Komisyonlar

 

Bağıl Değerlendirme Sistemi İnceleme Komisyonu

Marmara Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) İnceleme Komisyonu üyeleri:

Prof. Dr. Mahmut TEKÇE (Başkan) - İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Deniz İNAN (Üye) - Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OTRAR - Atatürk Eğt. Fakültesi Öğretim Üyesi


Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (BAPKO): Amaç maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri alanlarının her birinden görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon (BAPKO) kurulur. Komisyon üyeleri, üniversitede bulunan bilim dalları arasında denge gözetilerek dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun asli görevlerinden ayrılmaları halinde komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY                                  

Başkan (Rektör Yardımcısı)   

Doç. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ

Üye (Teknoloji Fak. Öğr. Üyesi - BAP Koordinatörü)

Prof. Dr. Kemal ATAMAN

Üye (İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Kemalettin KÖROĞLU

Üye (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Murat ÇOKGEZEN

Üye (İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Bülent EKİCİ

Üye (Mühendislik Fak. Öğr. Üyesi - Fen Bil. Ens. Müdürü)

Doç. Dr. Yusuf KAYNAK

Üye (Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Veysel GAZİ

Üye (Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ahmet ÖZEN

Üye (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Yüksel PEKER

Üye (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

Porf. Dr. Mustafa ATMACA

Üye (Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi)

   

 

  

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Erol ÖZVAR (Rektör) Akademik Değerlendirme Kalite Geliştirme Kurulu Başkanı

(Rektör Yardımcısı) Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Murat DOĞRUEL Bologna Uzmanı

Prof. Dr. Mustafa KURT AKTS/DE Koordinatörü

Prof. Dr. Bülent EKİCİ Üye

Doç. Dr. Faruk UÇAR Üye

Doç. Dr. Mahmut TEKÇE Üye

Doç. Dr. Gül ÜSTÜN Üye

Dr. Öğr. Üyesi İlyas KARTAL Üye

Uzman Hatice Gökçen ÖCAL ÖZKAYA Erasmus Koordinatörü

Özlem GÜNGÖR Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Ufuk KARAKULLUKÇU Öğrenci Konseyi Başkanı

 

Kalite Komisyonu

23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" 'nin 7. maddesi uyarınca Üniversitemiz Kalite Komisyonu, Üniversite Senato Kurulu Kararı ile aşağıda belirtilen şekilde oluşturulmuştur.

Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Erol ÖZVAR - Rektör

- Rektör Yardımcısı

- Rektör Yardımcısı

Murat ARISAL - Genel Sekreter

Gönül AKIL - Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Doç. Dr. Bahar SENNAROĞLU - Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Faruk UÇAR - Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Nuran CÖMERT - İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Serap HELVACI - Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ - Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN - Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Muzaffer DARTAN - Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mehveş TARIM - Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fikriye URAS - Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ayşe Nuriye İŞGÖREN - Teknik Bilimler Mes. Yük. Öğretim Üyesi

DOç. Dr. Melisa E. KARABAY - Bankacılık ve Sigortacılık Yük. Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZDEMİR - Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Furkan Cemal YILDIZ - Öğrenci Temsilcisi

 

M.Ü. Kalite KomisYonu Alt Danışma Kurulu Üyeleri:

Doç.Dr.Sezgin ERSOY -Teknoloji Fakültesi -Öğretim Üyesi

Doç.Dr.Gülfem TUZKAYA -Mühendislik Fakültesi -Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf ALPAYDIN -Atatürk Eğitim Fak.-Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim MAZLUM -Siyasal Bilgiler Fak.-Öğretim Üyesi 

Dr.Öğr.Üyesi İlker AKGÜN -İşletme Fakültesi -Öğretim Üyesi


 

Mevzuat Komisyonu:

İletişim: Hukuk Müşavirliği - 0216 414 05 45/1119

Mevzuat Komisyonu Üyeleri:

(Başkan)   Prof. Dr. Ömer AKGİRAY          

-Rektör Yardımcısı

(Üye)        Prof. Dr. Mustafa KURT 

-Rektör Yardımcısı

(Üye)        Prof. Dr. Serap HELVACI 

-Hukuk Fakültesi Dekanı

(Üye)        Prof. Dr. Murat ALIŞKAN

-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

(Üye)        Prof. Dr. Talat CANBOLAT 

-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

(Üye)        Doç. Dr. İlker ÖZTAŞ   

-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

(Üye)        Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA      

-Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

(Üye)        Av. Yahya Kemal BALLI

-Hukuk Müşaviri


Mevzuat Alt Komisyonu Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgür AVCI         

- Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gediz KOCABAŞ 

- Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 Müfredat Komisyonu:

Müfredat,yönerge,yönetmelik,program/bölüm açma-kapama akademik takvim,öğrenci kontenjanları vb. gündem ve kararlarının yazışmaları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Mevzuat Komisyonu'na, Senato'ya ve YÖK'e ilgili kararlar sunulur, sonuçları takip edilir.

Müfredat Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Mustafa KURT- Başkan(Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ-Üye (Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU-Üye (Eczacılık Fakültesi)

Prof. Dr. M.Gülden POLAT- Üye (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Gülgün TINAZ- Üye (Eczacılık Fakültesi)

Prof. Dr. Beril DURMUŞ-Üye (İşletme Fakültesi)

Prof. Dr. İclal ATİLLA-Üye (Sosyal Bilimler Meslek Yük.)

Prof. Dr. Fatma AYANOĞLU ŞİŞMAN-Üye (İşletme Fakültesi)

Prof. Dr. Kemal YILDIZ-Üye (İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Seyfi KENAN-ÜYe (Atatürk Eğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Bahattin YALÇIN-Üye (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Yahya BOZKURT-Üye (Teknoloji Fakültesi)

Doç. Dr. S. Erdal DİNÇER-Üye (İktisat Fakültesi)

Doç. Dr. Muhammed ABAY-Üye (İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Murat ULUSKAN-Üye (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Gül ÜSTÜN-Üye (Hukuk Fakültesi)

Doç.Dr. Elif SOYER-Üye (Mühendislik Fakültesi)

 

 

MÜYOS Komisyonu:

Marmara Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Sınavı Komisyonu üyeleri aşağıdaki gibidir,

Prof. Dr. Mustafa KURT - Rektör Yardımcısı (Başkan)

Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ - Bank. Ve Sigortacılık Yük. Müdürü (Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Nuri TINAZ - Uluslararası Ofis Birimi Koordinatörü (Sınav Koordinatörü)

Doç. Dr. Faruk UÇAR - Rektör Danışmanı (Sınav Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OTRAR - Atatürk Eğt. Fak. Öğretim Üyesi (Ölçme ve Değerlendirme Başkanı)

Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL - İktisat Fakültesi Dekan Vekili (Üye)

Prof. Dr. Turan YILDIRIM - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi (Üye)

Özlem GÜNGÖR - Öğrenci İşleri Daire Başkanı (Raportör)

- Bilgi İşlem Daire Başkanı

 

Öğrenci Soruşturma Komisyonu: (Üniversitemiz Yerleşkesi içinde ya da dışında meydana gelen toplu öğrenci eylemleri ile ilgili )

(Başkan) -Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN (Üye) - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZAKHUN (Üye) - Uygulamalı Bil. Yük. Öğretim Üyesi

Özlem GÜNGÖR (Raportör) - Öğrenci İşleri Daire Başkanı


UYGAR(Marmara Üniversitesi Uygulama Araştırma  Merkezleri) Komisyonu:

Üyeler:

(Başkan)

Prof.Dr Neşet KADIRGAN- (Üye)

Prof.Dr Nesrin ÖZER- (Üye)

Prof.Dr F. Gülruh GÜRBÜZ -(Üye)

Prof.Dr. Turan YILDIRIM -(Üye)

Prof. Dr. Muzaffer DARTAN- (Yürütücü Koordinatörü)

 

Yayın Komisyonu:

Marmara Üniversitesi Yayınevi, Üniversitemiz akademik ve idarî personeli tarafından çıkarılmak istenen yayınların izinlerinin verilmesi, basımı, dağıtımı ve satışı ile ilgili işleri yürütmektedir. Basılı, elektronik veya diğer formatlardaki bilimsel yayınlar, sempozyum bildirileri ve Üniversite Yayın Komisyonu tarafından basılması ve yayınlanması uygun görülen yayınlar ile ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları; ders aracı niteliği taşımayan ve Üniversite tarafından basılması talep edilen kitaplar ile Üniversite dergisi, Üniversite bülteni, fakülte dergileri ve diğer birim dergileri Marmara Üniversitesi Yayın Yönergesi kapsamındadır.

Üyeler:

Prof.Dr.Ömer AKGİRAY - (Başkan) - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sebahat DENİZ - (Üye) - Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR- (Üye) - Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı


2547 Sayılı Kanunun 58(K) Madde İnceleme Komisyon Üyeleri:


2547 Sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.maddesine eklenen (k) fıkrası kapsamında değerlendirilecek proje ve faaliyetler hususunda yapılan müraacatları incelemek üzere aşağıda adı-soyadı belirtilen Komisyon Başkanı ve Üyelerinden yeniden oluşturulması Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür. 

Üyeler: 

Başkan              Prof.Dr.Ömer AKGİRAY                                 Rektör Yardımcısı
Üye Prof.Dr.Hasan ERDAL Teknoloji Fakültesi Dekanı 
Üye Prof.Dr.Serap HELVACI Hukuk Fakültesi Dekanı 
Üye Prof.Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOGLU  MİTTO Müdürü 
Üye Dr.Öğr.Üyesi Nazmi EKREN Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 05.03.2019 15:25:03 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular