Komisyonlar

Bağıl Değerlendirme Sistemi İnceleme Komisyonu

Marmara Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) İnceleme Komisyonu üyeleri:

Prof. Dr. Mahmut TEKÇE (Başkan) - İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Deniz İNAN (Üye) - Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR - Atatürk Eğt. Fakültesi Öğretim Üyesi


Bilimsel Araştırma Proje Komisyonu

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO): Amaç maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri alanlarının her birinden görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon (BAPKO) kurulur. Komisyon üyeleri, üniversitede bulunan bilim dalları arasında denge gözetilerek dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun asli görevlerinden ayrılmaları halinde komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet AKALIN                            Başkan(Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL Üye (Eczacılık Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Göksel ŞENER Üye (Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Ozana URAL Üye (Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL Üye (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Bülent EKİCİ Üye (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Okan YEŞİLOT Üye (Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü)
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN Üye (Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü)
Porf. Dr. Refika BAKOĞLU Üye (İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Dilek KAZAN Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Safiye ERDEM Üye (Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. H. Özkan GÜLSOY Koordinatör / Harcama Yetkilisi (Tek.Fak. Öğretim Üyesi)

 

  

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. M. Emin ARAT (Rektör) Akademik Değerlendirme Kalite Geliştirme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN (Rektör Yardımcısı) Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Murat DOĞRUEL Bologna Uzmanı

Prof. Dr. Mustafa KURT AKTS/DE Koordinatörü

Prof. Dr. Bülent EKİCİ Üye

Doç. Dr. Faruk UÇAR Üye

Doç. Dr. Mahmut TEKÇE Üye

Doç. Dr. Gül ÜSTÜN Üye

Yrd. Doç. Dr. İlyas KARTAL Üye

Uzman Hatice Gökçen ÖCAL ÖZKAYA Erasmus Koordinatörü

Özlem GÜNGÖR Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Ufuk KARAKULLUKÇU Öğrenci Konseyi Başkanı

 

Kalite Komisyonu

23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" 'nin 7. maddesi uyarınca Üniversitemiz Kalite Komisyonu, Üniversite Senato Kurulu Kararı ile aşağıda belirtilen şekilde oluşturulmuştur.

Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. M. Emin ARAT - Rektör

Prof. Dr. Mehmet AKALIN - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN - Rektör Yardımcısı

Doç.Dr. Mehmet ERSOY - Genel Sekreter

Gönül AKIL - Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Doç. Dr. Bahar SENNAROĞLU - Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Faruk UÇAR - Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Nuran CÖMERT - İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Serap HELVACI - Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ - Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN - Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Muzaffer DARTAN - Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mehveş TARIM - Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fikriye URAS - Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ayşe Nuriye İŞGÖREN - Teknik Bilimler Mes. Yük. Öğretim Üyesi

DOç. Dr. Melisa E. KARABAY - Bankacılık ve Sigortacılık Yük. Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR - Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Hüseyin ÖZER - Öğrenci Temsilcisi

 

Mevzuat Komisyonu:

İletişim:

Personel Daire Başkanlığı

Ezgi Melda PEKŞEN : 0216 414 05 45/1517

Mevzuat Komisyonu Üyeleri:

Prof. Dr. Mehmet AKALIN - (Başkan) Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN - (Üye) Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Serap HELVACI - (Üye) Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Gülay BEZER - (Üye) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mehmet ERSOY - (Üye) Genel Sekreter

Doç. Dr. Gül ÜSTÜN - (Üye) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA - (Üye) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Evren KILIÇOĞLU - (Üye) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Av. Yahya Kemal BALLI - (Üye) Hukuk Müşaviri

 

Mevzuat Alt Komisyonu Üyeleri:

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özgür AVCI - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Nazlı GÖREN ÜLKÜ - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Hüseyin Melih ÇAKIR - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi


Müfredat Komisyonu:

Müfredat,yönerge,yönetmelik,program/bölüm açma-kapama akademik takvim,öğrenci kontenjanları vb. gündem ve kararlarının yazışmaları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Mevzuat Komisyonu'na, Senato'ya ve YÖK'e ilgili kararlar sunulur, sonuçları takip edilir.

Müfredat Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Recep BOZDOĞAN- Başkan(Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. M.Gülden POLAT- Üye (Sağlık Bilimleri Fak.)

Prof. Dr. Ahmet YILMAZ- Üye (İktisat Fak.)

Prof. Dr. Mustafa KURT- Üye(Teknoloji Fak.)

Prof. Dr. Safiye ERDEM- Üye(Fen Edebiyat Fak.)

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY- Üye(Mühendislik Fak.)

Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ-Üye(Tıp Fak.)

Prof. Dr. Kemal YILDIZ-Üye(İlahiyat Fak.)

Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL Üye( Eczacılık Fakültesi)

Prof. Dr. Beril DURMUŞ-Üye(İşletme Fak.)

Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU-Üye(Eczacılık Fak.)

Prof. Dr. İbrahim Mahmut TEKÇE-Üye(İktisat Fak.)

Prof. Dr. Mehmet Kamik YILDIRIM-Üye(Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. İclal ATİLLA-Üye(Sosyal Bilimler Mes.Yük.)

Doç. Dr. Hatice AKKOÇ-Üye(Atatürk Eğitim Fak.)

Doç. Dr. Abdullah SEZER-Üye(Hukuk Fak.)

Doç.Dr.Emre ERŞEN -Üye(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Doç.Dr. Muhammed ABAY -Üye(İlahiyat Fakültesi)

 

 

MÜYOS Komisyonu:

Marmara Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Sınavı Komisyonu üyeleri aşağıdaki gibidir,

Prof. Dr. Mustafa KURT - Rektör Danışmanı (Başkan)

Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ - Bank. Ve Sigortacılık Yük. Müdürü (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Nuri TINAZ - Uluslararası Ofis Birimi Koordinatörü (Sınav Koordinatörü)

Doç. Dr. Faruk UÇAR - Rektör Danışmanı (Sınav Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa OTRAR - Atatürk Eğt. Fak. Öğretim Üyesi (Ölçme ve Değerlendirme Başkanı)

Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL - İktisat Fakültesi Dekan Vekili (Üye)

Prof. Dr. Turan YILDIRIM - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Özlem GÜNGÖR - Öğrenci İşleri Daire Başkanı (Raportör)

M. Suavi SOYKAN - Bilgi İşlem Daire Başkanı

 

Öğrenci Soruşturma Komisyonu: (Üniversitemiz Yerleşkesi içinde ya da dışında meydana gelen toplu öğrenci eylemleri ile ilgili )

Prof. Dr. Mehmet AKALIN (Başkan) -Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN (Üye) - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Cem ÖZAKHUN (Üye) - Uygulamalı Bil. Yük. Öğretim Üyesi

Özlem GÜNGÖR (Raportör) - Öğrenci İşleri Daire Başkanı


UYGAR(Marmara Üniversitesi Uygulama Araştırma  Merkezleri) Komisyonu:

Üyeler:

Prof.Dr Mehmet AKMAN -(Başkan)

Prof.Dr Neşet KADIRGAN- (Üye)

Prof.Dr Nesrin ÖZER- (Üye)

Prof.Dr F. Gülruh GÜRBÜZ -(Üye)

Prof.Dr. Turan YILDIRIM -(Üye)

Prof. Dr. Muzaffer DARTAN- (Yürütücü Koordinatörü)

 

Yayın Komisyonu:

Marmara Üniversitesi Yayınevi, Üniversitemiz akademik ve idarî personeli tarafından çıkarılmak istenen yayınların izinlerinin verilmesi, basımı, dağıtımı ve satışı ile ilgili işleri yürütmektedir. Basılı, elektronik veya diğer formatlardaki bilimsel yayınlar, sempozyum bildirileri ve Üniversite Yayın Komisyonu tarafından basılması ve yayınlanması uygun görülen yayınlar ile ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları; ders aracı niteliği taşımayan ve Üniversite tarafından basılması talep edilen kitaplar ile Üniversite dergisi, Üniversite bülteni, fakülte dergileri ve diğer birim dergileri Marmara Üniversitesi Yayın Yönergesi kapsamındadır.

Üyeler:

Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN- (Başkan) - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sebahat DENİZ - (Üye) - Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR- (Üye) - Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 20.02.2018 11:37:42 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular