Rektörlük

Rektör Prof. Dr. Mustafa KURT

Rector.jpg (711 KB)

Mustafa Kurt, 1964 yılında Bafra/Samsun’ da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’ da tamamladı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Marmara Üniversitesinden aldı. 1992 yılında Dünya Bankası bursu ile öğretim elemanı yetiştirme programı kapsamında İngiltere’de bulundu. 1996 yılında doçent 2002 yılında Profesör oldu.

Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Teknik Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu, Teknoloji Fakültesi Kurulu üyeliklerinde bulundu. Marmara Üniversitesi Rektör danışmanlığı, Yaz Okulu Koordinatörlüğü, Müfredat Komisyonu Üyeliği, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanlığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekilliği ve Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerini yaptı.

Bilgisayar destekli tasarım ve imalat, makine elemanları, talaşlı imalat yöntemleri ve optimizasyonu, plastik enjeksiyon kalıpçılığı ve tasarıma etki eden parametrelerin deneysel ve teorik araştırılması,  eklemeli imalat ve topoloji analizi konularında akademik çalışmaları ve yayınları olan, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yapan Mustafa Kurt evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ÇELEN

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü’nde tamamladı. 2002 yılına kadar aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Marmara Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.  Başlıca araştırma alanlarını; vergi teori ve politikaları, vergi uygulamaları, Türk vergi sistemi, belediye tahvilleri, koşullu mali yükümlülükler, yolsuzluk, tek para sistemi altında maliye politikalarının uyumlaştırılması oluşturmaktadır.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer AKGİRAY

Prof. Dr. Ömer Akgiray, 1962 yılında İstanbul’da doğdu. 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Akgiray, aynı yıl lisansüstü çalışmalar yapmak üzere ABD’ne gitti. Syracuse Üniversitesi’nde önce 1986 yılında Kimya Mühendisliği yüksek lisans öğrenimini bitirdi ve ardından 1989 yılında Matematik yüksek lisans derecesini aldı. Kimya Mühendisliği doktorasını aynı üniversitede 1990 senesinde tamamladı. 1984-1990 senelerindeki akademik çalışmaları sırasında Syracuse Üniversitesi tarafından araştırma görevlisi ve karşılıksız bursiyer olarak desteklendi. 1990-1993 Senelerinde San Diego’da Biosym Technologies firmasında önce yazılım mühendisi ve sonra polimer araştırmacısı olarak çalıştı. 1993 Senesinde Marmara Üniversitesi’ne Yardımcı Doçent olarak katılan Ömer Akgiray, 1998’de Doçent ve 2004 yılında Profesör ünvanını aldı. Marmara Üniversitesi’nde Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri üzerine bilimsel çalışmalar sürdüren Akgiray, TÜBİTAK BAYG/BİDEB Yürütme Komitesi Üyeliği (2004-2010) ve DSİ Su Arıtma Teknolojileri Danışmanlığı (2005-2009) görevlerini de yürüttü. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 1993-2011 senelerinde Bölüm Başkan Yardımcısı, 2011-2018 senelerinde Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Üniversitemizde BAPKO Öndeğerlendirme Komisyonu Üyeliği, FBE Çevre Bilimleri ve Çevre Mühendisliği programlarında ABD Başkanlığı, Mühendislik Fakültesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Üniversite Senatosu Üyeliği ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok idarî görevler üstlenen Akgiray, 2017 Yılından beri Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan KORKUT

IMG_7216.jpg (17.39 MB)

Prof. Dr. Hasan Korkut 1967 yılında İspir/Erzurum’da doğdu. İlkokul eğitimini İspir’de, orta ve lise eğitimini ise İstanbul’da tamamladı. 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı. 2004-2008 yılları arasında Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007-2017 yılları arasında Bosna Hersek’te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, dekanlık ve rektör danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. 2018-2020 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü müdürlüğü görevin yürütmekteyken 24 Ağustos 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi’ne Rektör Yardımcılığı görevine atandı. Yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıkları yanında tarih ve uluslararası ilişkiler alanında akademik ve bilimsel çalışmalar yaptı. Evli ve üç çocuk babasıdır.


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 01.09.2021 14:21:30 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM