Komisyonlar

 

Bağıl Değerlendirme Sistemi İnceleme Komisyonu

Marmara Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) İnceleme Komisyonu üyeleri:

Prof. Dr. Mahmut TEKÇE (Başkan) - İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Deniz İNAN (Üye) - Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OTRAR - Atatürk Eğt. Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO): Amaç maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri alanlarının her birinden görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon (BAPKO) kurulur. Komisyon üyeleri, üniversitede bulunan bilim dalları arasında denge gözetilerek dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun asli görevlerinden ayrılmaları halinde komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY                                  

Başkan (Rektör Yardımcısı)   

Doç. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ

Üye (Teknoloji Fak. Öğr. Üyesi - BAP Koordinatörü)

Prof. Dr. Bülent EKİCİ

Üye (Fen Bilimleri Ens. Müdürü)

Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR

Üye (Sosyal Bilimler Ens. Müdürü)

Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU

Üye (Sağlık Bilimleri Ens. Müdürü)

Prof. Dr. Seyfi KENAN

Üye (Eğitim Bilimleri Ens. Müdürü)

Prof. Dr. Kemal ATAMAN

Üye (İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Murat ÇOKGEZEN

Üye (İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Veysel GAZİ

Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan ÖZEN

Üye (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Yusuf KAYNAK

Üye (Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi)

 

  

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

UNVAN

ADI-SOYADI

GÖREVİ

BİRİMİ

GÖREVİ

1 Prof.Dr.

Mustafa KURT

Komisyon Başkanı

Rektörlük

Rektör

2 Prof.Dr.

Emre İKİZLER

Üye

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekan

3 Prof.Dr.

Ahmet Şükrü ÖZDEMİR

Üye

Atatürk Eğitim Fakültesi

Dekan

4 Prof.Dr.

Yasemin ÖZKAN

Üye

Diş Hekimliği Fakültesi

Dekan

5 Prof.Dr.

Şükriye Güniz KÜÇÜKGÜZEL

Üye

Eczacılık Fakültesi

Dekan

6 Prof.Dr.

Sebahat DENİZ

Üye

Fen Edebiyat Fakültesi

Dekan

7 Prof.Dr.

Ali KÖSE

Üye

İlahiyat Fakültesi

Dekan

8 Prof.Dr.

Nuran CÖMERT

Üye

İşletme Fakültesi

Öğretim Üyesi

9 Prof.Dr.

Mine Gülden POLAT

Üye

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekan

10 Prof.Dr.

Salih PINAR

Üye

Spor Bilimleri Fakültesi

Dekan

11 Prof.Dr.

Ümit Süleyman ŞEHİRLİ

Üye

Tıp Fakültesi

Dekan

12 Prof.Dr.

Serap HELVACI

Üye

Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

13 Prof.Dr.

İlknur Esen YILDIRIM

Üye

İktisat Fakültesi

Öğretim Üyesi

14 Prof.Dr.

Hasan ERDAL

Üye

Teknoloji Fakültesi

Dekan

15 Prof.Dr.

Nail YILMAZ

Üye

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dekan

16 Prof.Dr.

Ahmet Fevzi BABA

Üye

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu

Müdür

17 Prof.Dr.

İclal ATTİLA

Üye

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Müdür

18 Prof.Dr.

Ümit Süleyman ŞEHİRLİ

Üye

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müdür

19 Prof.Dr.

Harun DUMAN

Üye

Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdür

20 Prof.Dr.

Mehmet OKTAV

Üye

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Müdür

21 Prof.Dr.

Okan YEŞİLOT

Üye

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Müdür

22 Prof.Dr.

Bülent EKİCİ

Üye

Fen Bilimleri Enstitüsü

Müdür

23 Prof.Dr.

Oktay ÇOLAK

Üye

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Müdür

24 Prof.Dr.

Muzaffer DARTAN

Üye

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

Müdür

25 Prof.Dr.

Feyza ARICIOGLU

Üye

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Müdür

26 Prof.Dr.

Erişah ARICAN

Üye

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Müdür

27 Prof.Dr.

İsmail TAŞPINAR

Üye

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Müdür

28 Prof.Dr.

Seyfi KENAN

Üye

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Müdür

29 Prof.Dr.

Bülent MERTOGLU

Üye

Mühendislik Fakültesi

Öğretim Üyesi

30 Prof.Dr.

Nuri TINAZ

Üye

Fen Edebiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi

31 Doç.Dr.

Fulya ERLÜLE

Üye

Adalet Meslek Yüksekokulu

Müdür

32 Doç.Dr.

Server DEMİRCİ

Üye

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Müdür

33 Doç.Dr.

Adnan KAKİLLİ

Üye

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Müdür

34 Doç.Dr.

Elif SOYER

Üye

Mühendislik Fakültesi

Öğretim Üyesi

35 Doç.Dr.

Faruk UÇAR

Üye

Fen Edebiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi

36

Özlem GÜNGÖR

Üye

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

 

Kalite Komisyonu

23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kalite
Güvencesi Yönetmeliği"nin 7. maddesi ve "Marmara Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usulleri
ve Esasları"nın 6. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Kalite Komisyonunun aşağıda belirtilen şekilde
oluşturulmuştur.

Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa KURT - Rektör

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY - Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Murat ARISAL - Genel Sekreter

Atıl DEMİRDAĞ - Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Prof. Dr. Mehveş TARIM - Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ - Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mine Gülden POLAT - Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU - Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü (Eczacılık Fakültesi)

Prof. Dr. Berat BİR - Kariyer Merkezi (MARKAM) Koordinatörü 

Prof. Dr. Mesut SANCAR Eczacılık Fakültesi  Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İclal ATİLLA Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü (Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Prof. Dr. Emine Serra YURTKORU - İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe Nuriye İŞGÖREN - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Prof. Dr. Emre İKİZLER - Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Korkut ULUCAN - Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yrd.

Prof.Dr. Gül ÜSTÜN - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR - Atatürk Eğitim Fakültesi

Öğr. Gör. Zuhal PEK - Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü 

Rana KURTCUOĞLU - Öğrenci Temsilcisi

 

M.Ü. Kalite Komisyonu Alt Danışma Kurulları Uzman Üyeleri:

Prof. Dr. Bülent MERTOĞLU- Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Bülent Yılmaz - Mezunlar Ofisi Koordinatörü

Prof. Dr. Melisa E. KARABAY - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Doç. Dr. Yusuf ALPAYDIN - Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlker AKGÜN - İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Ramazan GÜREL - İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Adil Deniz DURU - Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Bilçen MUTLU MİTİL - Teknoloji Fakültesi

Dr.Öğr. Üyesi Fatih ÖLMEZ - İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENGÖR – Merkez (MİTTO) Müdürü

Dr. Öğr.Gör. Işıl RUACAN SİLAHTAROĞLU - Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Mevzuat Komisyonu:

İletişim: Hukuk Müşavirliği - 0216 414 05 45/1119

Mevzuat Komisyonu Üyeleri:

(Başkan)   Prof. Dr. Mustafa KURT        

-Rektör

(Üye)        Prof. Dr. Ömer AKGİRAY 

-Rektör Yardımcısı

(Üye)        Prof. Dr. Serap HELVACI 

-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

(Üye)        Prof. Dr. Murat ALIŞKAN

-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

(Üye)        Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA

-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

(Üye)        Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Melih ÇAKIR    

-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

(Üye)        Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özgür AVCI    

-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

(Üye)        Dr. Öğretim Üyesi Gediz KOCABAŞ

-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

(Üye)        Öğr. Gör. Yahya Kemal BALLI

-Hukuk Müşaviri


Mevzuat Alt Komisyonu Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgür AVCI         

- Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gediz KOCABAŞ 

- Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 Müfredat Komisyonu:

Müfredat,yönerge,yönetmelik,program/bölüm açma-kapama akademik takvim,öğrenci kontenjanları vb. gündem ve kararlarının yazışmaları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Mevzuat Komisyonu'na, Senato'ya ve YÖK'e ilgili kararlar sunulur, sonuçları takip edilir.

Müfredat Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Mustafa KURT- Başkan(Rektör)

Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ-Üye (Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU-Üye (Eczacılık Fakültesi)

Prof. Dr. M.Gülden POLAT- Üye (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Gülgün TINAZ- Üye (Eczacılık Fakültesi)

Prof. Dr. Beril DURMUŞ-Üye (İşletme Fakültesi)

Prof. Dr. İclal ATİLLA-Üye (Sosyal Bilimler Meslek Yük.)

Prof. Dr. Fatma AYANOĞLU ŞİŞMAN-Üye (İşletme Fakültesi)

Prof. Dr. Kemal YILDIZ-Üye (İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Seyfi KENAN-ÜYe (Atatürk Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Bahattin YALÇIN-Üye (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Yahya BOZKURT-Üye (Teknoloji Fakültesi)

Doç. Dr. S. Erdal DİNÇER-Üye (İktisat Fakültesi)

Doç. Dr. Muhammed ABAY-Üye (İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Murat ULUSKAN-Üye (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Gül ÜSTÜN-Üye (Hukuk Fakültesi)

Doç.Dr. Elif SOYER-Üye (Mühendislik Fakültesi)

 

Öğrenci Soruşturma Komisyonu: (Üniversitemiz Yerleşkesi içinde ya da dışında meydana gelen toplu öğrenci eylemleri ile ilgili )

Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN (Üye) - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZAKHUN (Üye) - Uygulamalı Bil. Yük. Öğretim Üyesi

Özlem GÜNGÖR (Raportör) - Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

UYGAR(Marmara Üniversitesi Uygulama Araştırma  Merkezleri) Komisyonu:

Üyeler:

Prof.Dr Neşet KADIRGAN- (Üye)

Prof.Dr Nesrin ÖZER- (Üye)

Prof.Dr F. Gülruh GÜRBÜZ -(Üye)

Prof.Dr. Turan YILDIRIM -(Üye)

Prof. Dr. Muzaffer DARTAN- (Yürütücü Koordinatörü)

 

Yayın Komisyonu:

Marmara Üniversitesi Yayınevi, Üniversitemiz akademik ve idarî personeli tarafından çıkarılmak istenen yayınların izinlerinin verilmesi, basımı, dağıtımı ve satışı ile ilgili işleri yürütmektedir. Basılı, elektronik veya diğer formatlardaki bilimsel yayınlar, sempozyum bildirileri ve Üniversite Yayın Komisyonu tarafından basılması ve yayınlanması uygun görülen yayınlar ile ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları; ders aracı niteliği taşımayan ve Üniversite tarafından basılması talep edilen kitaplar ile Üniversite dergisi, Üniversite bülteni, fakülte dergileri ve diğer birim dergileri Marmara Üniversitesi Yayın Yönergesi kapsamındadır.

Üyeler:

Prof.Dr.Ömer AKGİRAY - (Başkan) - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sebahat DENİZ - (Üye) - Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Seyfi KENAN(Üye) - Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

 

2547 Sayılı Kanunun 58(K) Madde İnceleme Komisyon Üyeleri:


2547 Sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.maddesine eklenen (k) fıkrası kapsamında değerlendirilecek proje ve faaliyetler hususunda yapılan müraacatları incelemek üzere aşağıda adı-soyadı belirtilen Komisyon Başkanı ve Üyelerinden yeniden oluşturulması Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür. 

Üyeler: 

Başkan              Prof.Dr.Ömer AKGİRAY                                 Rektör Yardımcısı
Üye Prof.Dr.Hasan ERDAL Teknoloji Fakültesi Dekanı 
Üye Prof.Dr.Serap HELVACI Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Prof.Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOGLU  MİTTO Müdürü 
Üye Dr.Öğr.Üyesi Nazmi EKREN Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Burs, İndirim ve Destek Değerlendirme Komisyonu:

Üniversitemize aktarılan İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerine uygulanacak Eğitim- Öğretim ücreti, Üniversiteye giriş burs ve indirimleri, Üniversite İçi Akademik Başarı, Teşvik ve Destek burs ve diğer indirimlerin miktar ve oranlarının değerlendirilmesi hakkında çalışma yapmak üzere kurulacak “Burs, İndirim ve Destek Değerlendirme Komisyonunun” aşağıda adı-soyadı belirtilen üyelerden oluşturulması Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

Üyeler:

Prof.Dr.Mustafa KURT -Rektör

Prof.Dr. Mustafa ÇELEN -Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.İclal ATİLLA -Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç.Dr.M.Volkan TÜRKER -İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Özlem GÜNGÖR -Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Atıl DEMİRDAĞ - Strateji Geliştirme Daire Başkanı


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 23.03.2023 15:20:09 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM