Marmara Üniversitesi’nde Hizmet İçi Eğitim Organizasyonu Düzenlendi

Organizasyon; Genel Sekreter Murat Arısal’ın katılımıyla, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Melih Çakır’ın ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saim Ocak’ın sunumlarıyla gerçekleşti.

Etkinlik, Genel Sekreter Murat Arısal’ın konuşmasıyla açıldı. Marmara Üniversitesi’nin bir çınar olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Arısal, “Biz, tüm personelimize çok değer veriyoruz ve her kademedeki çalışanımızın eğitimini fazlasıyla önemsiyoruz. Bu sebeple bu programı başlatıyoruz.” sözleriyle organizasyonun amacını dile getirdi.

Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Anabilimdalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Saim Uysal’ın “İşçi-İşveren İlişkileri Farkındalığı” sunumuyla devam eden etkinlikte, Uysal; iş kazaları ve yaşanan diğer kötü hadiselerin önüne geçebilmek adına bu eğitimi verdiğini söyledi, deneyimlerini ve çıkarımlarını paylaştı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun önemine vurgu yaptı. 4875 no’lu kanunun işverenler tarafından okunması gerektiğini sözlerine ekleyen Uysal, çalışma psikolojisine dikkat edebilmeleri adına yöneticilere eğitim verilmesinin oldukça faydalı olduğunu belirtti.

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Melih Çakır, sunumunda İdare Hukuku kapsamında işveren ve işçi arasındaki hiyerarşik düzenden bahsetti. “Tüm çalışanlar üzerine düşeni yapmalı.” diyen Çakır, iş yerinde kişisel sorumluluk ve olası zararlar üzerinde durdu. Mevcut birimleri geliştirme ve daha ileriye taşıma imkanına sahip olduğumuzu belirtti. Dekan Yardımcısı Çakır, “Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Cumhurbaşkanlığı Yönergesi”nin okunmasının önemli olduğunu söyledi.

 

HIZLI ERİŞİM