İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı:

a) Tanıtım, farkındalık, bilgilendirme ve eğitim,

b) Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ulaşım, projelendirme, yürütme, izleme,

c) Üniversite-sanayi işbirliği, üniversite imkânlarından özel sektörün yararlandırılması,

ç) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları politikası ve yönetimi,

d) Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme, iş geliştirme ve girişimcilik,

konularındaki çalışmaları, etkinlikleri ve hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak koordinasyonunu sağlamaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite - sanayi işbirliğini teşvik etmek,

b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırmak,

c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak,

ç) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özellikle sanayide kullanılmasını sağlamak,

d) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlama ve akademik girişimciliği teşvik etmek,

e) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

Müdür:

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU

Telefonlar:

0216 414 05 45 (1535-1483-1098)

0216 336 22 54

Adres:

M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Enstitüler Binası Giriş Kat 34722 Kadıköy/İSTANBUL

Web/E-Posta Adresi:

http://mitto.marmara.edu.tr

mitto@marmara.edu.tr

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 25.10.2017 15:16:19 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular