Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

Merkezin amacı; demokratik, şeffaf, katılımcı yerel yönetimlerin oluşumunu desteklemeye ve yerel düzeyde kamusal hizmetleri etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak; AB bütünleşme sürecinde yerel yönetimlerimizin AB mevzuat ve uygulamarı ile uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmak; merkezi ülke düzeyinde kurumsallaştırarak bölgesel bir merkez haline getirilmesini sağlamaktır. Merkezin çalışma alanına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek. Yerel yönetimler konusunda araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak. Bu konularda ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi alışverişini gerçekleştirmek. Yerel yönetimler ile ilgili yayınları temen edip, ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dökümantasyon merkezi, ihtisas kitaplığı oluşturmak. Kitap makale türünde yayınlarda bulunmak, web ortamında bilgi alışverişini gerçekleştirmek. Yerel yönetimlere nitelikli eleman yetiştirmek, meslek içi bilgi geliştirme şeklinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge, sertifika, ödül ve burs vermek. Yerel yönetimlerin talepleri üzerine inceleme ve araştırma yapmak ve proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek. Yerel yönetimlerle ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli bağlantıları kurmak ve öğrencilerin uygulamalara katılmasına öncülük etmek.

MÜDÜR : 
Dr. Öğr. Üyesi Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER

MÜDÜR YARDIMCISI :

 

Telefon : 0 212 518 16 00 (1213, 1132)

Faks : 0 212 517 20 16 (139)

ADRES : 
M.Ü. Rektörlüğü 34413 Sultanahmet / İSTANBUL

WEB SAYFASI : http://keyem.marmara.edu.tr


Bu sayfa Urban Problems and Local Government Research and Implementation Centre tarafından en son 12.06.2019 10:12:12 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM