HABERLERTüm Haberler

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanımız ANKOS Başkanı Seçildi

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Güssün Güneş, 12.05.2018 tarihinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS) Başkanı seçildi.

17
May

Üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak, ölçek ekonomisi çerçevesinde bu ürünlere yapılan yatırımı paylaşmak, Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimlerini gerçekleştirerek, eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin desteğini arttırmak için ortak çalışmalar yürütmek amacıyla faaliyetler yürüten ANKOS Derneği başkanlığına seçilen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Güssün Güneş, 2 yıl süreyle başkanlık görevini yürütecek.

ANKOS Derneği, kütüphaneciler, araştırmacılar, öğrenciler, bilgi yöneticileri, eğitimciler, arşivciler, yükseköğretim ve bilgi bilimi alanında faaliyet gösteren paydaşların katılımı ile ulusal ve uluslararası toplantılar organize etmekte, eğitimler düzenlemekte, politikalar üretmekte ve bilgi hizmetlerini koordine etmektedir. 

ANKOS, geliştirmiş ve uygulamakta olduğu sistemler üzerinden Türk kütüphaneciliğine önemli katkılar sağlamakta ve nitelikli meslek elemanlarının yetişmesine öncülük etmektedir. Ülkemizdeki araştırmacıların, bilimsel yayınarın tam metinlerine finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın kamuya açık internet aracılığıyla ücretsiz olarak erişebilmesi için ANKOS tarafından Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) grubu oluşturularak bu grubun etkinlikleri kapsamında, Türkiye'de açık erişim alanında gerçekleştirilen tüm faaliyetlere öncülük yapılmasına ve önemli katkılar sunulmasına devam edilmektedir.

 

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 22.05.2018 14:53:22 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular