanı yetiştirmek, epilepsi hastalığının yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve diğer bilim kuruluşları ile işbirliği kurmaktır. Merkezimiz aynı zamanda, epilepsi alanında, tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izlemek, araştırma projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak konusunda çalışmalar yürütür.
Merkezimizin başlıca görevleri:
Araştırma ve geliştirme fonları sağlamak, eğitim, öğretim elemanlarına, idari elemanlara ve hizmet edenlere ödüller vermek.
Epilepsi alanında biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
Epilepsi alanında tıp araştımaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans, seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurmak.
Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün epilepsi hastalığı ile ilgili bilinçlendirici etkinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak.
Epilepsi hastalığının yol açtığı sağlık sorunlarının çözümüne yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak okullarda öğrencilerin ve öğretmenlerin konu ile ilgili eğitim almalarına katkıda bulunmak.
Resmi bilirkişilik ve danışmanlık yapmak.
Epilepsi ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması ile ilgili çalışmalar yapmak.
Teknik tıp personeli ve bilim insanı yetiştirmek.
Epilepsi ve insan sağlığı ile ilgili araştırma ve uygulamaları öncelikle yaparak ülkenin sağlık standardının yükseltilmesinde yardımcı olmak.
Marmara Üniversitesi Rektörü tarafından verilecek epilepsi alanındaki görevleri yerine getirmektir.

 

Müdür: Prof.Dr. Filiz Onat

Adres: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası 1. Kat Başıbüyük-Maltepe

web sayfası: euam.marmara.edu.tr

 


Bu sayfa Epilepsy Research and Implementation Centre tarafından en son 13.11.2019 10:46:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM