Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alternatif finans konusunda ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz."

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan konferans, alternatif finansta yeni ufuklar açmak, yeni fikir ve hedefleri paylaşmak amacıyla Türkiye’den önemli isimlerle birlikte dünyadan çok sayıda uzmanı, akademisyenleri ve piyasa temsilcilerini bir araya getirdi. 

Borsa İstanbul Grubu ve Türk Hava Yolları’nın destekleriyle düzenlenen konferansın hoş geldiniz konuşmaları, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar tarafından yapıldı.

T. C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alternatif finans konusunda ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz."

Konferansın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alternatif finans konusunun ekonomiye yeni bir soluk getireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide ve onun ayrılmaz bir parçası olan finans sisteminde sürekli ileriye gitmek, kendi modellerini oluşturmak zorunda olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini, risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığın aldığı yeni bir finansal mimariye bırakacağına inandığını söyledi. Alternatif finansın dünyada süratle yaygınlaştığını, benimsendiğini, derinlik kazandığını anlatan Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz" şeklinde konuştu.

"İstanbul Finans Merkezi projesinin en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini planlıyoruz."

İstanbul Finans Merkezinin kısa sürede önemli bir marka haline geleceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bilhassa İslami finans ve finansal teknolojiler alanında bölgenin yegane çekim merkezi olacağına inanıyorum. İlgili kurumlarımızın destek ve çabalarıyla bu projenin en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz."

Paylaşmayı, üretimi ve ahlaki değerleri göz önünde bulunduran bir finansal model olan katılım finansının risk paylaşımına ve varlığa dayalı olması sebebiyle herkese hitap ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami hassasiyetlerin ötesinde evrensel ahlaki değerleri göz önünde bulunduran bu modelin tüm insanlığın sıkıntılarına çözüm getireceğine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında: "Başından beri hep katılım bankacılığı derler dururlar. Buna hep karşı çıktım. Zira katılım bankacılığı diye bir kavram olmaz. Eğer faizsiz sistemse, işte şimdi söylüyoruz bunun adı: ‘Katılım Finans Sistemi’dir” dedi.

Erdoğan, 11. Kalkınma Planında ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ile insan kaynağının geliştirilmesi başta olmak üzere katılım finansını istedikleri yere getirme konusunda önemli hedefler koyduklarının altını çizdi. Katılım finansının gelişmesinde diğer önemli bir unsurun da bu alanda yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuruluşu tamamlanan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsünü bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Türkiye'nin diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide verdiği mücadeleyi de başarıyla taçlandırmasında bu tür yaklaşımların önemli payı olacaktır. İnşallah tabii Maltepe'deki o muhteşem külliye bittiği anda inanıyorum ki Marmara Üniversitesi şu anda bulunduğu bir dağınıklıktan çıkarak bir külliye halinde derli toplu Marmara Denizi'ne bakan ve o muhteşem yerinde bütün öğrencileri ve öğretim üyeleriyle iç içe muhteşem bir külliyeye sahip olmuş olacağız. Onun için de tabii Erol (Özvar) hocamızın tüm ekipleriyle, mimarıyla, mühendisleriyle yoğun bir çalışma içerisinde çalışacak ve burayı da süratle inşallah tüm ilim ve irfan hayatımıza kazandırmış olacağız."

Prof. Dr. Erol Özvar: "Klasik konvansiyonel finans sistemine alternatif arayışları arttı.”

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar konuşmasında, kapitalizmin klasik konvansiyonel finans sistemine karşı alternatif arayışlarının dikkati çekecek düzeyde arttığını vurgulayan Rektör Özvar şunları ifade etti:"Gerçek ekonomik faaliyetlerin getireceği kazancın çok üstünde, spekülatif karakterli kar motifleri dünyada ciddi eleştiriler almaktadır. Gelişmiş ülkelerin, silah ve ordu kullanmaksızın, gelişmekte olan ve ekonomik olarak zayıf ülkeleri yüksek faizli borç veya kredilerle teslim almaya çalışmaları çok daha görünür hale gelmiştir. Bu durum, protestolara ve yeni arayışlara yol açmaktadır. Yüksek faiz illetine bulaşmadan üretimi ve ortaklıkları teşvik edecek ve bölüşümde adaleti sağlayacak değişikliklerin, ekonomik ve finansal tedbirlerin belirlenmesi ve uygulamaya konulması eskisinden çok daha önemli hale gelmiştir."

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı desteğiyle kurulan enstitünün, İslam ekonomisi ve finansı alanında çalışacak Türkiye'nin ilk ve tek enstitüsü olacağını vurgulayan Özvar, "Enstitü, sadece lisansüstü eğitim veren bir kurum olmayacak. Yapacağı akademik ve sosyal faaliyetler ile İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında, İslam ekonomisi ve finansı alanında Türkiye, küresel ve bölgesel merkez ülke olma hedefini kendisine vizyon olarak belirlemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Özvar, enstitünün, çoğunlukla katılım bankacılığıyla sınırlı kalan alternatif ekonomik ve finansal arayışlara yeni istikametler teklif edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Göksel Aşan: “Alternatif finans, reel sektör ve ekonomik büyümeyi destekleyecek”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan yaptığı konuşmada, alternatif finansın finansal sistemin daha dengeli bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacağını ve reel sektör ile ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ifade etti. 

Başkan Aşan konuşmasında bugünkü konferansta alternatif finansı da kapsayacak şekilde, bankacılık dışı finansal kesimin payının arttırılması hedefi ile uyumlu projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek, “Burada özellikle belirtmek isterim ki, paylaşmayı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen bir finansal model olan ‘katılım finansı’, alternatif finansın en önemli aktörlerinden olmaya adaydır. Finans Ofisimizin iş birliği ile Marmara Üniversitesi’nde kurulan İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, katılım finansı alanında beşeri sermayenin gelişmesine katkı sağlamının ötesinde, yeni ürün ve hizmetlere ilişkin bilimsel altyapıyı sağlayacak, akademik çalışmalarla, rapor ve projelerle hem sektörü hem de ülkemizi desteleyecektir” dedi.

Alternatif finansın dünya genelinde ilgi görmesinde ve yeni araçların geliştirilmesinde, finansal teknoloji alanındaki gelişmelerin önemli rol oynadığına da değinen Başkan Aşan, “Kişilerarası finansal işlemlerin aracısız ve online olarak gerçekleştirilebilme imkanı, dünyada çok hızlı büyüme eğilimi gösteren, kitle fonlaması, kişiden kişiye borçlanma ve özel girişim sermayesi gibi alternatif finansal araçların gelişimine büyük oranda katkıda bulunmuştur” ifadelerini kullandı. 

Sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamak için alternatif finansal araçlar geliştirilmeli

Hoş geldiniz ve açılış konuşmalarının ardından konferans “Uluslararası Likidite Fonlamasında Yeni Ufuklar”, “Yeşil Finansta Yeni Ufuklar” ve “Sosyal Sorumlu Finansta Yeni Ufuklar” başlıklarında üç farklı oturumla devam etti. 

Finansal sistemin ihtiyaçlarının farklılaştığı günümüz koşullarında düzenlenen “Alternatif Finansta Yeni Ufuklar” Konferansı, alternatif finansta yeni ufuklar açmak, yeni fikir ve hedefleri paylaşmak amacıyla çok sayıda akademisyeni ve uzmanı bir araya getirdi. Konferansta kitle fonlamaları, peer to peer (P2P) finansmanı, sorumlu finans, yeni sermaye araçları, faizsiz bono gibi araçlar geliştirilerek sürdürülebilir ekonomik gelişmeye katkı sağlanacağı vurgulandı. 

Uluslararası Likidite Fonlamasında Yeni Ufuklar Oturumu

Konferansın ilk oturumunda, sınır ötesi likidite ve mega banka projesi üzerinde duruldu. Oturumda, İslami Finans Endüstrisinin istikrarlı bir ekonomiyi garantilemek ve her türlü likidite yetersizliğinin önüne geçmek için geliştirdiği yöntemler tartışıldı. Uluslararası düzeyde etkili bir İslami para piyasası oluşturma fikri üzerinde duruldu. 

Oturumun açılış konuşmasını, KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Profesörü Murat Çizakça yaptı. CBFO Birim Müdürü Dr. Tarık Akın’ın moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacı olarak; IILM (International Islamic Liquidity Management) Kıdemli Başkan Yardımcısı Lee Wan Mone, INCEIF’den (International Centre for Education in Islamic Finance) Prof. Obiyathulla Ismath Bacha ve İslam Kalkınma Bankası, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Şuayb Gündoğdu katıldı.

Yeşil Finansta Yeni Ufuklar Oturumu

Konferansın ikinci oturumunda, finansın ekonomide sürdürülebilir değer yaratma amacı gütmezse, doğal olarak istikrarsız olacağı ve daha fazla refah paylaşımına yönelik nihai hedefinden sapacağı tespiti yapıldı. Bu doğrultuda güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin nasıl tekrar inşa edileceği sorusuna cevap arandı. İslami finansın, etkili bir sorumlu finans örneği olması üzerinde duruldu.

Oturumun açılış konuşmasını Çin Yeşil Finans Komitesi Başkanı Dr. Ma Jun gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin Özcan’ın moderatörlüğünde düzenlenen oturuma konuşmacı olarak; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Kılıç, Durham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Asutay ve Dr. Dalal Aassouli katıldı.

Sosyal Sorumlu Finansta Yeni Ufuklar Oturumu

Konferansın üçüncü oturumunda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada Kuşak ve Yol Girişiminin (BRI) gelecekteki rolü üzerinde duruldu. Kuşak ve Yol Girişimi’nin yeşil finans sistemindeki potansiyeli ve kullandığı temel finansal enstrümanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açılış konuşmasının İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sami Al-Suwailem tarafından yapıldığı son oturumun moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar yaptı. Oturuma konuşmacı olarak; Al Maali CEO’su Dr. Mohamed Wail Aaminou, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) Sahba Sobhani ve Stellar Danışmanlık Singapur’dan Dr. Hazik Mohamed katıldı. 

 

HIZLI ERİŞİM