NO ESER ADI YAZAR ADI YAYIN YILI ISBN
459 Marmara Üniversitesi Arşivinin Belge ve Defterlerine Göre Ticaret Mektebi haz. Dr. Önder Bayır 2024 978-975-400-464-9 (E-ISBN)
458 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Öğretim Rehberi 2023 / Marmara University Faculty of Pharmacy Education and Training Guide 2023 haz. Hatice Kübra Elçioğlu, Derya Özsavcı, Oya Kerimoğlu, Erkan Rayaman, Pınar Sinem Omurtag, Reyhan Baki, Sinan Meral 2024 978-975-400-463-2 (E-ISBN)
457 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitapçığı (2020-2022) ed. Prof. Dr. Hatice Kübra Elçioğlu  2023 978-975-400-462-5 (E-ISBN)
456 Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Türkiye'ye Uyumu : Covid-19 Salgını Sürecinde İstanbul'da Beş Kamu Üniversitesinde Gerçekleştirilen Ampirik Bir Çalışma Muzaffer Dartan, İmre S. Ersoy, N. Aslı Şirin, Pınar Deniz 2023 978-975-400-461-8
978-975-400-460-1 (E-ISBN)
455 Sömürgecilik Sonrası İngiliz Romanında Kültür ve Kimlik Mehmet Ali Çelikel 2023 978-975-400-459-5 (E-ISBN)
454 Yüzme, Atlama, Cankurtarma, Sutopu Umumî Kaideleri ve Tatbikî Usulleri Ali Sami Yen ; ed. Mehmet İnan, Kubilay Çimen 2023 978-975-400-458-8 (E-ISBN)
453 Marmara Üniversitesi'nin Kurucu Okulu Hamidiye Ticaret Mektebi ed. Murat Arısal, Önder Bayır 2023 978-975-400-457-1
978-975-400-456-4 (E-ISBN)
452 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar ed. A. Süha Yalçın ; ed. yrd. Gökhan Biçim 2022  978-975-400-455-7 (E-ISBN)
451

Bugünden Geleceğe İlkokulda Eğitim Çalıştayı: Sorunlar ve Çözümler 25-28 Nisan 2022

Baş Editör: Bülent Özden Editörler: Mehmet İnan, Yüksel Aydın, Seda Çarıkçı, Kader Arkan Sezgin, Yasemin  Başlantı, Mehmet Öztürk

2022

978-975-400-454-0 (E-ISBN)

450

Geleceğe Miras: Yıldız Toksoy Porselen Bezeme Sergisi Kataloğu

ed. Güssün Güneş

2022

978-975-400-453-3 (ISBN)

449

Çok Disiplinlilik Bağlamında Eğitim Bilimleri Konuşmaları / Occasional Papers in the Context of Multidisciplinarity in the Institute of Educational Sciences

haz. Seyfi Kenan, Sibel Cengizhan, Yaprak Türkân Yücelsin Taş

2022

978-975-400-451-9 (ISBN) 978-975-400-450-2 (E-ISBN

448

Geçici Korumadan Kalıcılığa? : Sosyo-Ekonomik, Siyasal ve Hukuki Boyutlarıyla Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Entegrasyonu

derl. N. Aslı Şirin

2022

978-975-400-452-6(E-ISBN)

447  8. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı Tam Metin Kitabı

ed. Selçuk Kıran, İlkim Ecem Emre, Dilara Büyükköz

2022 978-975-400-449-6 (E-ISBN)
446 Afet Riski İdaresinde Çok Aktörlü Disiplinlerarası Yaklaşım (Sempozyum 24-25 Nisan 2019)

Nazan Cömert Baechler, Pınar Dikmen, Oğuz Dorken

2021 978-975-400-448-9 (E-ISBN)
445 Türk Üniversitelerindeki Akademisyenlerin Avrupa Birliği'ne Bakışı

Emirhan Göral, Muzaffer Dartan, E. Serra Yurtkoru

2021 978-975-400-443-4
978-975-400-444-1 (E-ISBN)
444 EAHIL 2021 Workshop Proceedings Abstract Book

