HABERLERTüm Haberler

Öğretim Üyelerimizin TÜBİTAK 1001 Projesi Destek Aldı

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Özkaya'nın yürütücüsü olduğu ve aynı bölümden Doç. Dr. Zafer Odabaş ve Araş. Gör. Dr. Efe Baturhan Orman'ın araştırmacı olarak katılacağı proje kapsamında, elektrokimyasal olarak enerji dönüştüren ve/veya depolayan yakıt pili ve metal-hava pili gibi bazı elektrokimyasal pil sistemlerinde ftalosiyanin bazlı kompozit elektrokatalizörler hazırlanacak ve elektrokatalitik performans testleri gerçekleştirilecektir.

10
Ağu

Ayrıca, elektrokatalitik performans testleri sonucunda çinko-hava pilleri için uygun katalitik etki gösteren kompozit elektrokatalizörler ile söz konusu pil sistemlerinde pil performans testleri de gerçekleştirilecektir. Bu nedenlerle, önerilen proje çalışması, elektrokimyasal enerji dönüşümü ve depolanması ile ilgili metal-hava pilleri gibi elektrikli araç uygulamaları için de ümit vaat eden önemli bir konuda ülkemizin literatürdeki yerini sağlamlaştırmasını sağlayacaktır.

Öncü ve özgün bir çalışma olması hedefiyle TÜBİTAK'a sunulan "Değişik Köprü Uzunluğuna Sahip Yeni Top Tipi Dinükleer Metal Ftalosiyanin Komplekslerinin Sentezi ve Elektrokimyasal Pil Sistemleri İçin Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi" başlıklı 24 ay süreli ve 357.600 TL bütçeli TÜBİTAK 1001 Projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazanmıştır. Öğretim üyelerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

 

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 06.09.2018 09:25:49 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular