HABERLERTüm Haberler

İki Öğretim Üyemiz Vergi Konseyi Üyeliğine Atandı

Üniversitemiz İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz ile Yrd. Doç. Dr. A. Bumin Doğrusöz, Maliye Bakanlığı'nın 178 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi'nin 33/A maddesi ile Maliye Bakanlığı'na bağlı sürekli kurul olarak, vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili görüş bildirmek, bu konuda çalışmalar yapmak ve yasalarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak taslaklar hazırlamak amacıyla 2004 yılında oluşturulan Vergi Konseyi Üyeliği'ne, Konsey Başkanlığı'nın teklifi ve Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'ın 18.1.2018 günlü olurları ile atanmışlardır.

14
Şub

Vergi Konseyi'nin özellikle kayıt dışı ekonomi ile mücadele, katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergileri ile vergi usul kanunlarının yenilenmesi üzerinde çalışmalar üzerinde yoğunlaşacağı bu yeni döneminde, hocalarımıza başarılar dileriz.

Konsey üyeliğine atanan Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz, Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı, Bütçe ve Mali Planlama ABD Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele ve Gelir İdaresi’nde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi” Akademik Danışma Kurulu üyesi olup, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde gerçekleştirdiği kimi vergi araştırmalarının yürütücülüğünü yapmış, çalıştaylara iştirak etmiştir. Geçmişte TOBB bünyesinde kurulmuş Türk Vergi Sisteminin AB’ne Uyumu Komisyonu Üyeliğini yapmıştır. Kayıt dışı Ekonomi ve Çözüm Yolları, Sosyal Devlet ve Sosyal Harcamalar, Türkiye’de Borç Sarmalı isimli kitapları olan Yılmaz’ın kamu kesimi finansmanı, vergi teorisi ve politikası, bütçe ve borçlanma konularında çalışmaları, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

Vergi Konseyi Üyeliğine 4. kez atanan Yrd. Doç. Dr. A. Bumin Doğrusöz geçmişte Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı nezdinde kurulmuş Beş Yılık Kalkınma Planları Vergi İhtisas Komisyonlarında da görev yapmış olup, halen VEHUP Vergi Hukuku Platformu İcra Kurulu ve TOBB Vergi Danışma Kurulu üyeliğini de sürdürmektedir. Türk Vergi Sisteminde Stopaj, Kaynakçalı Temel Vergi Mevzuatı, Vergi Reformu, Kurumlar Vergisi Kanunu Şerhi, Gerekçeli ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu adlı kitapları, çeşitli mevzuat derlemeleri ve yüzün üzerinde mesleki makalesi vardır.

 

 

 

 

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 20.02.2018 14:57:30 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular