HABERLERTüm Haberler

Kadına Yönelik Şiddetin Anatomisi: Olgu Sebepler Çözümler Sempozyumu

Üniversitemiz Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ’Kadına Yönelik Şiddetin Anatomisi: Olgu, Sebepler, Çözümler” konulu sempozyumu 22 Kasım 2017 tarihinde Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda gerçekleştirdi.

24
Kas

Merkez Müdürü Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, “Fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik olsun şiddetin her türlüsü, her hali insan haklarına aykırı bir durum olup, hangi sebebe dayanırsa dayansın, haklı görülemez, hoş karşılanamaz, kabul edilemez” dedi. Ülkemizde kadınların yaşı ilerledikçe şiddete uğrama oranının yükseldiğini, eğitim düzeyi ve refah seviyesi yükseldikçe azalmakta olduğunu belirterek, kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmeyip eğitim almaları ve çalışma hayatına katılılmlarının desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Prof. Yılmaz, kadına yönelik şiddet oranının geriletilmesi için; erkek/kadın, genç/yaşlı tüm bireylerin insan hakları, iletişim becerilerini geliştirme, öfke kontrolü konularında eğitilmeleri gerektiğini belirtti. Prof. Yılmaz, kadına yönelik şiddet konusunun disiplinlerarası olarak ele alınmasının, çözüme yönelik önerilerin geliştirilmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı. Bu sebeple sempozyumda kadına şiddet olgusunu sosyolojik, psikolojik, hukuki, tıbbi ve siyasi boyutları ile ele almak ve akademik olarak değerlendirmek için uygun zemin oluşturmaya çalıştıklarını belirten Prof. Yılmaz, bu şekilde kadın ve çocukların, dolayısıyla toplumun refah ve huzurunu çok yakından ilgilendiren sorunun giderilmesine yönelik mesafe kat edilmesine katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Üniversitede İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin pilot olarak uygulanmaya başladığını, toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programı hazırlamış olduklarını söyleyen Prof. Yılmaz, üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturmak için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dört oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumun birinci oturumunda, Prof. Dr. İnci User, sosyolojik olgu olarak şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda, Doç. Dr. Aylin Akpınar aile içi şiddet ve boşanmalarla ilgili yaptığı araştırma konusunda, Prof. Dr. Hülya Alper ise din ve şiddet konusunda sunumlar yaptılar. Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman’ın başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda Prof. Dr. Yıldız Akvardar, şiddetin kadın psikolojisi üzerindeki etkilerini, Prof. Dr. Nazan Aydın ise gebelik döneminde uğranılan şiddetin kadın ve çocuk üzerindeki psikolojik etkilerini konu alan konuşmalar yaptılar. Prof. Dr. Bihterin Dinçkol’un başkanığındaki hukuk oturumunda Prof. Dr. Erdem Özdemir, iş yerinde cinsel taciz konusunda, Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Türk Ceza Hukukunda cinsel saldırı suçu konusunda, Prof. Dr. Oğuz Polat kadına yönelik şiddetin, medikal ve tıp boyutu konusunda, Yrd. Doç. Dr. Canan Yılmaz ise İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun çerçevesinde kadına yönelik şiddet olgusu konusunda kapsamlı sunumlar gerçekleştirdiler. T.C.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanı Burcu Sarıer Çakmak, Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik uygulamalar hakkında, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve ŞÖNİM Müdürü Nermin Özer, şiddet önleme ve izleme merkezlerinin faaliyetleri hakkında dinleyicileri bilgilendirici sunumlar yaptılar.  

 


 

 

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 22.11.2018 13:06:08 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular