İstatistikler

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları

 2007-20082008-20092009-20102010-20112011-2012
Fakülteler ÖSYS Kontenjanı 5.699 7.709 8.605 7.996 8.469
ÖSYS ile Yerleşen 5.599 7.507 8.549 7.917 8.249
Boş Kalan 100 202 56 79 220
Doluluk Oranı (%) 98,24 97,37 99,34 99,01 97,40
Yüksekokullar ÖSYS Kontenjanı 401 208 414 505 704
ÖSYS ile Yerleşen 396 202 208 488 650
Boş Kalan 5 6 206 17 54
Doluluk Oranı (%) 98,75 97,11 50,24 96,63 92,40
Meslek Yüksekokulları ÖSYS Kontenjanı 1.480 1.560 1.871 2.069 1.910
ÖSYS ile Yerleşen 1.376 1.443 1.674 1.863 1.765
Boş Kalan 104 117 197 206 145
Doluluk Oranı (%) 92,97 92,50 89,47 90,04 92,41
Toplam ÖSYS Kontenjanı 7.580 9.477 10.890 10.570 11.083
ÖSYS ile Yerleşen 7.371 9.152 10.431 10.268 10.664
Boş Kalan 209 325 459 302 419
Doluluk Oranı (%) 97,24 96,57 95,78 97,14 96,22

Yıllık Ortalama Kontenjan Doluluk Oranı (%) (2007-2012)

96,59

 

Öğrencilerin Akademik Birimler Arası Dağılımında Yıllara Göre Değişim

Akademik Birim2007 20082008 20092009 20102010 20112011 2012Toplam Öğrenci Sayısına Oranı (2011-2012)
Atatürk Eğitim Fakültesi 7.331 7.224 7.246 7.476 9.245 13,55
Diş Hekimliği Fakültesi 567 569 607 602 664 0,97
Eczacılık Fakültesi 476 503 600 616 715 1,05
Fen-Edebiyat Fakültesi 2.329 2.769 3.400 4.953 4.920 7,21
Güzel Sanatlar Fakültesi 1.590 1.623 1.571 1.673 1.764 2,59
Hukuk Fakültesi 3.055 2.965 3.401 3.656 3.995 5,86
İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi 7.682 7.834 8.176 8.235 9.197 13,48
İlâhiyat Fakültesi 400 828 1.328 1.918 2.362 3,46
İletişim Fakültesi 1.774 2.204 2.752 2.761 3.394 4,98
Mühendislik Fakültesi 1.346 1.398 1.475 1.650 1.875 2,75
Sağlık Bilimleri Fakültesi 17 253 492 764 1.133 1,66
Teknik Eğitim Fakültesi 5.086 5.086 5.048 3.882 3.189 4,68
Teknoloji Fakültesi 0 0  0 155 308 0,45
Tıp Fakültesi 938 932 951 860 1100 1,61
FAKÜLTELER TOPLAMI 32.591 34.188 37.047 39.201 43.861 64,3
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 959 962 1.140 1.352 1.870 2,75
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1.468 1.360 1.281 1.449 1.811 2,65
Hemşirelik Yüksekokulu 388 301 215 123 15 0,02
İstanbul Zeynep Kâmil Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 182 138 96 55 59 0,08
Takı Teknolojileri ve Tasarımı Yüksekokulu 0 0 0 27        53 0,08
Yabancı Diller Yüksekokulu 189 0 0 0 0 0
YÜKSEKOKULLAR TOPLAMI 3.186 2.761 2.732 3.006 3.808 5,58
Adalet Meslek Yüksekokulu 0 0 0 46 99 0,15
İlâhiyat Meslek Yüksekokulu 10 6 12 5 12 0,02
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 537 556 812 1.191 1.318 1,93
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2.084 2.064 2.282 2.344 2.595 3,80
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.984 2.063 1.967 2.262 2.478 3,63
MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI 4.615 4.689 5.073 5.848 6.502 9,53
Avrupa Birliği Enstitüsü 179 149 256 75 232 0,34
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 474 446 607 438 701 1,03
Eğitim Bilimleri Enstitüsü 1.130 1.000 1.649 1.272 1.282 1,88
Fen Bilimleri Enstitüsü 1.247 1.096 1.337 1.293 1.385 2,03
Gastroenteroloji Enstitüsü 1 1 1 0 0
Güzel Sanatlar Enstitüsü 313 298 371 279 350 0,51
Nörolojik Bilimler Enstitüsü 13 9 7 0 0 0
Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 89 96 150 106 277 0,41
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1.035 919 1.064 950 1.386 2,03
Sosyal Bilimler Enstitüsü 4.833 4.730 6.329 4.494 7.821 11,47
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 453 400 507 436 608 0,89
ENSTİTÜLER TOPLAMI 9.767 9.144 12.278 9.343 14.042 20,59
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

50.159

50.782

57.130

57.398

68.213

100

 

Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi

 20072008200920102011Değişim (%) (2007-2011)Ortalama (2007-2011)
Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci** 17 18 20 21 25 47,1 20
Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci * (Araştırma Görevlileri Dâhil) 18 19 21 22 25 38,9 21
Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci * (Araştırma Görevlileri Hariç) 28 29 32 33 39 39,3 32
Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci 36 37 41 42 48 33,3 41
Profesör Doktor Başına Düşen Öğrenci 87 92 100 104 124 42,5 101
Doçent Doktor Başına Düşen Öğrenci 224 205 223 233 242 8,0 225
Yardımcı Doçent Doktor Başına Düşen Öğrenci 84 88 99 100 114 32,6 97
Öğretim Görevlisi Başına Düşen Öğrenci 210 229 275 286 377 72,1 275
Okutman Başına Düşen Öğrenci 279 321 362 390 480 62,7 366
Araştırma Görevlisi Başına Düşen Öğrenci 51 55 59 62 71 39,2 60

 

Marmara Üniversitesi’nde Toplam Akademik Personel ve Öğrenci Sayısı

 20072008200920102011
Akademik Personel Sayısı 2.886 2.753 2.798 2.701 2.775
Öğrenci Sayısı 50.159 50.782 57.130 57.398 68.213
Toplam Akademik Personel ve Öğrenci Sayısı

53.045

53.535

59.928

60.099

70.988

 

Öğrencilerin, Öğrenim Düzeyleri Açısından Yıllara Göre Dağılımı

 2007-20082008-20092009-20102010-20112011-2012ToplamOran (%)
Ön Lisans 4.615 4.689 5.073 5.848 6.502 26.727 9,3
Lisans 35.777 36.949 39.779 42.207 47.669 202.381 71,3
Yüksek Lisans 7.229 6.729 9.431 6.884 10.739 41.012 14,6
Tıpta Uzmanlık 263 264 275 249 343 1.394 0,4
Doktora/Sanatta Yeterlilik 2.275 2.151 2.572 2.210 2.960 12.168 4,4
Lisansüstü Toplamı 9.767 9.144 12.278 9.343 14.042 54.574 19,4
Toplam Öğrenci Sayısı 50.159 50.782 57.130 57.398 68.213 283.682 100

 

Mezunların, Öğrenim Düzeyleri Açısından Yıllara

 2007-20082008-20092009-20102010-2011ToplamOran (%)
Ön Lisans 1.168 1.333 878 1.225 4.604 11,6
Lisans 6.844 6.541 7.044 6.285 26.714 67,15
Yüksek Lisans 1.656 1.735 2.595 1.207 7.193 18,1
Tıpta Uzmanlık 5 60 73 46 184 0,05
Doktora/Sanatta Yeterlilik 365 359 346 157 1.227 3,1
Toplam 10.038 10.028 10.936 8.920 39.922 100
Yıllık Ortalama Mezun Sayısı (2008-2011) 9.998

 

Mezunların, Öğrenim Düzeyleri Açısından Yıllara

 Öğrenci SayısıMezun SayısıOran (%)
Ön Lisans 20.225 4.604 22,76
Lisans 154.712 26.714 17,27
Yüksek Lisans 30.273 7.193 23,76
Tıpta Uzmanlık 1.051 184 17,51
Doktora/Sanatta Yeterlilik 9.208 1.227 13,33
Toplam 215.469 39.922 18,53

   

Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, enstitü ve diğer bağlı birimleri ile iki kıtada üç ilde Kocaeli (Kandıra) – Balıkesir (Marmara Adası) ve İstanbul'un iki yakasında 11 ilçeye dağılmış 16 ayrı yerleşkede bulunmaktadır. 

EĞİTİM ALANLARININ YERLEŞKELERE DAĞILIMI

YERLEŞKE ADISEKTÖR/TESİSLER EĞİTİMBİNA ALANI (m2)DERSLİK ALANI (m2)DERSLİK SAYISIKULLANIM  (KİŞİ)
Acıbadem Güzel Sanatlar Enstitüsü 235 235 4 350
Acıbadem Güzel Sanatlar Fakültesi * 15.829 4.749 91 1.725
ACIBADEM YERLEŞKESİ TOPLAMI 16.064 4984 95 2.075
Anadoluhisarı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1.791 537 10 2.755
Anadoluhisarı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 5.247 1.574 30 1.811
ANADOLUHİSARI YERLEŞKESİ TOPLAMI 7.038 2.111 40 4.566
Bağlarbaşı İlahiyat Meslek Yüksek Okulu 3.123 937 18 12
Bağlarbaşı İlahiyat Fakültesi 28.236 15.123 291 2.362
BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ TOPLAMI 31.359 16.060 309 2.374
Bahçelievler Sosyal Bilimler Enstitüsü 656 197 4 13.820
Bahçelievler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İktisat Bölümü) 5.593 1.678 32
Bahçelievler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü) 5.820 1.644 18
Bahçelievler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (N.S.A. Binası) 776 400 2
BAHÇELİEVLER YERLEŞKESİ TOPLAMI 12.845 3.919 56 13.820
Başıbüyük Gastroenteroloji Enstitüsü* 5.486 1.646 32 0
Nörolojik Bilimler Enstitüsü*
Beyazıt Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2.928 878 17 2.595
Göztepe Fen Edebiyat Fakültesi * 21.880 6.564 126 4.920
Göztepe Mühendislik Fakültesi * 4.305 1.292 25 1.875
Göztepe Mühendislik Fakültesi (Yenilik Merkezi) * 3.117 660 13
Göztepe Mühendislik Fakültesi * 3.749 345 3
Göztepe Atatürk Eğitim Fakültesi* 14.762 4.429 85 9.245
Göztepe Atatürk Eğitim Fakültesi (Yabancı Diller Bölümü) 8.720 2.616 50
Göztepe Teknik Eğitim Fakültesi * 21.700 6.510 125 3.550
Teknoloji Fakültesi*
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
Göztepe Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 3.690 1.107 21 1.870
Göztepe Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 3.400 1.020 20 2.478
Göztepe Yabancı Diller Yüksekokulu 2.140 928 0 0
Göztepe Avrupa Birliği Enstitüsü 70 0 0 232
Göztepe Fen Bilimleri Enstitüsü 200 200 2 1.385
Göztepe Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 75 462 9 608
Göztepe Eğitim Bilimleri Enstitüsü 200 200 3 1.282
Göztepe Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 530 530 4 701
GÖZTEPE YERLEŞKESİ TOPLAMI 88.538 26.863 486 28.146
Haydarpaşa Hukuk Fakültesi 4.004 1.201 23 4.094
Adalet Meslek Yüksekokulu
Haydarpaşa Tıp Fakültesi * 7.877 2.363 45 1.100
Haydarpaşa Eczacılık Fakültesi * 5.401 1.620 31 715
Haydarpaşa Hemşirelik Yüksekokulu 1.381 414 8 15
Haydarpaşa İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu** 912 274 5 59
Haydarpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 728 218 4 1.318
Haydarpaşa Sağlık Bilimleri Enstitüsü 112 112 0 1.386
HAYDARPAŞA YERLEŞKESİ TOPLAMI 20.415 6.202 116 8.687
Kartal Sağlık Bilimleri Fakültesi 3.121 936 18 1.133
Nişantaşı Diş Hekimliği Fakültesi* 3.781 1.134 22 664
Nişantaşı İletişim Fakültesi 3.612 1.084 21 3.394
Nişantaşı İletişim Fakültesi (EİKM ) 2.308 675 8
NİŞANTAŞI YERLEŞKESİ TOPLAMI 9.701 2.893 51 4.058
Pendik Sağlık Bakanlığı M. Ü. Pendik Araştırma ve Uygulama Hastanesi***  16.000 0 0 0
Sultanahmet Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 500 500 4 277
Şişli Güzel Sanatlar Fakültesi * 601 180 9 39
Tarabya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1.076 323 6 443
GENEL TOPLAM 14 Yerleşke

215.672

67.495

1.239

68.213
*  Eğitim Birimlerinin alanlarında laboratuvar ve atölye bulunmaktadır.
**Derslik olarak diğer birimlerin derslik alanları kullanılmaktadır.
***Hastanenin genelinde  uygulamalı eğitim yapılmaktadır.  

Göztepe yerleşkesinde bulunan Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezimiz 224 koltuk kapasiteli olup, tiyatro oyunları, konferanslar, paneller, TV programları, konserler gibi etkinliklerde kullanılmak üzere hazır bulunmaktadır.  

Ayrıca Mustafa Necati Konferans Salonu  ise 150 koltuk kapasiteli olup yıl boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.  

Kültür Mekânlarında Düzenlenen Etkinliklerin Sayısının Yıllara Göre Değişimi

Kültürel Faaliyet Türü20072008200920102011Toplam Etkinlik Sayısı
TÖREN 5 1 4 3 5 18
VIDEO GÖSTERIMI 3 2 1 6 3 15
FESTIVAL 1 1 1 2 3 8
GÖSTERI 8 3 4 5 3 23
KONSER 4 5 7 5 7 28
KUTLAMA 4 4 6 5 3 22
SÖYLEŞI 8 9 5 7 13 42
STAND-UP GÖSTERISI 1 2 1 3 5 12
TIYATRO 4 3 5 4 7 23
TOPLAM 38 30 34 40 49 191

 


Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 20.02.2019 15:55:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM