DUYURULARTüm Duyurular

MİTTO - TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Güncellemeleri

25
Eyl

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Sanayi Doktora Programı çağrısına yurtiçinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği ile başvuru yapılabilecektir. 5746 sayılı kanun kapsamındaki Ar-Ge/tasarım merkezleri ve teknoparklar bünyesindeki sermaye şirketleri ile özel sektör kuruluşları projeye dâhil olabilmektedir.

2244 kodlu Sanayi Doktora Programına ait 2018 yılı çağrı metninde güncellemeler yapılmıştır. Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte program başvurusu 15 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Güncel çağrı metnine http://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitimburs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi adresinden ulaşabilmektedir. Program ile ilgili sorular için bideb2244@tubitak.gov.tr adresinden iletişime geçilebilmektedir. Değişikliklere dair bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

  • Rekabet Öncesi Üniversite Sanayi İşbirliği Modelinde; üniversite veya araştırma altyapıları ile teknopark bünyesinde Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri ile sunulacak projelere ihtisas alanı başına en az 5 öğrenci yerine en az 3 öğrenci olarak değiştirilmiştir (Bknz 2244 Çağrı Metni 4.2.3).
  • Program kapsamında destek karar tarihinden itibaren 4 ay içerisinde proje destek sözleşmesinin imzalanması ve proje kapsamına dahil edilecek bursiyerlerin destek kararının verildiği eğitim öğretim yılını takip eden iki dönem içerisinde belirlenerek doktora programına başlaması gerekmektedir (Bknz 2244 Çağrı Metni 5.1.1).
  • Özel sektör kuruluşu ve bursiyerlerin, doktora mezuniyeti sonrası istihdam edilme konusunda bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 7. dönemine kadar ilgili özel sektör kuruluşu ile bursiyer arasında istihdam taahhüttüne ilişkin sözleşme imzalanması gerekmektedir (Bknz. 2244 Çağrı Metni 5.2.16). Bu sürenin sonunda ilgili özel sektör kuruluşu, bursiyeri istihdam etmeyi planlamıyorsa, ilgili bursiyerler istihdam desteğini başka bir özel sektör kuruluşunda kullanabilecektir. Buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır (Bknz 2244 Çağrı Metni 5.2.17).

Bu sayfa Marmara Üniversitesi tarafından en son 25.09.2018 15:53:32 tarihinde güncellenmiştir.

Kısayol tuşları hakkında bilgi Tüm Haberler Tüm Etkinlikler
Tüm Duyurular