Genel Sekreterlik

Genel Sekreter: Murat ARISAL

 

Murat ARISAL, 1970 yılında Malatya’da doğdu. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Arısal, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümünde 2001 yılında tamamladı ve aynı üniversitenin de İktisat bölümde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Uzmanlık alanları arasında fizibilite, mali ve ekonomik analiz uzmanlığı, ulaşım planlama, raylı sistemler projelendirme ve işletmeciliği, nitelikli bina yapım işleri bulunmaktadır.  İstanbul Ulaşım A.Ş. de 1998 yılında proje mühendisi olarak başladığı iş hayatını çeşitli kademelerde yöneticilik yaparak 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 2010-2012 yılları arasında İnönü Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı olarak bulunmuştur. 2013-2016 yıllarında Üsküdar Belediyesi’nde üst yapı işlerinden sorumlu başkan danışmanlığı görevini yürütmüştür. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinde Yapı Tesisleri Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılı Ağustos ayı itibari ile Marmara Üniversitesi Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

Ayrıntılı Özgeçmiş

 

Genel Sekreter Yardımcısı: Daniyal ÇAKIRAL

Genel Sekreter Yardımcısı: Fatma ŞENGÜL

 

 

 

 

http://www.marmara.edu.tr/universite/idari-birimler#genelsekreterlik


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 08.01.2020 11:26:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM