Sürekli Eğitim Merkezi

2000 yılında kurulan ve 2002 yılında faaliyetlerine başlayan MÜSEM, Üniversitemizin lisans ve lisansüstü öğretim programlarının dışında, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının düzenlenmesini, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan bir birimidir.

Kuruluş amacı; Marmara Üniversitesi’nde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemek ve kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra eğitim verirken; teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktadır.

Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere yönelik, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda üniversite olanaklarının tanıtımını yapar.

 

MÜSEM’in Çalışma Alanları: 

  • Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek; bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,
  • Güzel sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar, restorasyon, eğitim programları yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek,
  • Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak, sağlık tesisleri uygulama eczanesi açmak, işletmek ve sağlık bilimleri ile ilgili eğitim programları düzenlemek,
  • Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği ve insan sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek,
  • Teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim, basım, tekstil, mekanik deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili rapor ve eğitim programları düzenlemek,

MÜSEM-Kurumlarla İşbirliği Yapılarak Açılan Eğitim Programları

Kurum AdıEğitim Programının Adı20102011
Kişi SayısıKişi Sayısı
MEB Burslu Yurtdışı Doktora Öğrencileri 50 50
YÖK Pedagojik Formasyon 500 400
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 50 50
İŞKUR Mesleki Eğitim - 450
  • Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında, seminer ve eğitim programları ve yarışmalar, eğitim semineri, antrenörlük programları düzenlemek ve organizasyon yapmak, bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek.
  • Sosyal Bilimlerle ilgili, fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme, eğitici öğretici seminer, kongre, konferans, sempozyum, iş organizasyonu, hukuk danışmanlığı, hukuki görüş, yabancı dil, çeviri, bilgi işlem ve sosyal bilimlerle ilgili diğer eğitim programları, iş ve hizmetlerini yapmak, bunlarla ilgili yayınlar yapmak. 

MÜSEM’in 2011 yılında açmış olduğu program adları; Deney Hayvanları Kullanımı, ALES, ÜDS, Müzik Kursları, Hukuk Genel Kursları, Tıp Temel Eğitim Kursları, Yabancı Dil Kursları, Spor Kursları, Bilimsel Makale Yazım Kursu, Video Kurgu ve Efekt Kursları olarak sayılabilir.

MÜSEM yabancı dil eğitiminde ciddi başarı elde etmiş bir kurumdur. Nitekim YÖK ve MEB yurtdışına göndereceği öğrencilerin dil eğitimini MÜSEM aracılığıyla da yapmaktadır. Örneğin 2010 ve 2011 yıllarında MEB toplam 125 öğrenciye, YÖK ise toplam 100 öğrenciye vereceği dil eğitimi için MÜSEM’i seçmiştir. Ayrıca bu dönemde MÜSEM toplam 900 öğrenciye pedagojik formasyon ve 450 öğrenciye de mesleki eğitim kursu vermiştir.

Web Sitesi: http://musem.marmara.edu.tr


Bu sayfa Sürekli Eğitim Merkezi tarafından en son 26.12.2014 15:47:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM