Senato

 Kuruluş ve işleyişi

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

 Görevleri 

 Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar.

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Senato Üyeleri

Prof.Dr. M.Emin ARAT Rektör
 Prof. Dr. Mehmet AKALIN Rektör Yardımcısı
 Prof. Dr. Mehmet AKMAN Rektör Yardımcısı
 Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Şükriye Güniz KÜÇÜKGÜZEL Eczacılık Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Sebahat DENİZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. İnci Deniz ILGIN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Serap HELVACI Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Şahamet BÜLBÜL İktisat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ali KÖSE İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ergün YILDIRIM İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Nuran CÖMERT İşletme Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Murat DOĞRUEL Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mine Gülden POLAT Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Recep BOZLAĞAN Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Salih PINAR Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mustafa Osman ISIKAN Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mehmet AKALIN Teknoloji Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ömer GÜNAL Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Halil EKŞİ Atatürk Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. M. Kamil GÖKER Dişhekimliği Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Fikriye URAS Eczacılık Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Zikri ALTUN Fen Edebiyat Fakültesi Senato Üyesi
Doç. Emre İKİZLER
Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Selami KURAN Hukuk Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Müjdat ŞAKAR İktisat Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. İsmail Safa ÜSTÜN İlahiyat Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Turkan Uğur DAİ İletişim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. E. S. Haluk SUMER İşletme Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Ömer AKGİRAY Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Mehveş TARIM Sağlık Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Alaeddin YALÇINKAYA Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi
Prof.Dr. Turgay BİÇER Spor Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Fevzi BABA Teknoloji Fakültesi Senato Üyesi
Doç. Dr. Osman ŞİMŞEKER Teknik Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Akif İNANICI Tıp Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN Avrupa Birliği Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Erişah ARICAN Bankacılık ve Sigortacılık Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ozana URAL Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Yusuf YILMAZ Gastroenteroloji Enstitü Müdürü
Doç. Oktay ÇOLAK Güzel Sanatlar Enstitü Müdür V.
Prof. Dr. Erkan KAPTANOĞLU Nörolojik Bilimler Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Göksel ŞENER Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr.Fatma Gülruh GÜRBÜZ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Okan YEŞİLOT Türkiyat Araştırmaları Enstitü Müdürü
Doç. Dr.Fulya ERLÜLE Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr.Özgür ÇATIKKAŞ Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Meral YÜKSEL Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. İclal ATTİLA
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Fevzi BABA Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y.O.Müdür V.
Doç. Dr. Vedat TOPUZ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Harun DUMAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mehmet OKTAV Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 03.03.2017 14:28:51 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular