Genel Sekreterlik

 

Genel Sekreter: Doç. Dr. Murat ARISAL

Murat ARISAL, 1970 yılında Malatya’da doğdu. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Arısal, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümünde 2001 yılında yüksek lisansını ve 2020 yılında doktora eğitimini tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ulaşım A.Ş. de 1998 yılında proje mühendisi olarak başladığı iş hayatını çeşitli kademelerde yöneticilik yaparak 2010 yılına kadar sürdürmüştür. 2010-2012 yılları arasında İnönü Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı olarak bulunmuştur. 2013-2016 yıllarında Üsküdar Belediyesi’nde üst yapı işlerinden sorumlu başkan danışmanlığı görevini yürütmüştür. 2016-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nde Yapı Tesisleri Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2018 yılı ağustos ayı itibari ile Marmara Üniversitesi Genel Sekreteri olarak atanmıştır.

 

Genel Sekreter Yardımcısı: Fatma ŞENGÜL

fatmasengul2.jpg (130 KB)

1970 İstanbul-Kadıköy doğumlu. 1994’te Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Uluslararası İlişkiler-Siyaset Bilimi bölümlerinden çift anadal yaparak yüksek onur dereceleriyle mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programını Dindarlık ve Ruh Sağlığı İlişkisi başlıklı teziyle Din Psikolojisi uzmanı olarak tamamladı. Halen aynı enstitüde doktora tez çalışmaları devam etmektedir. 1994-2009 yılları arasında çeşitli özel ve devlet okullarında PDR Uzmanı; 2009-2020 yılları arasında farklı tür ve kademelerde Okul Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü olarak çalıştı. Ocak 2020 itibariyle Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladı.

Genel Sekreter Yardımcısı: Hasan ŞAHİN

Hasan Şahin2.jpg (140 KB)

Hasan ŞAHİN, 1970 Cide-Kastamonu doğumlu, lise eğitimini Zonguldak’ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Muhasebe ve Finansman Anabilim dalında Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığı Muhasebe ve Bütçe Sistemi konulu yüksek lisans tez çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. 1992-1997 yılları arasında Marmara Üniversitesinin değişik birimlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 1997- 2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanı ve Yabancı Diller Eğitim Öğretim Araştırma Merkezi saymanlığı görevlerini birlikte yürüttü. 2002-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı olarak görev yaptı. 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter: Doç. Dr. Murat ARISAL
Telefon: 0216 777 1020

Genel Sekreter Yrd.: Fatma ŞENGÜL
Genel Sekreter Yrd.: Hasan ŞAHİN

Telefonları: 0216 777 1060
Faks: 0216 777 0001


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 02.04.2024 10:00:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM