Yurtdışı Türk ve Akraba Toplulukların Temsilcileri Marmara Üniversitesi’nde Buluştu

Bir hafta süren programda Osmanlı tarihi, Türkiye tarihi, temel İslami ilimler ve güncel meselelere dair, Marmara Üniversitesi ve farklı üniversitelerden gelen öğretim üyeleri tarafından eğitimler verildi. Bölgedeki nitelikli insan gücünün artırılması amacıyla düzenlenen programa, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Sırbistan'dan gelen misafirler katıldı.

Programda konuşma yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin yakın coğrafyası ile olan bağlarını vurguladı ve eğitime yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti. Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı konuşmada, İslam dünyasının iktisadi ve finansal tarihini anlattı. Modern iktisadi düzeni kapitalizm ve kapitalizmi de “zenginlik ve fakirliğin birbirinden çok uzak olması" olarak özetleyen Özvar, ekonomik gelişmelerin İslam dünyası üzerindeki etkilerine değindi. İslam toplumlarının 20. yüzyılın ilk çeyreğinde siyasi bağımsızlıklarını kazanmaya başlamasıyla kapitalizmle karşı karşıya geldiğini belirten Özvar, günümüzdeki en büyük sorunun modern ekonomik sistem içerisinde Müslüman toplumların, Müslüman devletlerin nasıl bir iktisadi gelişme programı uygulayacakları olduğunu belirtti. Özvar konuşmasının devamında “İslam ulemasının üzerinde durması gereken konuların başında modern iktisadi sistemin doğurduğu sorunlar gelmektedir. Nedir bu sorunlar? En başta fakirlik. İkincisi, yetersiz beşeri sermaye, nitelikli insan azlığı. Üçüncüsü, çevre sorunları. Dördüncüsü, aile problemleri. Beşincisi, aşırı zenginlik veya bölüşümde gelir adaletsizliği. Altıncısı, kişi başına düşen milli gelirin azlığı.” sözleriyle üzerinde durulması gereken noktalara işaret etti.

 

HIZLI ERİŞİM