Yönetim Kurulu

a. Kurulu ve İşleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.
Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.
Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

b. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu; idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

  1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 
  2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
  3. Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
  4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 
  5. 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Yönetim Kurulu

Prof.Dr. M. Emin ARAT Rektör
Prof. Dr. Mehmet AKALIN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet AKMAN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL Eczacılık Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Sebahat DENİZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. İnci Deniz ILGIN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Serap HELVACI Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Şahamet BÜLBÜL İktisat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ali KÖSE İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ergün YILDIRIM İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Nuran CÖMERT İşletme Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Murat DOĞRUEL Mühendislik Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mustafa Osman ISIKAN Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mehmet AKALIN Teknoloji Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Ömer GÜNAL Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Mine Gülden POLAT Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Recep BOZLAĞAN Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan V.
Prof.Dr. Salih PINAR Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Üye
Prof.Dr.Turan YILDIRIM Üye
   
   

Bu sayfa Personel Daire Başkanlığı tarafından en son 07.04.2017 15:00:23 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular