Genel Sekreterlik

Genel Sekreter: Murat ARISAL

 

Murat ARISAL, 1970 yılında Malatya’da doğdu. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Arısal, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümünde 2001 yılında tamamladı ve aynı üniversitenin de İktisat bölümde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Uzmanlık alanları arasında fizibilite, mali ve ekonomik analiz uzmanlığı, ulaşım planlama, raylı sistemler projelendirme ve işletmeciliği, nitelikli bina yapım işleri bulunmaktadır.  İstanbul Ulaşım A.Ş. de 1998 yılında proje mühendisi olarak başladığı iş hayatını çeşitli kademelerde yöneticilik yaparak 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 2010-2012 yılları arasında İnönü Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı olarak bulunmuştur. 2013-2016 yıllarında Üsküdar Belediyesi’nde üst yapı işlerinden sorumlu başkan danışmanlığı görevini yürütmüştür. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinde Yapı Tesisleri Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılı Ağustos ayı itibari ile Marmara Üniversitesi Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

Ayrıntılı Özgeçmiş


Genel Sekreter Yardımcısı: Daniyal ÇAKIRAL

Genel Sekreter Yardımcısı: İrfan SERDAR

1978 yılında Rize'nin Kendirli Beldesi'nde doğdu. Rize İstiklal İlkokulu ve Kendirli Fatih Ortaokulu’nu bitirdi. Rize Lisesi’nde başladığı Lise eğitimini Samsun 19 Mayıs Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik (Bilgi ve Belge Yönetimi) Lisans eğitimini tamamlayan Serdar, Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi/HKU Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana bilim dalı ortak yüksek lisans programında, Prof.Dr.Sedat Murat’ın danışmanlığında “ Liderlik ve İş Ahlakı: Türkiye’de Kamu Kurumlarında İş Ahlakı Anlayışının Kurumsallaşmasında Liderliğin Rolü” isimli projesi ile tamamladı.

İş hayatına, Özel Etüt Eğitim Merkezi Kuruculuğu ve yöneticiliği ile girdikten sonra,  Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumu, Tapu Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Birçok Sivil Toplum Kuruluşunda kuruculuk, başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Serdar, 2007 yılında atandığı  Marmara Üniversitesi’nde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünde yönetici olarak çalıştıktan sonra 2017 Kasım ayından itibaren Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

http://www.marmara.edu.tr/universite/idari-birimler#genelsekreterlik


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 09.01.2019 14:51:06 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM