Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin amacı

(a) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde ilgili anabilim dalları ve öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi ve adli tıp anabilim dalları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak; korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve araştırmaları yapmak,

(b) Marmara Üniversitesi Hastanesine başvuran, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların ihmal ve istismardan korunması için çalışmak, bu çocukları değerlendirmek, tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerini gerçekleştirmektir.

 

Merkezin faaliyet alanları

(a) İhmal ve istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve izlenmelerini gerçekleştirmek. (b) Suça sürüklenen çocuğun cezai sorumluluğunun belirlenmesi için gerekli olan inceleme ve değerlendirmeleri yapmak. (c) Çocukların kronolojik yaşını ortaya koymaya yönelik çalışmalar yapmak. (ç) Çocuğun soy bağının ortaya konması için danışmanlık yapmak ve ilgili laboratuvarlarla işbirliği içinde olmak. (d) Merkeze başvuran olgulara ait kayıtların standart bir şekilde ve tek elden tutulmasına yönelik çalışmalar yaparak veri tabanı oluşturmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleriyle iletişim içinde olmak. (e) Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak ve bu konuda diğer çocuk koruma merkezleri ile iletişim içinde olmak. (f) Kuruluş amacına yönelik olarak; 1. Üniversite içinde öğretim üyesi, öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek; hizmet içi eğitim programları ve seminerler düzenlemek. 2. Eğitim programlarını yaygınlaştırarak, toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla topluma yönelik eğitim çalışmaları yapmak. 3. Program ve projeler geliştirmek, bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek. 4. Danışmanlık hizmeti vermek. 5. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılmak, desteklemek ve bu konuda ulusal ya da uluslar arası düzeyde programlar düzenlemek. (g) Basılı, görsel ve elektronik yayınlar yapmak.

 

YÖNETİM KURULU:

Prof.Dr. E. Tolga Dağlı (Müdür)

Prof.Dr. Mehmet Akif İnanıcı (Müdür Yardımcısı)

Prof.Dr. Nesime Yaycı

Prof.Dr. Ayşe Rodopman Arman

Doç.Dr. Perran Boran

 

TELEFONLAR: 
(216) 625 4622
(216)  397 1581 (fax)

WEB SAYFASI :

http://macok.marmara.edu.tr/


Bu sayfa Children’s Protection Research and Implementation Centre tarafından en son 13.11.2019 10:50:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM