HABERLERTüm Haberler

I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen ve ana teması “Eğitimde Gelecek Öngörüleri” olan I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 11 Mayıs 2018 tarihinde Marmara Üniversitesi Bağlarbaşı Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

11
May

Kongre, Marmara Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Zekeriya Erdim, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Akman, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Bilim Sanayi ve Üniversite Politikalarından Sorumlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Bünyesinde “Tez Yazım Süreci: Profesyonel Bir Araştırmacı Olmak”, “Okul Öncesi Dönemde Farklılıkların Eğitimi” ve “İlham Veren Öğretmenim” başlıklı üç ayrı çalıştayın da gerçekleştirildiği kongrede altı ayrı salonda aynı anda gerçekleştirilen sekiz farklı oturumda farklı eğitim alanlarına ait 190 bildiri sunuldu.

Eğitimin insan ve toplum hayatında göz ardı edilemez bir öneme sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Günümüzde eğitim; milli, kültürel ve geleneksel bazı değerleri aktarmanın veya meslek sahibi olmanın çok ötesinde ülkelerin farklı sahalardaki mikro ve makro ölçekli çeşitli hedefleri hayata geçirmelerinde ve onların bilgi ve teknoloji alanındaki küresel gelişmeleri takip etmelerinde oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Bilim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda görülen baş döndürücü değişim ve gelişim, eğitim anlayışını ve stratejilerini de etkilemekte ve son yıllarda farklı eğitim modelleri ve uygulamaları gündeme gelmektedir. Artık birçok ülkenin son derece dinamik bir alan olan eğitimdeki bu değişimin farkına vardığı, yerleşik ve geleneksel eğitim modellerinin ötesinde yaşanan değişim ve dönüşüme ayak uyduracak yeni arayışlara girdiği görülmektedir.

Dünyanın büyüyen ve gelişen ekonomileri arasında yer alan, 2023 ve 2071 hedefleriyle bu büyümeyi somutlaştıracak adımlar atan ülkemiz de eğitimdeki bu dönüşüme kayıtsız kalmamakta, farklı alanlardaki talepleri karşılayacak adımlar atmaktadır. I. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi gelişen ve değişen eğitim ihtiyaçlarını dikkate alarak bu değişime ayak uydurmayı kolaylaştıracak, bu yönde oluşturulacak eğitim politikalarına zemin hazırlayacak nitelikli bilimsel çalışmaları bir araya getirme amacı gütmektedir. Kongre boyunca fen bilimlerinden matematiğe, coğrafyadan tarih, sosyal bilgiler ve Türkçe alanlarına kadar çeşitli sahalarda ortaya konan araştırmalar yanında okul öncesi eğitim, eğitim yönetimi, okuduğunu anlama becerileri, öğretmen adaylarının mesleğe yönelik algıları, özel yetenekli öğrenciler, sınıf yönetimi, yabancı dil öğretimi, farklı zekâ türleri gibi önemli konularda da yeni eğitim metot ve yöntemlerini, alternatif uygulama ve çözüm yollarını konu alan tebliğler sunulmuştur. Özellikle ARCS motivasyon modeli, Montessori eğitimi, GEMS ders programı ve STEM uygulamaları gibi eğitim dünyasında yeni ve farklı bir bakış açısı geliştirmeyi hedefleyen konularla ilgili sunulan tebliğler kongrenin amaca ne denli hizmet ettiğini göstermektedir. Kongrenin sonunda eğitim dünyasında ortaya çıkan yenilik ve değişimlere kayıtsız kalınamayacağı, bunlara ayak uyduracak çalışmalarla eğitim politikalarını bu yönde geliştirmek gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır.

 

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 11.05.2018 14:24:30 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular