İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı:

a) Tanıtım, farkındalık, bilgilendirme ve eğitim,

b) Ulusal ve uluslararası proje desteklerine ulaşım, projelendirme, yürütme, izleme,

c) Üniversite-sanayi işbirliği, üniversite imkânlarından özel sektörün yararlandırılması,

ç) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları politikası ve yönetimi,

d) Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi, lisanslama, şirketleşme, iş geliştirme ve girişimcilik,

konularındaki çalışmaları, etkinlikleri ve hizmetleri tek bir çatı altında toplayarak koordinasyonunu sağlamaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

a) Üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite - sanayi işbirliğini teşvik etmek,

b) Üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırmak,

c) Proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak,

ç) Üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özellikle sanayide kullanılmasını sağlamak,

d) Üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlama ve akademik girişimciliği teşvik etmek,

e) Bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

Müdür:

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU

Müdür Yardımcıları:

Doç. Dr. Cenk SESAL
 

Telefonlar:

0(216) 414 05 45 (1535-1483-1098-1925-1927)

Adres:

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Dr. İbrahim Üzümcü Binası 2. Kat. 34722 / Kadıköy- İstanbul / TÜRKİYE

Web/E-Posta Adresi:

http://mitto.marmara.edu.tr

mitto@marmara.edu.tr


Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 08.05.2019 10:02:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM