"Ulusal ve Uluslararası Konvansiyonel ve Biyoteknolojik İlaç Üretim Stratejileri ve Tedarik Zinciri " ve "Biyogüvenlik" Sempozyumları

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bilimsel Katkıları ile 

İlaç Üretim Stratejileri ve Biyogüvenlik Sempozyumları  Bioexpo’da düzenleniyor 

25-27 Ekim 2023  – İstanbul Lütfi Kırdar 

 

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalının bilimsel katkısı, Türkiye  İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) katkıları ile Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Demir Sezer’in 
moderasyonu eşliğinde ‘Ulusal ve Uluslararası Konvansiyonel ve Biyoteknolojik  İlaç Üretim Stratejileri ve  Tedarik Zinciri'  Sempozyumu BIOEXPO  Yaşam Bilimleri Fuarları’nın en önemli etkinliklerinden biri olacak. 

 

‘Ulusal ve Uluslararası Konvansiyonel ve Biyoteknolojik  İlaç Üretim Stratejileri 
ve Tedarik Zinciri'  Sempozyumu 

26-27 Ekim 2023 - Bioexpo 

İlaç sanayii günümüzde iki önemli temel ilaç üretimi üzerinde yürütülmekte ve hastalıkların tedavisi  için önemli gelişmeler kaydetmektedir. Bunlardan ilki konvansiyonel ilaç üretimi ve ikincisi ise son 10  senedir özellikle ivme kazanarak güncel olan Biyoteknolojik ilaç üretimidir. Uluslararası ve ulusal  pazara bakıldığında ve hastalık grupları açısından da değerlendirildiğinde onkoloji gibi bazı önemli ve  ciddi hastalık gruplarının tedavisinde kişiye yönelik bireysel tedavinin ön plana çıktığı görülmektedir.  

Bu  bağlamda  gelişen  ilaç  teknolojileri  ile  hem  konvansiyonel  alanda  hem  de  biyoteknolojik  ilaç  üretimi  açısında  günümüzde  global  platformda  yeni  teknolojilerin  gündeme  geldiği  ve  çeşitli  otoritelerce kabul gördüğü görülmektedir. Gerek ulusal gerekse uluslararası ilaç teknoloji ve üretim  süreçlerinin pandemi dönemi ve sonrası hızlı bir şekilde geliştiği ve bu süreçten sonraki dönemlerde  de özelikle biyoteknolojik alanda yeni gelişmelerin söz konusu olduğu aşikârdır.  

İleri  tedavi  yöntemleri  de  bu  örneklerden  bir  tanesidir.  Ayrıca  dünya  ilaç  tedarik  zincirinde  formülasyon gelişim süreçlerinde en önemli parametrelerden bir tanesi de eksipiyan tedariki veya  üretimidir.    Önümüzdeki  senelerde  dünya  ilaç  krizinin  yaşanmaması  adına  eksipiyan  üretimi  ve  tedariki; özellikle API teknolojileri ve tedariki büyük önem kazanmaktadır. 

26  -  27  Ekim  2023  tarihleri  arasında  BIOEXPO  2023  Yaşam  Bilimleri  Fuarları  ile  eş  zamanlı  düzenlenecek bu sempozyumda Kamu, ilaç sanayi ve bilim çevrelerince bu konular ele alınacak ve  tematik başlıklı panellerde 2 gün boyunca paralel salonlarda 30 oturumda ayrı ayrı tartışılacak. 

 BIOEXPO İlaç  Sempozyumu’nun belirlenen ana oturum başlıkları; 

 1-Konvansiyonel ve Biyoteknolojik İlaçlarda Kalite Güvence ve Regülasyon 

 2- Biyoteknolojik İlaçlarda Sürdürülebilirlik Temelli Global ve Ulusal Yaklaşımlar i  

 3- Hücreden Bitmiş Ürüne Biyoteknolojik İlaçlar: Kalite, etkilik ve güvenlilik 

 4- Sağlık Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Trendler 

 5- Terapatik Açıdan Öncelikli İlaçlarda Ar-Ge ve Üretim Stratejileri 

 6- Biyobenzer ilaçlar ve pazara erişim 

 7- Sentezden bitmiş ürüne konvansiyonel ilaç üretimi ve güncel teknolojiler 

 8- İlaç Lojistiği ve Soğuk Zincir 

 9- OTC Ürünleri ve Üretim Teknolojileri 

10- Gıda Takviyeleri:Günümüz ve Geleceği 

11-  Farmasötik Biyoteknolojide Yenilikçi Yaklaşımlar 

12- Ulusal ve uluslararası konvansiyonel ilaç üretiminde öncelikli tedavi alanları ve Klinik Çalışmalar, 

- TİTCK, TÜSEB ve SGK Oturumları 

BIOEXPO İLAÇ ve BİYOGÜVENLİK Sempozyumları ile eş zamanlı paralel oturumlarda bilimsel ve akademik   ArGe sunumları, atölye ve seminerler katılımcı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecektir.  

 

Bioexpo Biyogüvenlik Sempozyumu 

25 Ekim 2023  

Biyogüvenlik    kavramı;    öncelikle     insan    sağlığı     için     potansiyel    biyolojik    risk     taşıyan                               materyaller,  mikroorganizmalar veya bunların hücresel ya da toksik bileşenleri ile yapılan çalışmaların insan, hayvan ve  çevre için güvenli şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere laboratuvar tasarımı, alt yapı, ekipman ve sistemlerle  uygulama  ve  tekniklerin  oluşturduğu  kombinasyon  şeklinde  tanımlanabilir.  Biyogüvenlik  sempozyumu  alanında inovatif gelişmelerin sunulduğu ve tartışıldığı multidisipliner bir etkinlik olarak düzenlenmektedir. 

Bioexpo Biyogüvenlik  Sempozyumu’nun belirlenen ana oturum başlıkları; 

1- Biyogüvenlik Tesis Tasarımında Püf Noktalar 

2- İyi Tesis Kurulum Pratikleri 

3- Tesis İşletiminde Biyogüvenlik ve Biyoemniyet 

4- Biyogüvenlik Tesislerinin Test Edilmesi ve Sertifikasyonu 

Sempozyum  Biyogüvenlik  alanında  çalışan  araştırma  merkezleri,  kurumlar,  üniversiteler,  araştırmacılar,  akademisyenler ve startupların fiziki ortamda ikili buluşmalarına da ev sahipliği yapacaktır. 

Yaşam Bilimleri Endüstrisinin  Buluşması 

BIOEXPO 2023 Yaşam Bilimleri Fuarları Biyoteknoloji, Laboratuvar/ Analiz, Farmasötik/Nutrasötik ve Temizoda  endüstrisi  alanında  politikalar  üreten  kamu  kurum  ve  kuruluşları,  teknoloji  geliştiren  merkezler,  yaşam  bilimleri  endüstrilerinin  tüm  alanlarında  üretim  ve  uygulama  yapan  kuruluşlar,  ilgili  bilimsel  disiplinlerin  akademik kurumlarının 25-27 Ekim 2023 tarihleri büyük bulaşmasına ev sahipliği yapacaktır. 

Bioexpo Etkinlik Programına Ulaşmak İçin tıklayınız.

 

EK:
Afiş

HIZLI ERİŞİM