Sub Image

Vizyon ve Misyon

 

Vizyon

Eğitim, bilim, teknoloji, sanat ve sporda öncü bir üniversite.

 

Misyon

Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile küresel düzeyde liderlik eden, ürettiklerini insanlığın yararına sunan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştiren bir üniversite olmak.

 

Temel Değerler
  • Özgür düşünce
  • Mükemmellik
  • Etik değerlere saygı
  • Sürdürülebilir gelişme
  • Yönetişim
  • Adalet

Bu sayfa Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından güncellenmektedir.

Son güncelleme tarihi: 03.07.2013 14:31:28