Sivil Toplum Kuruluşları

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

STKAM, Marmara Üniversitesi’nin farklı bölümlerinde görev yapmakla birlikte; sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlarını ortak çalışma alanı olarak benimsemiş akademisyenlerin ortak girişimiyle, 2008 yılı sonunda Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyete geçen bir araştırma ve uygulama merkezidir. Kuruluşundan itibaren sivil toplum alanı ve bu alanın önde gelen temsilcileriyle ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan STKAM, bu bağlamda Türkiye’nin sivil toplum önderlerini de Merkez Danışma Kurulu’na dâhil ederek teorisyenlerle uygulayıcıların bir arada çalışmasına imkân sağlamaya çalışmaktadır. Günümüzde üretilen bilginin uluslararası alanda yayılması gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu ise, uluslararası işbirlikleri kurmaktır. Bu nedenle STKAM, kuruluşunu izleyen dönemde John Hopkins Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve üçüncü sektör olarak tanımlanan alanda çalışmalar yürüten kişi ve kurumları bir araya getiren International Society for Third Sector Research (ISTR) isimli kuruluşun da kurumsal üyeleri arasında yer almıştır.

Günümüzde sivil toplum kuruluşları, pek çok farklı alanda önemli sorumluluklar üstlenerek toplumun geniş kesimlerini etkileyen olumsuzlukları ortadan kaldırmaya ve demokrasiye katılımı arttırmaya çalışmaktadırlar. Özellikle son yirmi yıllık dönem, hem ülkemizde hem de dünyada sivil toplum anlayışında önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Küreselleşme, işletmelerin sosyal sorumluluklarının bilincinde faaliyet göstermesinin gerekliliğinin sıklıkla vurgulanması, doğaya ilişkin sorunların yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin daha şiddetli bir şekilde hissedilmesi gibi gelişmeler sivil toplum kuruluşlarının bir yandan önemini arttırırken diğer yandan önemli sorumluluklar üstlenmeleri zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu noktada STKAM’ın temel amaçlarından ilki, ülkemizde ve dünyada sivil toplum kuruluşlarına ilişkin bilincin gelişmesine katkı sağlayabilmek için bilimsel bilgi üretmek ve bu bilgiyi ilgili tüm taraflarla paylaşmaktır.

 

Artan önemlerine paralel olarak sivil toplum kuruluşları günümüzde, geçmişe nazaran daha hızlı ve kolay örgütlenebilmekte, görece daha kolay kaynak temin edebilmektedir. Ancak, iyi niyet ve gönüllü çabaları ile kurulan bu organizasyonların hayatta kalabilmeleri, amaçlarına ulaşabilmeleri ve faaliyetlerini örgütlere ilişkin kurumsal yapılara uygun şekilde düzenleyebilmeleri için profesyonelleşme kaçınılmaz bir zorunluluktur. Diğer taraftan elde ettikleri kaynakları toplumsal sorunların çözümüne fayda sağlamak için tüketen sivil toplum kuruluşlarının etkinlik ve verimlilik temelinde faaliyet göstermesi gerektiği de aşikârdır. Bu nedenle, STKAM’ın diğer bir amacı da, özellikle sivil toplum kuruluşlarının yönetimi konusunda, sivil toplum kuruluşlarının çalışan ve yöneticilerine modern organizasyonların ihtiyaç duyduğu bilgilerin aktarıldığı eğitimler sunmak ve bu bilgilerle donatılmış uzman yöneticiler yetiştirmektir.

 

MÜDÜR :   
Doç.Dr. Esra YÜKSEL

 

TELEFONLAR : 
(0212) 5172016 (159)

WEB SAYFASI :
http://stkam.marmara.edu.tr


Bu sayfa Non-Government Institutions Research and Implementation Centre tarafından en son 12.06.2019 10:07:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM