HABERLERTüm Haberler

Uluslararası İmâm Matürîdî ve Te’vilâtü’l-Kur’ân Sempozyumu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Ümraniye Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası İmâm Matürîdî ve Te’vilâtü’l-Kur’ân Sempozyumu 02 Kasım 2018 Cuma saat 10.00’da İmâm Mâtürîdî Salonunda açılış ve protokol konuşmalarıyla başladı.

02
Kas

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İmam Matürîdi’nin İslam dünyası için öneminden bahsettikten sonra, onun akıl ve özgür iradeyi ön plana çıkaran düşüncelerinin günümüz dünyasına ışık tutması gerektiğine değindi ve sempozyum için emeği geçenlerle katılımcılara teşekkürlerini sunarak konuşmasını bitirdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, uzun müddet ihmal edilen İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik çalışmalarının, günümüzde tezler, makaleler, sempozyumlar gibi ilmî faaliyetler sayesinde ivme kazandığına vurgu yaptıktan sonra, bu çerçevede düzenlenen Uluslararası İmam Mâtürîdî ve Te’vîlâtu’l-Kur’ân başlıklı sempozyumda Teʼvîlâtü’l-Kur’ân’ın tanınması ve tanıtılmasıyla, İmâm Mâtürîdî’nin ilmi birikimi, fikir dünyası, İslâmî ilimlere kattığı zenginlik ve bunun sonraki nesillere etkisinin ortaya konulmasının hedeflendiğini belirtti. Diyanet İşleri eski başkanlarımızdan Dr. Tayyar Altıkulaç, İmam Matüridi’nin tefsir yönünün de öne çıkarılması gerektiğine vurgu yaptıktan sonra, bu konuda çalıştay düzenlenmesinde fayda olacağını belirtti. Diyanet İşleri eski başkanlarımızdan Ali Bardakoğlu da İmam Matürîdî’nin 4. yüzyılda yaşamış bir âlim olduğundan bahsedip, günümüzün bütün problemlerinin çözümünün ondan beklemesinin doğru olmadığını ifade etti. İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük, Maturidi ile ilgili yapılan bu çalışmaların önemine değindi. Prof. Dr. M. Sait Yazıcıoğlu, İmam Maturîdi’yi yeterince tanımadığımızdan ve bu çalışmaların değerli olduğundan bahsetti.

Protokol konuşmalarından sonra İmam Matüridi Salonunda Prof. Dr. M. Saim Yeprem Başkanlığında açılış oturumu başladı. Prof. Dr. M. Saim Yeprem, yapılan bu çalışmaların pratikte de bir anlam ifade etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, “Te’vilâtü’l-Kur’ân ve İslam Düşüncesi'ndeki Yeri” başlıklı tebliğinde İmam Mâtüridi’nin yetiştiği Maveraünnehir bölgesine vurgu yaptıktan sonra, onun kelâmî görüşlerinden bahsetti. Ardından Dr. Mustafa Ceric, “Sağlam Duyu Gözetimindeki Akli Faaliyet Konusunda İmam Matüridi’nin Konumu” başlıklı tebliğinde, İmam Matüridi’nin aklın kullanımına verdiği değere vurgu yaparak; Müslümanların buna yeteri kadar önem vermediğine değindi. Akabinde “İmam Mâtürîdi’nin Te’vilâtında Dinlerin Teolojisi” başlıklı tebliğinde Prof. Dr. Metin İzeti, Kitabü’t-Tevhidi Arnavutça'ya çevirdiğini ve yeni yayınlandığını anlattı. Açılış oturumunun sonunda Prof. Dr. Abdulhamid Aşşâk, günümüzün sorunlarının çözümünde, İmam Matüridi’nin yönteminin kullanılması gerektiğini ifade etti. Açılış oturumu bu şekilde sonra sona erdi.

Sempozyum öğleden sonra ve cumartesi günü, İmam Matüridi’nin tefsir, fıkıh, kelam, kıraat gibi ilimlerde ele aldığı birçok konu hakkında akademisyenlerin hazırladığı tebliğlerin sunumlarıyla iki salonda gerçekleştirilecek olan paralel oturumlarla devam edecek. Sempozyuma Batı ülkeleri, Malezya, Türkî Cumhuriyetler ve Afrika’dan katılan 63 akademisyen 2 gün boyunca yapacakları sunumlarda, İmam Matürîdi’nin tefsir, kelam, fıkıh, kıraat vb. ilimlerde ortaya koyduğu eserlerdeki nesih, müşkil ayetlerin yorumu, bilgi yöntemi, nass-ictihad ilişkisi, icâzü’l-Kur’ân, marifetullah gibi çeşitli konuları sempozyum boyunca ele alacaklar.

 

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 06.11.2018 14:10:00 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular