6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Üniversite Buluşlarına İlişkin Getirdiği Yenilikler Konulu Patent Mevzuatı Bilgilendirme Günü

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel'in, yükseköğretim kurumlarında ortaya çıkan buluşlara ait, fikri mülkiyet haklarının korunması konusundaki farkındalığın artmasının, inovasyon, girişimcilik ve katma değerin, 2023 vizyonu hedeflerindeki önemini vurgulayan açılış konuşması ile başlayan toplantıya, Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri katıldı.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi-İşletme Hukuku Anabilim Dalı’nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Seniha Dal’ın gerçekleştirdiği sunumda, “6769 Sayılı Yeni SMK’ya İlişkin Genel Bilgiler”, “SMK’da Getirilen Yeni Düzenlemeler”, “Patent/Faydalı Model Başvuru Süreçleri”, “Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik” başlıkları altında, detaylı bilgi paylaşımı yapıldı.

Program, katılımcıların soruları cevaplandırıldıktan sonra, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel'in, Dr. Öğr. Üyesi Seniha Dal’a Katılım Teşekkür Belgesi’ni sunması ve kapanış konuşması ile sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 

HIZLI ERİŞİM