Rektörlük

Rektör Prof. Dr. M. Emin ARAT

1953 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Saint Benoit Fransız Lisesi ve Vefa Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olan Prof. Arat, aynı yıl Muhasebe Kürsüsü‘ne asistan olarak atandı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Holdinglerde Konsolide Finansal Tablolar Analizi” adlı tezi ile İşletme Doktoru unvanını aldıktan sonra sırasıyla 1995 yılında Doçent, 2005 yılında ise Profesör oldu. 1990-2010 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde; Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüten Prof. Arat, 2010-2013 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevinde bulundu. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde, Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinde de bulunan Prof. Arat, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Fransızca Kamu Yönetimi Bölümlerinde Lisans düzeyinde muhasebe ve finansal analiz dersleri, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde ve Sosyal Bilimler Enstitüleri'nde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Finansal analiz ve muhasebe örgütlenmesi alanlarında yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmakta olup; İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası ile çeşitli mesleki dernek ve vakıflara üyedir. Fransızca ve İngilizce bilen Prof. Arat evli ve iki çocuk babasıdır.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Nihat GÜLLÜOĞLU

1959 yılında Samsun’un Çarşamba ilçesi'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra MEB yurtdışı doktora eğitimi bursu ile Amerika’ya gitti. Yüksek Lisans eğitimini Georgia Institute of Technology de, doktora eğitimini ise University of Alabama at Birmingham'da tamamlayarak 1991 yılında Doktor unvanını aldı. Eğitimi esnasında Keramos'a ve Alpha Sigma Mu'a seçildi. 1988 yılında Los Alamos National Laboratory'da Ziyaretçi Araştırmacı olarak bulundu. 1991-1992 yılları arasında  Florida Atlantic University  de doktora sonrası araştırmacı olarak görev yaptıktan sonra yurda dönerek  İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü’nde göreve başladı. 1993 yılında Doçent oldu. Aynı Fakültede Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yaptı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne geçerek, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nün kuruluş çalışmalarında bulundu. 1998 yılında Fulbright Bursunu alarak Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmalarda bulundu.

1999 yılında profesör olan Güllüoğlu, 2000-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde çeşitli Kurul ve Komisyon Üyelikleri, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Mühendislik Fakültesi Senatörlüğü, Rektör Danışmanlığı ve Rektör Yardımcılığının da aralarında bulunduğu birçok idari görev üstlendi. “Malzemelerin Matematik Modellemesi, Kompozitler, Malzeme Testi ve Kontrolü, Toz Teknolojisi, Isısal İşlem, Şekillendirme, Mekanik Özellikler, Birleştirme ve Kesme” ilgilendiği başlıca araştırma konularıdır. Bu konularda yayınlanmış çok sayıda uluslararası bilimsel makalesi vardır ve yayınları kitap ve değişik alanlardaki makalelerden çok sayıda atıf almıştır. Çeşitli mesleki dernek ve vakıf üyesidir. Prof.Dr. Arif Nihat Güllüoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. 

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol ÖZVAR

Erol Özvar, iktisat ve iktisat tarihi profesörüdür. 1966 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta Doğu’ya ve özel olarak Osmanlı Devleti’ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele alır.  Erol Özvar’ın yerli ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti Bankası’na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü. Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı Bütçelerini yayına hazırladı. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve 2 cilt  halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’ne layık bulundu. 2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Türk Tarih Kurumu’nun Bilim Kurulu ve Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği’nin İdare Kurulu üyesidir. İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Erol Özvar; evli ve üç çoçuk babasıdır.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet AKALIN

1962 yılında Uzunköprü/EDİRNE’ de doğdu. 1985 yılında İngiltere'de Bolton Üniversitesi Tekstil Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında İngiltere de Salford Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini, 1991 yılında yine aynı Üniversitede Doktorasını tamamladı. Lisansüstü eğitimi boyunca Bolton Üniversitesi'nde çalıştı.  Daha sonra 1992 yılına kadar İngiltere'de üniversitede çalıştıktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi'nde göreve başladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde Yardımcı Doçent, 1995 yılında aynı Fakültede Doçent ve 2000 yılında da Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde Profesör olarak çalışmaktadır.    
Üniversiteler Arası Kurul Doçentlik Jüri Belirleme Alt Komisyonu Üyeliği ve 2007-2010 döneminde Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Halen Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İTKİB Avrupa Birliği Destekli MTK Projesinde Danışmanlık ve İstanbul Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçılar Birliğinde Danışmanlık görevi yapmıştır. Uluslararası ve ulusal alanda yayınlanmış birçok bilimsel çalışması olan Prof.Dr. Mehmet Akalın çok iyi derecede İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


 

Genel Sekreter: Doç. Dr. Mehmet ERSOY


 1953 yılında Artvin’de doğdu. İlkokul eğitimini Artvin'de, Ortaokul eğitimini Kastamonu'da, Lise eğitimini ise Kabataş ve Levent Liselerinde tamamladı. 1977 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİA)’nden mezun oldu. 1978 yılında İİTİA’ da Lisansüstü eğitim veren Muhasebe Enstitüsü'nü bitirdi. Aynı yıl Enstitüde hocasından aldığı asistanlık teklifi üzerine dil öğrenimi için İngiltere’ye gitti. 1979 yılında İİTİA İşletme Fakültesi Muhasebe kürsüsünde asistanlığa başladı. 1989 yılında “İşletmelerde Maloluş Yerlerinin Belirlenmesi” adlı doktora tezi kabul edilerek İşletme Doktoru Unvanını aldı. 1992 Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finans Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2004 Yılından itibaren Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, Marmara Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde ve vakıf üniversitelerinde; Finansal Muhasebe, Envanter ve Bilanço, Şirketler Muhasebesi ve Muhasebe bilgi sistemleri derslerini verdi. 2014 Yılında Doçent Unvanını aldı.

İşletme Doktoru Unvanını aldıktan sonra Dış Ticaret alanında birçok firmanın kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. İBB İştiraklerinden İGDAŞ, Ağaç A.Ş ve Halk Ekmek’te stratejik planlama, Değerleme ve Yeniden Yapılandırma konularında koordinatör danışman olarak, Tarım Bakanlığı'nda “Biyogüvenlik Örgütü Kurumsal Yapı Projesinde” danışman olarak yer aldı. Ayrıca TMSF ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına görevlendirme suretiyle bazı bankaların Denetim kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Mehmet Ersoy; gerek öğrencilik yıllarında gerekse akademik hayatı boyunca birçok vakıf, dernek ve odaların üyesi olmuş, yönetimlerinde aktif olarak görev almıştır. İstanbul Mali Müşavirler Odası Üyesi olan Mehmet Ersoy, 2014 Yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartları Kurumu (KGK)’ndan “Yetkilendirme Belgesi” alarak “Bağımsız denetçi” ünvanına sahip olmuştur. İdari görev olarak 2010-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Müdürlüğü yapan Mehmet Ersoy, 17 Temmuz 2014 tarihinde üniversitenin Genel Sekreterliği'ne atanmıştır.Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 23.12.2014 15:46:30 tarihinde güncellenmiştir.