ed. Güssün Güneş

2021 978-975-400-445-8 (E-ISBN)
443 Türk Kültüründe Helva

ed. Sebahat Deniz; ed. yrd. Evrim Ulusan Öztürkmen,Zeynep Öz

2021 978-975-400-447-2 (E-ISBN)
442 Pandemi Döneminde Yaşamdan Kesitler (Tekin Bozkurt Anısına) ed. Murat Arısal 2021 978-975-400-446-5 (E-ISBN)
441 Görme Engelliler İçin Osmanlı Türkçesi haz. Asiye Figen Kalkan, Özlem Turan, Zuhal Pek 2021 978-975-400-442-7
440 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı Detay Çalışması 2020 ed. Hatice Kübra Elçioğlu 2021 978-975-400-441-0
439 Yâ Hazret-i Pîr/Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri Fatih Özkafa 2021 978-975-400-433-5
438 English Language Teaching in the 21st Century: Changing Identities, Agencies, and Mindsets ed.Dilek Uygun Gökmen, Aslı Yılmaz Ercan, Işıl Ruacan Silahtaroğlu 2020 978-975-400-440-3 (E-ISBN)
437 The Language of Present Day American Crime Fiction and Printed Media Iryna Semeniuk Zümrütdal 2020 978-975-400-437-3 (E-ISBN)
436 MCES-2020:  Avrupa Çalışmaları Konferansı 2020 Özet Kitabı: Avrupayı Tartışmak: Dünü, Bugünü ve Yarını, 7-8 Şubat 2020 = Marmara Conference on European Studies 2020 Abstracts: Debating European: Past, Present and Future, 7-8 February 2020 ed. İmre Ersoy; yay. haz. Ebru Dalğakıran 2020 978-975-400-438-0 (E-ISBN)
435 MCES 2020: Marmara Avrupa Çalışmaları Konferansı 2020 - Tebliğler Kitabı: Avrupayı Tartışmak: Dünü, Bugünü ve Yarını, 7-8 Şubat 2020 = Marmara Conference on European Studies 2020 Proceedings: Debating European: Past, Present and Future, 7-8 February 2020 ed. İmre Ersoy; yay. haz. Ebru Dalğakıran 2020 978-975-400-439-7 (E-ISBN)
434 Siyasal Analiz için Çerçeveler Ahmet E. Kotil 2020 978-975-400-436-6 (E-ISBN)
433 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019) ed. Ş. Güniz Küçükgüzel 2020 978-975-400-435-9 (E-ISBN)
432 Ses Eğitimi Çalıştayı ed. Tülün Malkoç 2020 978-975-400-434-2 (E-ISBN)
431 Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi: Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı ed. Ahmet Şükrü Özdemir, Tülün Malkoç 2020 978-975-400-432-8 (E-ISBN)
430 Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Ermeni Meselesine İlişkin Değerlendirmeler Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 2019 978-975-400-427-4 (E-ISBN)
429 II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu Bildiri Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı ed. Korkut Ulucan 2019 978-975-400-431-1 (E-ISBN)
428 İlkokulda Özgün Eğitici Etkinlikler: I. Ulusal Atölye Çalışmaları Kitabı ed. Mehmet İnan, Bülent Özden, Seda Gül Kartal, Yüksel Aydın 2019 978-975-400-421-2 (E-ISBN)
427 Uluslararası 23. Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı ed. Jale S. Oran, Meltem Ulusan Polat 2019 978-975-400-430-4 (E-ISBN)
426 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı ed. Musa Üce, A. Faruk Levent 2019 978-975-400-429-8 (E-ISBN)
425 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programı Detay Çalışması ed. Ş. Güniz Küçükgüzel ed. yard. Bedia Kaymakçıoğlu, Sevinç Şahbaz 2019 978-975-400-428-1 (E-ISBN)
424 Cumhuriyet'in İlk Kültür Müdürü Mübarek Galib Eldem'in Küre-i Arzda Nüfus-ı İslam Adlı Eseri ve Makaleleri yay. haz. Ali Satan 2019 978-975-400-426-7 (E-ISBN)
423 Metafor Kullanımıyla Marka İmajı Ölçümü Google ve Yandex  Taşkın Dirsehan 2019 978-975-400-424-3               978-975-400-425-0 (E-ISBN)
422 Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yürütme Sempozyum Bildiri Kitabı Hukuk Fakültesi 2019 978-975-400-422-9 (E-ISBN)
421 Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No: 1- Sorumluluk Sempozyum Özet Bildiri Kitabı Hukuk Fakültesi 2019 978-975-400-423-6 (E-ISBN)
420 6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni: Bildiri Özet Kitabı ed. Meral Balcı, Arzu Al 2018 978-975-400-420-5 (E-ISBN)
419 6. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi Uluslararası İlişkiler ve Yeni Dünya Düzeni-Tam Metin Kitabı ed. Meral Balcı, Arzu Al 2018 978-975-400-419-9 (E-ISBN)
418 Yükseköğretim Personeli ve Öğrencileri Hakkında Soruşturma Usulü ve Rapor Yazma Tekniği  Göksel Z. İsmailoğlu 2018 978-975-400-415-1 (E-ISBN)
417 Laboratuvar Güvenlik Kılavuzu Ece İskender 2018 978-975-400-413-7 (E-ISBN)
416 18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Özet Kitabı haz. İ. Mahmut Tekçe 2018 978-975-400-387-1 (E-ISBN)
415 ETT 2018: 8th International Istanbul Textile Conference: Evolution of Technical Textiles, 14-16 April, Tüyap Fair and Exhibition Center: Book of Abstracts = 8. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı: Teknik Tekstillerin Evrimi, 14-16 Nisan, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi: [Bildiri Özetleri Kitabı] ed. Mehmet Akalın...[ve öte.] 2018 978-975-400-414-4
414 International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Life Science Problems-ICAMLS 18 Abstract Book ed. Faruk Uçar, Bülent Yılmaz, Messoud Efendiyev 2018 978-975-400-416-8 (E-ISBN)
413 Fédération Internationale d’Education Physique (FIEP) 13th European & 29th World Congress Abstract Book ed. Fatih Dervent 2018 978-975-400-418-2 978-975-400-416-8 (E-ISBN)
412 İstanbul'da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi ed. İlker Akgün, Aliye Ahu Akgün 2017 978-975-400-408-3 978-975-400-409-0 (E-ISBN)
411 Sağlıklı Düşünmek: Perinatal Depresyonun Psikososyal Yönetimi İçin El Kitabı çev. Perran Boran 2017 978-975-400-411-3
410 Çalışma Hayatında Kadın : ESKAR 2. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Sempozyumu Ed. Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz 2017 978-975-400-410-6
409 V. International Blue Black Sea Congress Proceeding ed. Aleaddin Yalçınkaya, Arzu Al, Hakan Mehmetçik 2017 978-975-400-407-6 (E-ISBN)
408 7th International Istanbul Textile Conference ed. Mehmet Akalın...[ve öte.] 2017 978-975-400-406-9 (E-ISBN)
407 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın ed. Nuray Akgül Yılmaz, Yasemin Özerkek, İrem Konca 2017 978-975-400-405-2
406 Tablet Weaving from Anatolia and the Ottoman Court Şerife Atlıhan 2017 978-975-400-404-5
405 Anadolu ve Topkapı Sarayı’ndan Çarpana Dokumalar Şerife Atlıhan 2017 978-975-400-403-8
404 Eğitim İstatistiği Ahmet Şükrü Özdemir 2016 978-975-400-402-1
403 T.C. Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi, 2016=Marmara University Faculty of Pharmacy Education and Training Guide, 2016 haz. Ş. Güniz Küçükgüzel … [ve öte.] 2016 978-975-400-401-4
402 Fransa'daki Müslüman ve Türk Toplulukların Hak ve Özgürlüklerinin Analizi ed. Nuri Tınaz, Meltem Çelik Dirsehan,  Ahmet Uysal 2016 978-975-400-400-7
401 Engelliler için Mimari Çözümler Emel İşleyen 2016 978-975-400-399-4
400 International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical inference book of abstracts-Linstat 2016 ed. Birsen Eygi Erdoğan...[ve öte.] 2016 978-975-400-398-7
399 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevleri Özet Kitabı, (2010-2015)  ed. Ş. Güniz Küçükgüzel; yay. haz. Bedia Kaymakçıoğlu, Timuçin Uğurlu 2016 978-975-400-397-0 (E-ISBN)
398 Ceramic Processing Techniques Laboratory Book: Including the Determination of Basic Thermodynamic Constants Ziya Engin Erkmen 2016 978-975-400-396-3
397 Sayılar Teorisi (Şifreleme ve Sihirli Kar Uygulamalarıyla) Ahmet Şükrü Özdemir 2015 978-975-400-395-6
396 Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan ed. Nurşen Mazıcı 2015 978-975-400-394-9
395 Istanbul Endoscopic Ultrasound and Advanced Endoscopy Days- ISTEUS 2015 Syllabus, December, 10-11, 2015 ed. Deniz Güney Duman 2015 978-975-400-393-2
394 ICOVACS 2015: International Conference on Value Chain Sustainability, 12-12 March 2015, İstanbul: Proceedings  ed. Gülfem Tuzkaya, Bahar Sennaroğlu, Serol Bulkan 2015 978-975-400-392-5 (E-ISBN)
393 Metin Şerhi Ömer Zülfe 2015 978-975-400-391-8
392 Eski Türk Edebiyatı Tarihi Ömer Zülfe 2015 978-975-400-389-5
391 Üniversite Gençliğinde Avrupa Birliği Algısı: Marmara Üniversitesi 2004 ve 2014 Anketlerinin Bir Değerlendirmesi Emirhan Göral, Lale Özdemir, E. Serra Yurtkoru, Muzaffer Dartan 2014 978-975-400-388-8
390 6th International Istanbul Textile Conference Proceedings Book ed. Mehmet Akalın...[ve öte.] 2014 978-975-400-386-4
389 Metalurji ve Malzeme Mühendisleri için Faz Diyagramları  Ziya Engin Erkmen 2015 978-975-400-390-1
388 Yükseköğretim Politikaları Üzerine Görüşmeler  ed. M. Zafer Gül 2014 978-975-400-378-9
387 Haydi Çocuklar Söyleyelim: Piyano Eşlikli Çocuk Şarkıları  Levent Deniz, Duygu Piji Küçük 2015 978-975-400-373-4
386 Kalitatif Analiz Uygulamaları (Yarımikro Yöntem) Emre Dölen, Mürşit Pekin 2014 978-975-400-372-7
385 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-10 Mayıs 2014, Kemer, Antalya Bildiriler Kitabı Cilt 2 ed. Uğur Yozgat; yay. haz. Ahmet Başçı ...[ve öte.] 2014 978-975-400-371-0 (2.c) 978-975-400-369-7 (Tk)
384 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 8-10 Mayıs 2014, Kemer, Antalya Bildiriler Kitabı Cilt 1 ed. Uğur Yozgat; yay. haz. Ahmet Başçı ...[ve öte.] 2014 978-975-400-370-3 (1.c)  978-975-400-369-7 (Tk)
383 Bağlama (Tambura) Albümü Mehmet Ali Özdemir 2014 978-975-400-368-0
382 Modern Türkiye Tarihi ed. Süleyman Beyoğlu, Ali Satan 2014 978-975-400-367-3
381 Uygulamalı Genel Matematik Mehmet Tektaş, Necla Tektaş, Nevzat Onat, Selçuk Atış 2014 978-975-400-348-2
380 Her Güzelin Bir Kusuru Var: [Sergi]: 19 Ekim-17 Kasım 2012 = No Beauty Without a Flaw: [Exhibition]: October 19-November 17 2012, Mixer-Tophane Güzel Sanatlar Fakültesi 2013 978-975-400-365-9            978-975-400-366-6 (E-ISBN)
379 Global Pazarlama Mert Uydacı, Erdoğan Taşkın 2013 978-975-400-363-5 (E-ISBN)
378 Çevre Koruma Mert Uydacı 2013 978-975-400-362-8 (E-ISBN)
377 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin 50. Yılı ed. Gülden Z. Omurtag...[ve öte.] 2013 978-975-400-361-1
376 Tasarımcılar için Rhineceros 3D ile Yüzey Modelleme Erkut Eryayar 2013 978-975-400-360-4
375 Geleneksel Türk Mimarisi Terimleri Emel İşleyen 2013 978-975-400-359-8
374 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Cilt 2  ed. Dilek Batıbay; yay. haz. Jale Deniz, Duygu Piji Küçük 2013 978-975-400-358-1 (2.c) 978-975-400-356-7 (Tk)
373 9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Cilt 1 ed. Dilek Batıbay; yay. haz. Jale Deniz, Duygu Piji Küçük 2013 978-975-400-357-4 (1.c) 978-975-400-356-7 (Tk)
372 6. Uluslararası Öğrenci Trienali Sempozyumu , 3-7 Haziran 2013, İstanbul: Noktaları Birleştirelim = 6th International Student Triennial Symposium, June 3-7, 2013, Istanbul: Connecting The Dots  ed. Esra Aliçavuşoğlu Karaveli, yay. haz. Zafer Lehimler 2013 978-975-400-355-0
371 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Uluslararası Öğrenci Trienali  3-7 Haziran 2013, İstanbul = Marmara Universty Faculty of Fine Arts 6th International Student Triennial, June 3-7, 2013, Istanbul ed. Emre İkizler; çev. Duygu Kaçar, Emine Sarsılmaz Vagtborg 2013 978-975-400-354-3
370 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi = Marmara University Faculty of Fine Arts ed. Sevil Saygı; çev. Duygu Kaçar, Emine Sarsılmaz Vagtborg 2013 978-975-40-0353-6
369 Transfer Pricing in International Discussion ed. Funda Başaran Yavaşlar 2013 978-975-400-352-9
368 Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması ed. Funda Başaran Yavaşlar 2013 978-975-400-351-2
367 Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi 2011 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar): 2011 Kış ve Yaz Dönemi Oşinografik, Hidrografik, Biyolojik, Kimyasal, Sedimantolojik, Klimatolojik İstasyon Çalışmaları Projesi (MAREM) 2011 Senesi Çalışma Verileri ed. M. Levent Artüz; yard. ed. Dinçer Gülen, Adnan Aydın, Bahattin Yalçın; Çalışma Proje Koordinatörü O. Bülent Artüz 2012 978-975-400-350-5
366 Hücre Biyolojisi Meral Ünal 2012 978-975-400-349-9
365 Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi 2010 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar): 2010 Kış ve Yaz Dönemi Oşinografik, Hidrografik, Biyolojik, Kimyasal, Sedimantolojik, Klimatolojik İstasyon Çalışmaları ed. M. Levent Artüz; yrd. ed. Dinçer Gülen, Adnan Aydın, Bahattin Yalçın; Çalışma Proje Koordinatörü O. Bülent Artüz 2011 978-975-400-347-5
364 Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi Projesi 2009 Senesi Çalışma Verileri (Ön Raporlar): 2009 Kış ve Yaz Dönemi Oşinografik, Hidrografik, Biyolojik, Kimyasal, Sedimantolojik, Klimatolojik İstasyon Çalışmaları ed. M. Levent Artüz 2011 978-975-400-346-8
363 Türkisches Recht, Islamisches Recht und Manche Modernen Aspekte Servet Armağan 2011 978-975-400-343-7
362 M.Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi 2011 haz. Ş. Güniz Küçükgüzel 2011 978-975-40-034-20
361 Türk-Alman İlişkilerinde Özel Bir Dönem: Türkiye'ye Sığınan Alman Bilim Adamları ed. Muzaffer Dartan 2011 978-975-400-345-1
360 Deutsch-Türkische Verhältnisse im Europäischen Kontext hrsg. Muzaffer Dartan, Hagen Lichtenberg, Ali Eliş 2010 978-975-40-0344-4
359 Yetişkinde Fizik Muayene: Temel Yöntemler ed. Dilek Gogas Yavuz, Çetin Özener 2011 978-975-400-341-3 (E-ISBN)
358 Mimar Sinan Bibliyografyası Selçuk Mülayim 2011 978-975-400-340-6
357 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Diploma Projeleri Kataloğu= Marmara University, Faculty of Fine Arts Catalogue of Graduation Projects, Academic Year 2009-2010  ed. Esra Aliçavuşoğlu 2010  
356 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2008-2009 Akademik Yılı Diploma Projeleri Kataloğu=Marmara University Faculty of Fine Arts Catalogue of Graduation Projects, Academic Year 2008-2009 ed. Esra Aliçavuşoğlu 2010 978-975-400-339-0
355 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2007-08 Diploma Projeleri Kataloğu 2008 AIAS Yıllık Toplantısı=Marmara University Faculty of Fine Arts 2007-08 Catalogue of Diploma Projects 2008 Annual AIAS Meeting Güzel Sanatlar Fakültesi 2011 978-975-400-338-3
354 Changing Europe and Turkey: Current Debates Çiğdem Nas, Rana İzci 2010 978-975-400-336-9
353 Değişen Avrupa ve Türkiye: Güncel Tartışmalar Çiğdem Nas, Rana İzci 2010 978-975-400-337-6
352 Mortgage Sistemi ve Mortgage Kredilerinin Gelişimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Örneği Güçlü Okay 2010 978-975-400-334-5
351 Türk Bankacılık Sektöründe Risk Yönetimi: Piyasa Riski Üzerine Bir Uygulama  Gülcan Çağıl, Aclan Omağ, Ali Köse 2010 978-975-40-0333-8
350 50. Yılında Phillips Eğrisi: Makro Ekonomik İstikrar ve Maliyetleri K. Batu Tunay 2010 978-975-400-335-2
349 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali: Batı’nın Doğusu-Doğunun Batısı: Sanat ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar, 8-9 Haziran 2010 = Marmara Universty Faculty of Fine Arts 5th International Student Triennial: East of the West-West of the East: New Approaches in Art and design, June 8th-9th 2010, Istanbul ed. Recep Karadağ 2010  
348 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Uluslararası Öğrenci Trienali = Marmara University Faculty of Fine Arts 5th International Student Triennial Güzel Sanatlar Fakültesi 2010 978-975-400-331-4
347 Tıpta Uzmanlık Seçimi ed. Hakan Yoney, Dilek Gogas Yavuz 2010 978-975-400-329-1
346 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Rehberi haz. Ş. Güniz Küçükgüzel, ...[ve öte.] 2009 978-975-400-327-7
345 Acil Hastaya Yaklaşım: Dahiliye ed. Dilek Gogas Yavuz, Lütfiye Mülazımoğlu 2009 978-975-400-326-0 (E-ISBN)
344 100. Yılında II. Meşrutiyet: Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi Uluslararası Sempozyumu, 22-24 Ekim 2008: Bildiriler  haz. Zekeriya Kurşun...[ve öte.] 2009 978-975-400-325-3
343 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2007-08 Diploma Projeleri Kataloğu 2008 AIAS Yıllık Toplantısı = Marmara University Faculty of Fine Arts 2007-08 Catalogue of Diploma Projects 2008 Annual AIAS Meeting Güzel Sanatlar Fakültesi 2008 978-975-400-338-3
342 50 Yılın Mezunları Kataloğu: [Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi] Güzel Sanatlar Fakültesi 2009 978-975-400-321-5
341 T.C. Anadolu Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Sanat Eğitimi Paneli: 50. Yıl Etkinlikleri ed. Nazan Erkmen 2009 978-975-400-323-9
340 Doğrusal Olasılık, Logit, Probit Modelleri ve Bir Uygulama Şule Özmen 1996 975-400- 144-8
339 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri “50. Yılda Büyük Buluşma” Öğretim Üyeleri Sergisi Güzel Sanatlar Fakültesi 2008 978-975-400-317-8
338 Sanat ve Tasarım Eğitiminde Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Gerçeği Bircan Ak 2009 978-975-400-324-6
337 Bauhaus Ekolü Işığında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Dünü-Bugünü: 50. Yıl Etkinlikleri ed. Nazan Erkmen, İnci Deniz Ilgın; çev. Nazan Erkmen 2009 978-975-400-320-8
336 Bir Binanın Anıları: Üsküdar Toptaşı Valide-i Atik Külliyesi: 10-24 Ekim 2007 ed. Fatma Batukan 2009 978-975-400-318-5
335 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Ulusal Haluk Tezonar Heykel Sempozyumu, 4 Ekim-4 Kasım 2007 ed. Fatma Batukan 2009 978-975-400-319-2
334 Türkiye- Japonya İpek Yolunda Dostluk ve Barış: Gelenekselden Çağdaşa Tekstil Sanatında Sentezler Sempozyumu, 10-11 Eylül 2007 Güzel Sanatlar Fakültesi 2007 978-975-400-322-2
333 Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Türkiye'de Müzik Eğitimi Üzerine Bir Çalışma Mustafa Uslu 2008 978-975-400-316-1
332 İnternet ve Pazarlama: Başarı Hikâyeleri Başarılı Oyuncuların Sırları Arzu Baloğlu, Levent Karadağ 2008 978-975-400-315-4
331 Matbaa Malzeme Bilimi Cem Aydemir,  Ş. Cem Özakhun 2014 (1. bs.) 2019 (2.bs.) 978-975-400-314-7
330 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2006-2007 Diploma Projeleri Sergisi = Marmara University Faculty of Fine Arts Exhibitions of 2006-2007 Diploma Projects Güzel Sanatlar Fakültesi 2007  
329 Tesis Planlama Yılmaz Göbenez 2007 978-975-400-313-0
328 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi: “Gazeteciler Rehberi 2007”   2007 978-975-400-312-3
327 Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için Tez Yazım Kılavuzu ed. Oya Gürbüz…[ve öte.] 2007 978-975-400-310-9
326 Avrupa Birliği'ne Bakış Açıları Yönünden Akademisyen Profili Şahamet Bülbül, A. Mete Çilingirtürk, Dilek Altaş, İ. Esen Yıldırım 2007 978-975-400-309-3
325 Cemal Reşit Rey'den Şan ve Piyano Dağarımıza 12 Anadolu Türküsü haz. Mustafa Uslu  2007 978-975-400-306-2
324 Anadolu'dan Esintiler: Düzenlemeli Halk Türkülerimiz Mustafa Uslu  2007 978-975-400-307-9
323 Türkiye'de Müzik Eğitimi Mustafa Uslu 2007 978-975-400-305-5
322 Plastik İşletmelerinde ‘Zaman Etüdü’ Çalışması ile İlgili Bir Araştırma Yılmaz Göbenez 2007 978-975-400-303-1
321 Fabrika Kuruluş Yeri Seçimi Politikalarına İlişkin Uygulamaların Araştırılması Yılmaz Göbenez 2007 978-975-400-304-8
320 Bilanzierung Haluk Sumer 2006 975-400-289-4
319 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2004-2005 haz. Sevim Rollas 2006 975-400-301-7
318 Doç. Dr. Mehmet Somer’in Anısına Armağan yay. haz. Murat Yusuf Akın 2006 975-400-294-0
317 Girişimcilik Eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Deniz Börü  2006 975-400-288-6
316 International Finance Symposium 2006 : Financial Sector Integration Review and Steps Ahead Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
2006 975-400-291-6
315 Uluslararası Finans Sempozyumu 2005 : "Finans Sektöründe Bilgi Yönetimi ve Ölçek Ekonomileri İlişkisi", 9-10 Haziran 2005 Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
2005 975-400-295-9
314 T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Özetleri 2004 Fen Bilimleri Enstitüsü  2005 975-400-287-8
313 10. Bilgi ve Yönetim Sempozyumu: Avrupa Birliği Yolunda Türkiye: “Türk KOBİ’leri İçin Almanya Pazarındaki Fırsatlar” = 10. Symposium Information and Management: Die Türkei auf dem weg in die Europaische Union...  ed. Haluk Sumer, Gülpınar Kelemci Schneider, A. Bahar Ceritoğlu 2005 975-400-284-3
312 European Union And Turkey: Reflections on the Prospects for Membership ed. Nanette Neuwahl, Halûk Kabaalioğlu 2006 975-400-286-X
311 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi: 2006-2007 = Republic of Turkey Marmara University Institute of Social Sciences Guide yay. haz. Zafer Kesebir ...[ve öte.] 2006 975-400-237-1
310 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi: 2005-2006 = Republic of Turkey Marmara University Institute of Social Sciences Guide yay. haz. Zafer Kesebir ...[ve öte.] 2005 975-400-237-1
309 Europeanisation of South-Eastern Europe: Domestic Impacts of the Accession Process ed. Halûk Kabaalioğlu ...[ve öte.] 2005 975-400-281-9
308 T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2005-2006 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2005 975-400-282-7
307 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 2003 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2004 975-400-278-9
306 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinde Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Geleceğe ve Avrupa ile İlişkilere Bakışı Muzaffer Dartan, Çiğdem Nas, M. Sait Akman, Canan Savran, Seçil Suner 2004 975-400-277-0
305 The Role of Local Governments in Reducing the Risk of Disasters ed. Katalin Demeter, Nihal Ekin Erkan, Ayse Güner 2004 975-400-279-7
304 Marmara Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Güvenliği El Kitabı haz. Fuat Dede 2004 978-975-400-273-7
303 Einführung in Die EDV Unterstützte Buchführung Haluk Sumer 2003 975-400-264-9
302 Sanal Ortamda Sanat ve Tasarım: 5 Haziran 2003 Sempozyum = Art, Design and Virtual Reality: 5 June 2003 Symposium çev. Önder Otçu 2004 978-975-400-272-0 
301 8. Symposium Information and Mangement: Exzellente Modelle für die Gesellschaft: Qualitat in Wirtschaft Und Wissenschaft ed. Haluk Sumer, Sven K. Mertens 2003 975-400-260-6
300 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri (2001-2002) haz. Sevim Rollas 2003 975-400-270-3
299 I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 18-19 Ekim 2001 Teknik Bilimler MYO 2003 978-975-400-265-2
298 T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rehberi 2003-2004: Lisansüstü Eğitim ve Öğretimde 21 Yıl  ed. Adnan Aydın 2003 975-400-262-2
297 Bitkisel Tedavi Elçin Gürkan... [ve  öte.] 2003 975-400-259-2
296 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Tez Çalışmaları Yüksek Lisans-Doktora 1982-2002 Sosyal Bilimler Enstitüsü  2003 978-975-400-258-4
295 Turizm İşletmelerinde Çevre Sağlığı Joseph A. Salvato; çev. Dilşad Cebeci; ed. Osman Hayran, Adnan Aydın 2003 975-400-256-8
294 Uygulamalı İntegral Mehmet Tektaş 2000  978-975-400-252-2
293 Diferansiyel Denklemler ve Elektrik-Elektronik Devre Uygulamaları: Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümleri, Fourier Serileri, RLC Devreler Mehmet Tektaş, Erhan Akdoğan 2000 975-400-253-3
292 ECO Bölgesi Uluslararası Aktörlerin Rolü ve Türkiye ed. Muzaffer Dartan, Esra Hatipoğlu, Mehmet Dikkaya 2002 975-400-250-9
291 The European Union Enlargement Process and Turkey ed. Muzaffer Dartan, Çiğdem Nas 2002 975-400-248-7
290 Human Rights Education and Practice in Turkey in the Process of Candidacy to the EU Muzaffer Dartan, Münevver Cebeci 2002 975-400-248-7
289 Fen Eğitimi 2: Etkinlikler Ayla Gürdal, Fatma Şahin, Adil Çağlar 2001 975-400-245-2
288 Elyaf Bilgisi İnci Başer 2002 978-975-400-075-1
287 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Semra Ünal, Sefer Ada 2001 975-400-197-9
286 Refah Devletinin Kurumsallaşma Süreci ve Ülke Grupları İtibarıyla İncelemeler Dilek Yılmazcan 2002 975-400-241-X
285 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile Bankaların Mali Yapılarının Analizi Şahamet Bülbül 2001 975-400-221-5
284 Çevre: Bilinci, Bilgisi ve Eğitimi Sevil Ünal, Ebru Mançuhan, Ahmet Alp Sayar 2001 978-975-400-238-6
283 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi, 2003-2004: Lisansüstü Eğitim ve Öğretimde 21. Yıl = Republic of Turkey Marmara University Institute of Social Sciences Guide: 21st Year in Post-Graduate Education yay. haz. Şadi Can Saruhan ...[ve öte.] 2003 975-400-237-1
282 XIII. Türkiye Maliye Sempozyumu: "Anayasal Mali Düzen": 14-16 Mayıs 1998 Baskı Öncesi Hazırlık Candan Selimbeyoğlu 2003 978-975-400-263-8
281 T.C. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Rehberi Fen Bilimleri Enstitüsü 2003 978-975-400-262-1
280 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Uluslararası Öğrenci Trienali = Marmara University Faculty of Fine Arts 3rd International Student Triennial Güzel Sanatlar Fakültesi 2003 978-975-400-261-4  
279 8. Symposium Information and Mangement: Exzellente Modelle für die Gesellschaft: Qualitat in Wirtschaft und Wissenschaft ed. Haluk Sumer, Sven K. Mertens 2003 978-975-400-260-7  
278 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi, 2002-2003: Lisansüstü Eğitim ve Öğretimde 20. Yıl = Republic of Turkey Marmara University Institute of Social Sciences Guide: 20th Year in Post-Graduate Education yay. haz. Şadi Can Saruhan ...[ve öte.] 2002 975-400-237-1
277 Gümrük Birliği Muzaffer Dartan 2002 978-975-400-255-3
276 Avrupa Birliği'nin Genişleme Süreci ve Türkiye Muzaffer Dartan 2002 978-975-400-251-5
275 T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberi (2001-2002) (2003-2004) Sosyal Bilimler Enstitüsü 2001 975-400-237-1
274 Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri İrfan Güney, Selim Ay 2001 975-400-236-3
273 Elektrik Tesisleri I (Üretim Merkezleri) İrfan Güney 2001 975-400-235-5
272 Lisansüstü Tez ve Proje Yazım El Kitabı, 2006-2007   2007 975-400-234-7
271 Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yazım El Kitabı Zeynep Bilgin 2001 975-400-234-7
270 İstanbul Asyakası   2002  
269 Tez Yazım Kılavuzu Şule Oktay 2002 978-975-400-242-3
268 Türkiye için Enflasyon Öngörüsünde PX Modeli Işık Akgül 2002 978-975-400-244-7 
267 Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Ayşegül Mutlu 2002  
266 Çevre Ekonomisi, Politikalar, Uygulamalar ve Türkiye Ayşegül Mutlu 2002 978-975-400-254-6
265 Une Introduction au Systeme Phonetique et Graphique du Français Actuel Şahali Aydoğdu 2001 975-400-233-9
264 Pour Une Etude Comparative Des Structures Phonologiques et Syntaxiques Des Langues Turque et Française Şahali Aydoğdu 2001 978-975-400-232-4 
263 Tez Özetleri 1999-2000 = Thesis Abstracts 1999-2000   2002 975-400-246-0
262 Tekstil Endüstrisinde Renk Ölçümü Erhan Öner  2001 978-975-400-230-0
261 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1999-2000 haz. Sevim Rollas 2000 975-400-231-2
260 XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Eylül 2000, İstanbul: Bildiri Özetleri  [ed.] Elçin Gürkan, Ertan Tuzlacı 2000 978-975-400-229-4
259 Nitelik Açısından Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlgili Bir Araştırma Rengin Zembat 2001 975-400-228-2
258 Fen Eğitimi: İlkeler, Stratejiler ve Yöntemler Ayla Gürdal, Fatma Şahin, Adil Çağlar 2001 975-400-223-1
257 Türkçede Kullanılan Fransızca Sözcükler J. Ümran Derkunt 2001 975-400-224-X
256 Çeviri Yöntemleri için Söylem Çözümlemesi Jean Delisle; çev. J. Ümran Derkunt 2001 975-400-226-6
255 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu Katılımcı El Kitabı   2002 978-975-400-240-9
254 Su / Us / Yolculuklar   2001 978-975-400-239-3
253 La Problematique Traductologique Entre l'anglais, le Français le Turc J. Ümran Derkunt 2001 975-400-225-8
252 Çözümlü Diferansiyel Denklemler  Melek Hamzaoğlu 2000 975-400-214-2
251 Programa Ara Veriyoruz in İstanbul: [Grafik Tasarım Etkinliği] ed. Rusell Bestley, Ian Noble, Gülizar Çaparoğlu. çev. Arzu Eker 2000 978-975-400-222-5
250 İnteraktif Çalışma Modülü: Eğitim Yönlendiricileri için El Kitabı ed. Sibel Kalaça 2000 978-975-400-218-8 
249 Statistical Classification of Information in Business Organization by Cluster Analysis in Turkey Manufacturing   2000 978-975-400-213-3
248 Marmara University School of Medicine: [albüm] [haz.] Filiz Onat 2001 978-975-400-227-0 
247 2. Uluslararası Öğrenci Trienali Kataloğu Güzel Sanatlar Fakültesi 2000 978-975-400-209-6
246 Öğrenci İşleri Sergi Kataloğu   2000 978-975-400-210-2
245 Matbaa Meslek Kimyası ve Malzeme Bilgisi Emre Dölen 2000 978-975-400-208-9
244 Sınıf Yönetimi Semra Ünal, Sefer Ada 2000 975-400-215-0
243 IV. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı Bildirileri (4-5 Haziran 1998, İstanbul) ed. Emre Dölen 2000 975-400-203-7
242 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri (1998) Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1999  978-975-400-204-3
241 Türk Dünyasında Nevruz yay. haz. Nadir Devlet İnceleyen: Emine Gürsoy Naskali 1999 975-400-205-3
240 Organik Bileşikleri ile İlaçların Adlandırılması ve Temel Organik Reaksiyonlar Mert Ülgen 1999 975-400-206-1
239 Analitik Kimyaya Giriş: (Sulu Çözeltilerde Denge) Emre Dölen 2002 975-400-207-X
238 Zooloji Terimleri Sözlüğü Rikap Yüce 1999 975-400-202-9
237 Türkiye Üniversitelerinin Almanca Bölümlerinde Yapılan Çalışmaların Bibliyografyası: Alman Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğretmenliği ve Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinde Yapılan Çalışmalar Fatma Erkman Akerson, Cemal Yıldız 1999 975-400-201-0
236 Tutku ve Yeni Dalga: [M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Sergisi] Güzel Sanatlar Fakültesi 1999 978-975-400-198-3
235 Tohumsuz Bitkiler Sistematiği (Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Lichenes) Günay Çolakoğlu 1999 975-400-200-2
234 Bilgisayar Destekli Öğretim Teknolojileri Servet Bayram 1999 975-400-199-5
233 Öğretmenlik Mesleğine Giriş Semra Ünal, Sefer Ada 1999 975-400-197-9
232 Müzesini Düşleyen Sergi = Exhibition Dreaming of its Museum foto. Barbaros Gürsel, Tamer Gürpınar 1999 978-975-400-194-5
231 An Introduction to International Investments Gürel Konuralp 1999 975-400-195-2
230 A Critical Re-Evaluation of the Target-Oriented Approach to Interpreting and Translation R. Tunç Özben 1999  978-975-400-196-9
229 Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Oğuz’a Armağan   1999 975-400-193-6
228 Su Ürünlerinde Uygulamalı İstatistik Meral Soylu 1998  
227 Tekstilde Kimyasal Testler Yusuf İnanıcı 1998 975-400-192-8
226 Cours D'initiation a la Litterature Française II Hüseyin Gümüş 1998 975-400-188-X
225 Cours D'initiation a la Litterature Française I Hüseyin Gümüş 1998 975-400-188-X
224 Tekstil Teknolojisi İnci Başer 1998 975-400-186-3
223 Türkiye Denizlerinde Yaşayan Balıklar (200 Tür) Rikap Yüce 1998 975-400-184-7
222 Sazan Üretimi Meral Soylu 1998 978-975-400-181-5
221 Prof. Dr. Salih Şanver’e Armağan   1998 975-400-171-5
220 İstanbul’daki Sanayi İşletmelerinde Toplam Kalite Uygulamaları Mina Özveren 1998 978-975-400-185-3
219 Symposium on Orientation in Islamic Economics ed. Mustafa Aykaç 1998 975-400-169-3
218 İslam Ekonomisinde Yönelişler Sempozyumu ed. Mustafa Aykaç 1998 975-400-168-5
217 Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Türkiye ile İlişkileri   1998 975-400-170-7
216 75+42 Geleceğin Sanatçıları = The Artists for Future Güzel Sanatlar Fakültesi 1988 975-400-183-8
215 Sistem Analizi: C Programlama Dili Örnekleriyle İ. Bülent Ayyıldız 1998 978-975-400-176-1 
214 Kamu İşletmeleri İçin Ayniyat Takip Sistemi: Cobol Programlama Diliyle İ. Bülent Ayyıldız 1998 978-975-400-175-4 
213 Veri Tabanı Yönetim Sistemi: Foxpro İ. Bülent Ayyıldız 1998 978-975-400-177-8
212 Dış Ticaret Bilişim Sistemi İ. Bülent Ayyıldız 1998 978-975-400-178-5
211 Bilişim Sistemleri ve İletişim Uygulamaları Özhan Tıngöy 1998 978-975-400-182-2 
210 La Problematique De L'ironie Gidienne Dans La Symphonie Pastorale Murat Demirkan 1998  978-975-400-180-8
209 L'intertextualite Et L'ironie Dans Bel-Ami De Guy De Maupassant Murat Demirkan  1998 978-975-400-183-9
208 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV: Ekrem, Hamid, Sezai ve Ara Nesil haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil 1997 975-400-165-0
207 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1997 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1998 975-400-190-1
206 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri 1990-1996 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1997 975-400-163-4
205 İdil-Ural Ekspedisyonu: Tatarlar, Başkurtlar, Çuvaşlar Nadir Devlet 1997 975-400-164-2
204 Çocuk ve Ergen Psikolojisi Betül Aydın 1997 975-400-166-9
203 Ambar İşletmeciliği ve Muhasebesi Ayten Ersoy 1997 975-400-162-6
202 Fungal (Mantari) Büyüme İçin Kimyasal ve Fiziksel Çevre Koşulları Günay Çolakoğlu 2001 975-400-159-6
201 Kurumlarda Kişilerarası İlişkiler Fatma Günseli Malkoç 1997 978-975-400-167-9  
200 Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem) Emre Dölen, Mürşit Pekin 1997 978-975-400-157-0 
199 Temel Biyokimya Nesrin Kartal Özer, A. Süha Yalçın     1996 975-400-154-5
198 Les Recherches sur le Bilinguisme Hilmi Alacaklı 1997 978-975-400-156-3
197 Ulumu'l Kur'an Kaynaklarından Cezeri ve Teyyibesi Ali Osman Yüksel 1993 975-400-148-0
196 Prof. Dr. Adnan Tezel'e Armağan   2000 975-400-211-8
195 Önemli Bir Turistik Mahal Olarak İstanbul ve Milli Saraylar Kenan Kurtoğlu 1994 975-400-152-9
194 Eskiçağ Tarihinin Anahatları II Bülent İplikçioğlu 1990 978-975-40-01518
193 Kalite Yönetimi Muhittin Şimşek 1998 978-975-400149-5
192 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Resimleyen Levent Eldeniz 1996 978-975-400-150-1  
191 Kişisel Bilgisayar ve Kullanımına Giriş Cem S. Sütçü, Hüseyin Çakır 1996 978-975-400-147-1 
190 Statistical Problems and Solutions for Economics and Business Administration Ateş Vuran, Şule Özmen 1996 978-975-400-146-4 
189 Basic Research and Therapeutic Aspects of Benign Prostatic Hyperplasia and Prostate Cancer ed. Atıf Akdaş, Levent N. Türkeri 1994 978-975-400-140-2 
188 Adli Tıp Kitabı Oğuz Polat 1996 978-975-400-155-6
187 Anorganik Kimya Laboratuvarı: Örnek Preparatlar Sülin Taşcıoğlu 1996  
186 Şirket Değerleme ve Bir Uygulama Örneği Metin Sağmanlı 1996 975-400-143-X
185 Privatisation in the UK and Turkey with Particular Rreference to the Coal Sector Muzaffer Dartan; Ergin Arığolu, Jeffrey H. Coates 1996 975-400-142-1
184 Marmara University Catalog of Graduate Programs: 1997-1998   1997 975-400-137-5
183 Marmara University Catalog of Graduate Programs: 1995-1996   1995 975-400-137-5
182 Lokal Enjeksiyonlar Önder Kayhan 1995 975-400-136-7
181 Lectures and Seminars in Physical Medicine and Rehabilitation Önder Kayhan 1995 975-400-135-9
180 Göstergelerle Ekonomik Durumun İzlenmesi Müfit Akyüz 1995 975-400-133-2
179 Aylak Sınıf Thorstein Veblen; çev. İnci User; önsöz C. Wright Mills 1995 975-400-131-6
178 Genel Kimya Hikmet Savcı...[ve öte.] 1995 975-400-132-4
177 İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Güngör Onal 1995 975-400-126-X
176 Esnek Bütçeler Mehmet Özkan 1994 975-400-128-6
175 Maliyet Sistemleri Mehmet Özkan 1994 975-400-129-4
174 İşletme Yönetim Modelleri Araştırması  Esin (Can) Mutlu 1995 975-400-127-8
173 Gelecek Yönetim Uygulamaları Esin (Can) Mutlu 1995 975-400-125-1
172 Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı Fen-Edebiyat Fakültesi 1995 975-400-122-7
171 M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri 1993-1994 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 1995 975-400-121-9
170 Merhaba! Hüseyin Tansever Şiirleri Hüseyin Tansever 1994 978-975-400-117-4
169 Basic and Applied Biochemistry  Neslin Emekli 1994 975-400-120-0
168 Security and Human Rights in Europe: the CSCE Process  Aslan Gündüz 1994 978-975-400-153-2
167 Yükseköğretim Gençliğinin Sorunları: Marmara Üniversitesi Örneği Adil Çağlar 1996 975-400-118-9
166 Karadeniz Sorunları = Environmental Problems of the Black Sea, 20 January 1994, Istanbul ed. Adnan Aydın, Tülay Çelebioğlu 1994 975-400-119-7
165 Çözümlü Enerji İletim Hatları Problemleri İrfan Güney, Selim Ay 1994 975-400-114-6
164 Görgü ve Makyaj Kuralları Rabia Yargıç 1994 978-975-400-108-2 
163 İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları Necla Pekolcay 1994 975-400-105-7
162 Selected Topics on Turkish Tax Accounting Necdet Şensoy 1994 975-400-107-3
161 Kamu Kesimi Ekonomisi Joseph E. Stiglitz; çev. Ömer Faruk Batırel 1994 975-400-106-5
160 Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslümler Mustafa Fayda 1994 978-975-400-104-4
159 Mühendislikte Ergonomik Faktörler Muhittin Şimşek 1994 975-400-103-0
158 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 4  haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Zeynep Kerman 1994 978-975-400-102-0
157 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi III  haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil 1994 975-400-101-4
156 Kooperatiflerde Gelir-Gider Farkının Dağıtımı ve Muhasebeleştirilmesi Necdet Şensoy 1994 975-400-111-1
155 Yabancı Paralı İşlemler Muhasebesi Necdet Şensoy 1994 975-400-112-X
154 Makro Ekonomik Politikalar: İç ve Dış Dengenin Sağlanması F. Nuray Altuğ 1994 975-400-113-8
153 Kayıtdışı Ekonomi Osman Altuğ 1994 975-400-109-X
152 Ekonomik Düzen: Kavramlar-Kurumlar-Politikalar F. Nuray Altuğ 1994 975-400-110-3
151 Gelişmekte Olan Ülkeler Yönünden Dış Borçlanmanın Ekonomik Önemi ve Türkiye'nin Dış Borçlanması F. Nuray Altuğ 1986 975-400-100-6
150 Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve İngiltere Organize Tur Pazarı Jale Akmel 1993 975-400-087-5
149 Facultatis Decima Anniversaria: 10. Yıl Armağanı Hukuk Fakültesi 1993 975-400-099-9
148 Yapı Kooperatiflerinde Yönetim-Denetim Sorunları ve Sorumluluklar Osman Altuğ 1991 975-400-096-4
147 General Chemistry Sevil Ünal 1992 975-400-094-8
146 Eski Çağda Deri Kullanımı ve Teknolojisi Nuray Yıldız 1993 975-400-095-6
145 Fiziksel Ölçmeler ve Değerlendirilmesi İsa Eşme 1993 975-400-093-X
144 Konstrüksiyonda Mukavemet Osman Yazıcıoğlu 1993 975-400-092-1
143 Yunus Emre'nin Şiirine Çağdaş Bir Yaklaşım Vahap Kabahasanoğlu 1993 975-400-091-3
142 Facultatis Decima Anniversaria: Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, 26-28 Ekim 1992 Hukuk Fakültesi 1992 975-400-089-1
141 Temel Cerrahi Teknikleri Erhan Onuk, A. Özdemir Aktan 1993 975-400-088-3
140 İşletme Yöneticilerinin  Davranışlarına Yön Veren Hakim Kişilik Faktörleri ile Yönetsel Davranış Arasındaki İlişkiler ve Uygulama Asuman Uluçınar Türkel 1992 975-400-083-2
139 Problemes de Narrations dans les Romans d'andre Malraux: (les Conquerants la voi Royale, la Condition Humaine, L'espoir) Hüseyin Gümüş 1992 975-400-084-0
138 Artistik Jimnastik: Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri ve Yardım Şekilleri Sami Mengütay 1992 975-400-085-9
137 Obruk Platosu ve Çevresinin Jeomorfolojisi Ali Selçuk Biricik 1992 975-400-086-7
136 Experiments in Biology: Laboratory Manual Sema S. Ergezen 1992 975-400-082-4
135 Merkez Bankasının Özerkliği ve Özellikle Enflasyonist Ekonomilerdeki İşlevleri  Ali Sait Yüksel 1993 975-400-080-8
134 Oral Mukoza Hastalıkları Semih Özbayrak 1993 975-400-081-6
133 Sağlık Meslek Yüksekokulları için Farmakoloji haz. Kemal Berkman...[ve öte] 1992 975-400-079-4
132 İlaçların Metabolizması: (Biyotransformasyon) Sevim Rollas 1992 975-400-078-6
131 Halkla İlişkilere Giriş Filiz Balta Peltekoğlu 1993 975-400-073-5
130 Elyaf Bilgisi İnci Başer 1992 975-400-075-1
129 Finansal Kontrol Sisteminde Yönetici Etkinliğini Ölçümleme  A. Sait Sevgener 1993 975-400-072-7
128 Sağlık Araştırmalarında Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi: Pratik El Kitabı S. K. Lwanga, S. Lemeshow; çev. Osman Hayran 1993 975-400-071-9
127 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II: 1865-1876  haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil 1993 975-400-069-7
126 Elektrik Tesisleri I: Üretim Merkezleri İrfan Güney 1993 975-400-070-0
125 Yazılı ve Sözlü Görüntülü Written Oral Visual Basın Yayın İletişim Bilimleri: Communication Media Studies Güner Öztuna 1992 975-400-074-3
124 Radyo ve Televizyon Yayınlarını Denetim Yöntemleri Jale Sarmaşık 1993 975-400-068-9
123 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume IV ed. Adnan Aydın, Mahir Arıkol, Nurbay Gültekin 1992 975-400-066-2 (Tk.)
122 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume III ed. Adnan Aydın, Mahir Arıkol, Nurbay Gültekin 1992 975-400-066-2 (Tk.)
121 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume II ed. Adnan Aydın, Mahir Arıkol, Nurbay Gültekin 1992 975-400-066-2 (Tk.)
120 VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu = Turkish VIIIth National Symposium on Chemistry and Chemical Engineering, 7-11 Semptember 1992, İstanbul: Volume I ed. Adnan Aydın, Mahir Arıkol, Nurbay Gültekin 1992 975-400-066-2 (Tk.)
119 Autonomie und Aufgaben der Zentralbanken: Insbesondere in den Inflatorischen Wirtschaften am beispiel der Türkei Ali Sait Yüksel 1993 975-400-076-X
118 Örgüt Geliştirme: Teori, Uygulama ve Teknikler Ömer Dinçer 1992 978-975-400-065-8
117 Modern Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulamaları Kemal Yelekçi 1991 975-400-064-6
116 Bor ve Silisyum Kimyası Sülin Taşçıoğlu 1992 975-400-063-8
115 Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi: Osmanlı İmparatorluğu'nda Toprak Tasarruf Sistemi'nin Hukuki ve Mali Müeyyede ve Mükellefiyetleri haz. Midhat Sertoğlu 1992 975-400-061-1
114 Makro Ekonomiye Giriş F. Nuray Altuğ 1992 975-400-062-X
113 Ceza Hukuku (Ders Notları) A. Nevzat Odyakmaz 1992 975-400-067-0
112 Yunus Emre Sempozyumu: Bildirileri, 2 Mayıs 1991, İstanbul Fen-Edebiyat Fakültesi 1992 975-400-059-X
111 İktisada Giriş: Temel Kavramlar ve Prensipler Orhan Oğuz 1992 975-400-060-3
110 Mikro Ekonomiye Giriş Gülten Demir 1992 978-975-400-056-6
109 Sağlık Meslek Yüksek Okulları için İnsan Fizyolojisi Berrak Ç. Yeğen, Erhan Ergene, İnci Alican, Uğur Özkutlu 1991 975-400-058-1
108 Anonim Tevarih-i Al-i Osman F. Giese; haz. Nihat Azamat 1992 975-400-055-7
107 XV. Yüzyıl Osmanlı Ağaç İşçiliği  Ayla Ersoy 1993 975-400-077-8
106 Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu: 18-20 Kasım 1991 haz. Nadir Devlet 1992 975-400-054-9
105 Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Aile Sempozyumu   1991 978-975-400-043-6
104 Halk Sağlığı Araştırma Özetleri haz. Osman Hayran, Seçil Aksayan, Melda Kayhan 1991 975-400-052-2
103 Hesap Planı ile Muhasebe Uygulamaları Uğur Günege 1991 975-400051-4
102 Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 2 Ayla Gürsoy, Betül Dortunç, Jülide Akbuğa 1992 978-975-400-049-8
101 Farmasötik Teknoloji Uygulamaları 1 Ayla Gürsoy, Betül Dortunç, Jülide Akbuğa 1992 975-400-048-4
100 Genel Fotoğraf Tekniği  Ateş Vuran 1991 975-400-050-6
99 Yüksek Matematiğe Giriş: Cilt 1  Ersin Erol 1991 975-400-046-8
98 Genel Kimya: Laboratuvar Denemeleri Emre Dölen, Güler Yalçın, Mürşit Pekin 1991 975-400-045-X
97 Analitik Kimyaya Giriş: Sulu Çözeltilerde Denge Emre Dölen 1991 978-975-400-044-3
96 Banka İşlemleri ve Muhasebesi Osman Altuğ, Gülümser Ünkaya 1991 975-400-057-3
95 Yurt Dışından Dönen İşçi Çocuklarının Türk Toplumuna ve Eğitim Sistemine Uyum Sorunları Muhsin Hesapçıoğlu, Adil Çağlar 1991 975-400-042-5
94 Türkiye'nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tanzimat Enver Koray 1991 975-400-042-7
93 Zooloji Terimleri Sözlüğü Rikap Yüce 1991 975-400-202-9
92 Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi Meral Ünal 1992 975-400-040-9
91 Adi Ortaklıklarda Muhasebe Düzeni Emre Burçkin 1990 975-400-026-3
90 Avrupa Hukuku Halûk Kabaalioğlu 1990 978-975-400-037-5
89 Kamu Maliyesi Teorisine Giriş Ömer Faruk Batırel 1990 975-400-036-0
88 Financial Accounting: Principles and Turkish Accounting Practices Uğur Günege 1990 975-400-035-2
87 The Concept of the Continental Shelf in Its Historical Evolution: With Special Emphasis on Entitlement Aslan Gündüz 1990 975-400-034-4
86 Doktora ve Yüksek Lisans Tez Özetleri: 1982-1989   1990  
85 Marmara Üniversitesi 1987-1988 Tez Özetleri haz. Mualla Zeren 1990 975-400-033-6
84 Turizm Eğitiminde Nitelik Araştırması Osman Yozgat…[ve öte.] 1989 975-400-032-0
83 İslam'da Ölçü Sistemleri Walther Hinz,                           çev. Acar Sevim 1990 975-400-031-X
82 Eskiçağ Tarihinin Anahatları 1 Bülent İplikçioğlu 1990 975-400-028-3
81 Ahmet Mithat Efendi'nin Tiyatroları haz. İnci Enginün 1990 978-975-400-027-6
80 Hadidi: Tevarih-i Al-i Osman (1299-1523) haz. Necdet Öztürk 1991 975-400-029-8
79 XVI. Asırda Mısır Eyaleti Seyyid Muhammed es- Seyyid Mahmud 1990 975-400-030-1
78 Boyarmadde Kimyası İnci Başer, Yusuf İnanıcı 1990 975-400-024-7
77 Hadis Usulü: Şekil ve Örneklerle İsmail Lütfi Çakan 1990 975-400-023-9
76 Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu Fen-Edebiyat Fakültesi 1989 975-400-022-0
75 Kalitatif Analiz Laboratuvar Föyü Mine Enginün   978-975-400-020-7
74 Political Theory: Historical Foundations (v.1) Kemali Saybaşılı 1989 975-400-018-2
73 İstanbul'daki Altı ve Sekiz Destekli Camilerimizin Gelişimi Ayla Ersoy 1989 978-975-400-021-4
72 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Belma Derman Semiz 1990 975-400-019-0
71 Kalitatif Analiz Yöntemleri çev. ve derl. Mine Enginün 1989 975-400-020-4
70 S.S.C.B.'deki Türkler Ağırlıklı Çağdaş Türk Dünyası Nadir Devlet 1989 975-400-009-3
69 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi V: M. Naci, Beşir Fuad, N. Nazım, A. Rasim, H. Rahmi, E. H. Tepeyran, Ali Kemal, Receb Vahyi, Ş. Vasfi, Elhac İbrahim, M. Nuri haz. Mehmet Kaplan…[ve öte.] 1989  
68 Sinan ve Çağı Selçuk Mülayim 1989 978-975-400-006-1
67 Eğitim Planlaması ve Yönetim Muhsin Hesapçıoğlu 1989 975-400-016-6
66 Üniversite Kütüphanelerinin Karşılaştırmalı Analizi Nesrin Ertel, Ayten Koran 1989 975-400-025-5
65 Patent ve Lisans (Patent, Marka, Know-how) Sözleşmesi Hukuku Ali Sait Yüksel 1989 975-400-015-8
64 Yüksek Ortaçağ Alman Edebiyatında Seher Şarkısı (Alba) Neşe Onural 1989 975-400-014-X
63 Kontrollu İlaç Serbestleştiren Sistemler Ayla Gürsoy…[ve öte.] 1989 978-975-400-005-4
62 Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal Fen-Edebiyat Fakültesi 1988  
61 Organik Kimya İnci Tezcan 1988  
60 Finansal Yönetim: İlkeler ve Uygulamalar 1 Osman Altuğ 1988 978-975-400-003-0
59 Elektrokimya ve Kimyasal Termodinamik Musa Şahin 1989 975-400-013-1
58 Alman Edebiyatı Tarihi ve Antik Devir Neşe Onural 1990 975-400-012-3
57 Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler Mustafa Fayda 1989 975-400-011-5
56 Iris Murdoch, Felsefesi ve Sanatı Nazan Aksoy 1989 975-400-010-7
55 Çocukta Dünya Tasarımı Jean Piaget; çev. Refia Uğurel-Şemin 1988 975-400-002-6
54 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi 1: 1839-1865 haz. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil 1988  
53 1986 Yılında İşgücü ve Finansman Giderlerinin Maliyetlere Etkisi ve Bazı Yönetim Sorunları (Tekstil ve Metal Sanayii İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma) Osman Yozgat…[ve öte.] 1988 978-975-400-001-6
52 İktisat Politikasına Giriş Vural Savaş    
51 Seramik Teknolojisi Ateş Arcasoy 1983  
50 Eczacı, İlaç, Gıda Kozmetik: Konuları ile İlgili Yasa, Yönetmelik, Kararname ve Bildiriler Şükran Geçgil 1988  
49 Analitik Kimya: Volumetrik Yöntemler Emre Dölen 1988 975-400-038-7
48 Genel Matematik Alıştırmaları: İkinci Kısım Semin Akdoğan, Giacomo Saban 1987  
47 Kamu Maliyesi Teorisi III: Maliye Politikası Richard Abel Musgrave        çev. Orhan Şener 1987  
46 Kamu Maliyesi Teorisi II: Bütçenin Mikroekonomik Etkileri Richard Abel Musgrave        çev. Orhan Şener 1987  
45 Kamu Maliyesi Teorisi I: Temel İlkeler Richard Abel Musgrave         çev. Orhan Şener 1987  
44 Basic Elements of Cytogenetics Bülbin Sunar 1987 978-975-400-000-9
43 Doğal Boyamacılık: Anadolu'da Yün Boyamacılığında Kullanılmış Olan Bitkiler ve Doğal Boyalarla Yün Boyamacılığı Nevin Enez 1987  
42 Hareketli Protezler (Laboratuvar İşlemleri) Turan Bişkin 1987  
41 Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem) Emre Dölen, Mürşit Pekin 1987  
40 Genel Topolojiye Giriş  Asuman Ilgaz 1987  
39 Lectures on Medical Ethics Yahya Kıyak 1987  
38 Marmara Üniversitesi 1982-1986 Tez Özetleri haz. Mualla Zeren 1987  
37 Besin Analizi Şükran Geçgil 1987  
36 Diferansiyel Geometri II Ferruh Şemin 1987  
35 Para Politikası: Tarihi, Teorik Gelişmeler ve Türkiye Uygulaması Vildan  Serin 1987  
34 XI. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 2 yay. haz. Sami Ercan...[ve öte.] 1987  
33 XI. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 1 yay. haz. Sami Ercan...[ve öte.] 1987  
32 Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy Fen-Edebiyat Fakültesi 1986  
31 Introduction a la Semantiqe Simone Luise Artuk 1986  
30 İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi Jean Daniel Reynaud çev. Ali Güzel, Ali Rıza Okur 1986  
29 Finans Matematiği Osman Yozgat 1986  
28

Fizikokimya Cilt IV: Kimyasal Kinetik ve Makromoleküller

Cemil Şenvar 1986  
27 Holding Şirketlerde Muhasebe Düzeni Osman Altuğ 1986  
26 İslami Türk Edebiyatı Metinlerini Tetkik Metodları Necla Pekolcay 1986  
25 Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Uygulamaları Semineri: “Tebliğleri” ve Katma Değer Vergisi Paneli “Bildirileri” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1985  
24 Hadis Edebiyatı: Çeşitleri, Özellikleri, Faydalanma Usulleri İsmail Lütfi Çakan 1985  
23 Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Uzay Hukuku Kuralları Mesut Önen 1986  
22 Ekonomik Sistemler Erol Zeytinoğlu 1985  
21 Hukukun Temel İlkeleri: El Kitabı Erhan Adal 1985  
20 Borçlar Hukuku Dersleri: Özel Borç İlişkileri Cevdet Yavuz 1986  
19 Anayasa Hukuku Ders Notları Yıldızhan Yayla 1985  
18 Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Ticaret Hadleri ile Ödemeler Dengesi İlişkisi Tomris Yılmaz 1985  
17 Dimaşk Atabegliği (Tog-Teginliler) Coşkun Alptekin 1985  
16 Türk İş Hukukunda Sendika İşyeri Temsilciliği ve Güvencesi Ali Rıza Okur 1985  
15 Türk Hukukunda Kollektif Ortaklıkta Ortakların Sorumluluğu Güzin (Oğuz) Üçışık 1985  
14 Eskiçağ Kütüphaneleri Nuray Yıldız 1985  
13 Tarikatlar: Tasavvuf ve Felsefe Münasebetleri Hasan Küçük 1985  
12 Muhasebe Denetiminde Parasal Birim Örneklemesi Yönetimi ve Bir Uygulama Nejat Bozkurt 1985  
11 Ortaklıklar Muhasebesi Mehmet Ali Canoğlu 1985  
10 İktisat Felsefesi Joan Robinson, çev. Vural Savaş 1984  
9 Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin Fen-Edebiyat Fakültesi 1984  
8 Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Fen-Edebiyat Fakültesi 1984  
7 1983’de Türk İktisat Politikası Sempozyumu ve 1980 Sonrası Türk Vergi Politikası Semineri: Tebliğler ve Yorumlar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1984  
6 Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı Yapan Türk İşletmelerinde Muhasebe Organizasyonu Muhsin Tokgöz 1984  
5 Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Kapasitesi ve Vergi Gayreti Turgay Berksoy 1984  
4 Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Denetim ve Türkiye'deki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Denetimi Uğur Günege 1984  
3 Yolcu Talep Tahminlerinin Ekonometrik ve Matematiksel Analizi Necdet Tekin 1984  
2 İşgörenlerin Çalışmaya Güdülendirilmelerinde İşletmeler Açısından En Uygun Parasal Özendirme Planlarının Seçimi ve Bir Araştırma  M. Nail Berzek 1984  
1 İktisada Giriş Ekrem Özelmas 1984  

Bu sayfa Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından en son 20.09.2019 16:26:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM