Diploma Eki

Bologna Süreci, pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen eğitimde reform sürecidir. Bologna sürecinin önemli kazanımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Çıktı temelli eğitim,
  • Daha kontrollü ve yönetilebilir eğitim-öğretim süreçleri,
  • Eğitimde çeşitlilik ve birlik arasında denge,
  • Yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilmesi,
  • Bir ülkeden veya yükseköğretim sisteminden diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim elemanlarının hareketliliği ve istihdamının artırılması,
  • Yükseköğretim ve iş imkanları açısından tercih edilecek hale gelmek, Yeterlikler çerçevesi, tanınırlık, saydamlık, dolaşabilirlik ve ortak derece sisteminin oluşturulması.

Bologna Sürecinde üniversitelerin akreditasyonu DS label1 ve ECTS label2 olarak adlandırılan iki belge ile 4 yıllık olarak tescillenmektedir. 2009 yılı itibariyle dünya üniversitelerinden 51’i DS ve 22’si ECTS label almışken; 2010 yılında bu sayılara 55 DS ve 6 ECTS label daha eklenmiştir. Bu zorlu süreçte, Üniversitemiz tarihi bir başarıya imza atarak 2010 yılında DS label almış ve tüm mensuplarına büyük bir onur yaşatmıştır.

[1] DS Label: Diploma Supplement Label (DE Etiketi: Diploma Eki Etiketi)
[2] ECTS Label: European Credit Transfer and Accumulation System Label (AKTS Etiketi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi)

 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulunca "TYÇ Logo" kullanımı uygun görülen programlar için tıklayınız.


Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 26.12.2014 15:38:35 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM