Rektörlük

Rektör Prof. Dr. M. Emin ARAT

1953 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Saint Benoit Fransız Lisesi ve Vefa Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olan Prof. Arat, aynı yıl Muhasebe Kürsüsü‘ne asistan olarak atandı. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Holdinglerde Konsolide Finansal Tablolar Analizi” adlı tezi ile İşletme Doktoru unvanını aldıktan sonra sırasıyla 1995 yılında Doçent, 2005 yılında ise Profesör oldu. 1990-2010 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde; Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu üyelikleri ve Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüten Prof. Arat, 2010-2013 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevinde bulundu. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde, Sigortacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinde de bulunan Prof. Arat, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Fransızca Kamu Yönetimi Bölümlerinde Lisans düzeyinde muhasebe ve finansal analiz dersleri, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde ve Sosyal Bilimler Enstitüleri'nde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Finansal analiz ve muhasebe örgütlenmesi alanlarında yayınlanmış çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmakta olup; İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası ile çeşitli mesleki dernek ve vakıflara üyedir. Fransızca ve İngilizce bilen Prof. Arat evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet AKALIN

1962 yılında Uzunköprü/EDİRNE’ de doğdu. 1985 yılında İngiltere'de Bolton Üniversitesi Tekstil Bölümü'nden mezun oldu. 1987 yılında İngiltere de Salford Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini, 1991 yılında yine aynı Üniversitede Doktorasını tamamladı. Lisansüstü eğitimi boyunca Bolton Üniversitesi'nde çalıştı.  Daha sonra 1992 yılına kadar İngiltere'de üniversitede çalıştıktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi'nde göreve başladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde Yardımcı Doçent, 1995 yılında aynı Fakültede Doçent ve 2000 yılında da Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde Profesör olarak çalışmaktadır.    
Üniversiteler Arası Kurul Doçentlik Jüri Belirleme Alt Komisyonu Üyeliği ve 2007-2010 döneminde Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. Halen Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İTKİB Avrupa Birliği Destekli MTK Projesinde Danışmanlık ve İstanbul Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçılar Birliğinde Danışmanlık görevi yapmıştır. Uluslararası ve ulusal alanda yayınlanmış birçok bilimsel çalışması olan Prof.Dr. Mehmet Akalın çok iyi derecede İngilizce bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet AKMAN

1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1982’de Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nden, 1986’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku programında 1989’da yüksek lisansını, 1995’de doktorasını tamamladı. Takiben Marmara Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçentliğe, 2000 yılında doçentliğe, 2005 yılında da profesörlüğe atandı. 2011 yılından itibaren Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı. Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı yaptı. İki dönem Hukuk Fakültesi temsilcisi olarak Marmara Üniversitesi Senatosu’nda görev yaptı. Osmanlı Devleti’nde Kardeş Katli ve Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması adlı kitapları bulunan Akman, bazı kitaplarda da bölüm yazarlığı yaptı. Kırk ciltlik Osmanlı Kadı Sicilleri adlı yayının bir çok cildini yayına hazırladı. Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları-Journal of Turkish Legal History adlı derginin yayın kurulu üyesi olup editörlüğünü yapmaktadır. Halen Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Akman evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN

 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Recep Bozdoğan, Marmara Üniversitesi-Mahallî İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yaptı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi’ndeki akademik görevlerinin yanı sıra 2003-2005 yılları arasında özel sektörde danışmanlık, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık, 2006-2007 yılları arasında İstanbul İl Özel İdaresi’nde genel sekreter yardımcılığı ve 2007-2012 yılları arasında Marmara Belediyeler Birliği’nde genel sekreterlik yaptı.
2008 yılından itibaren Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı Başkanı, 2012 tarihinden itibaren Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Bozdoğan, 28 Ağustos 2015 tarihinde Rektör Yardımcı olarak atandı.
“Belediyelerde Örgüt Geliştirme”, “Liderlik Yaklaşımları ve Belediyeler”, “İstanbul: Derinlik, Değişim ve Güç”, “İstanbul 2053 Vizyonu” adlı kitapları, editörlüğünü yaptığı “Türkiye’de Yerel Yönetimler”, “İstanbul; Kent ve Medeniyet”, “İstanbul; Mekân ve İnsan”, “İstanbul; Tarih ve Medeniyet” adlı eserleri ve çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
“Küresel şehirler”, “metropoliten yönetimler”, “kamu kesiminde stratejik yönetim ve performans programı” konularında teorik ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmektedir.
İngilizce bilen Recep Bozdoğan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Genel Sekreter: Doç. Dr. Mehmet ERSOY


 1953 yılında Artvin’de doğdu. İlkokul eğitimini Artvin'de, Ortaokul eğitimini Kastamonu'da, Lise eğitimini ise Kabataş ve Levent Liselerinde tamamladı. 1977 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİA)’nden mezun oldu. 1978 yılında İİTİA’ da Lisansüstü eğitim veren Muhasebe Enstitüsü'nü bitirdi. Aynı yıl Enstitüde hocasından aldığı asistanlık teklifi üzerine dil öğrenimi için İngiltere’ye gitti. 1979 yılında İİTİA İşletme Fakültesi Muhasebe kürsüsünde asistanlığa başladı. 1989 yılında “İşletmelerde Maloluş Yerlerinin Belirlenmesi” adlı doktora tezi kabul edilerek İşletme Doktoru Unvanını aldı. 1992 Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe-Finans Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 2004 Yılından itibaren Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, Marmara Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde ve vakıf üniversitelerinde; Finansal Muhasebe, Envanter ve Bilanço, Şirketler Muhasebesi ve Muhasebe bilgi sistemleri derslerini verdi. 2014 Yılında Doçent Unvanını aldı.

İşletme Doktoru Unvanını aldıktan sonra Dış Ticaret alanında birçok firmanın kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. İBB İştiraklerinden İGDAŞ, Ağaç A.Ş ve Halk Ekmek’te stratejik planlama, Değerleme ve Yeniden Yapılandırma konularında koordinatör danışman olarak, Tarım Bakanlığı'nda “Biyogüvenlik Örgütü Kurumsal Yapı Projesinde” danışman olarak yer aldı. Ayrıca TMSF ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı adına görevlendirme suretiyle bazı bankaların Denetim kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Mehmet Ersoy; gerek öğrencilik yıllarında gerekse akademik hayatı boyunca birçok vakıf, dernek ve odaların üyesi olmuş, yönetimlerinde aktif olarak görev almıştır. İstanbul Mali Müşavirler Odası Üyesi olan Mehmet Ersoy, 2014 Yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim standartları Kurumu (KGK)’ndan “Yetkilendirme Belgesi” alarak “Bağımsız denetçi” ünvanına sahip olmuştur. İdari görev olarak 2010-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Müdürlüğü yapan Mehmet Ersoy, 17 Temmuz 2014 tarihinde üniversitenin Genel Sekreterliği'ne atanmıştır.Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 20.02.2018 13:49:24 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular