Komisyonlar

 

Bağıl Değerlendirme Sistemi İnceleme Komisyonu

Marmara Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) İnceleme Komisyonu üyeleri:

Prof. Dr. Mahmut TEKÇE (Başkan) - İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Deniz İNAN (Üye) - Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa OTRAR - Atatürk Eğt. Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Rektör Yardımcısı, Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi, BAP Koordinatör Vekili

Prof. Dr. Bülent EKİCİ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili

Prof. Dr. İclal ATTİLA Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Mustafa USLU Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ertuğrul BOYNUKALIN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Sadullah ÇELİK İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi, İktisat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan ÖZEN Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yusuf KAYNAK Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ekmel GEÇER İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

  

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

UNVAN

ADI-SOYADI

GÖREVİ

BİRİMİ

GÖREVİ

1 Prof.Dr.

Mustafa KURT

Komisyon Başkanı

Rektörlük

Rektör

2 Prof.Dr.

Emre İKİZLER

Üye

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekan

3 Prof.Dr.

Ahmet Şükrü ÖZDEMİR

Üye

Atatürk Eğitim Fakültesi

Dekan

4 Prof.Dr.

Yasemin ÖZKAN

Üye

Diş Hekimliği Fakültesi

Dekan

5 Prof.Dr.

Şükriye Güniz KÜÇÜKGÜZEL

Üye

Eczacılık Fakültesi

Dekan

6 Prof.Dr.

Sebahat DENİZ

Üye

Fen Edebiyat Fakültesi

Dekan

7 Prof.Dr.

Ali KÖSE

Üye

İlahiyat Fakültesi

Dekan

8 Prof.Dr.

Nuran CÖMERT

Üye

İşletme Fakültesi

Öğretim Üyesi

9 Prof.Dr.

Mine Gülden POLAT

Üye

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekan

10 Prof.Dr.

Salih PINAR

Üye

Spor Bilimleri Fakültesi

Dekan

11 Prof.Dr.

Ümit Süleyman ŞEHİRLİ

Üye

Tıp Fakültesi

Dekan

12 Prof.Dr.

Serap HELVACI

Üye

Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

13 Prof.Dr.

İlknur Esen YILDIRIM

Üye

İktisat Fakültesi

Öğretim Üyesi

14 Prof.Dr.

Hasan ERDAL

Üye

Teknoloji Fakültesi

Dekan

15 Prof.Dr.

Nail YILMAZ

Üye

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dekan

16 Prof.Dr.

Ahmet Fevzi BABA

Üye

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu

Müdür

17 Prof.Dr.

İclal ATTİLA

Üye

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Müdür

18 Prof.Dr.

Ümit Süleyman ŞEHİRLİ

Üye

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Müdür

19 Prof.Dr.

Harun DUMAN

Üye

Yabancı Diller Yüksekokulu

Müdür

20 Prof.Dr.

Mehmet OKTAV

Üye

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Müdür

21 Prof.Dr.

Okan YEŞİLOT

Üye

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Müdür

22 Prof.Dr.

Bülent EKİCİ

Üye

Fen Bilimleri Enstitüsü

Müdür

23 Prof.Dr.

Oktay ÇOLAK

Üye

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Müdür

24 Prof.Dr.

Muzaffer DARTAN

Üye

Avrupa Araştırmaları Enstitüsü

Müdür

25 Prof.Dr.

Feyza ARICIOGLU

Üye

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Müdür

26 Prof.Dr.

Erişah ARICAN

Üye

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Müdür

27 Prof.Dr.

İsmail TAŞPINAR

Üye

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Müdür

28 Prof.Dr.

Seyfi KENAN

Üye

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Müdür

29 Prof.Dr.

Bülent MERTOGLU

Üye

Mühendislik Fakültesi

Öğretim Üyesi

30 Prof.Dr.

Nuri TINAZ

Üye

Fen Edebiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi

31 Doç.Dr.

Fulya ERLÜLE

Üye

Adalet Meslek Yüksekokulu

Müdür

32 Doç.Dr.

Server DEMİRCİ

Üye

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Müdür

33 Doç.Dr.

Adnan KAKİLLİ

Üye

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Müdür

34 Doç.Dr.

Elif SOYER

Üye

Mühendislik Fakültesi

Öğretim Üyesi

35 Doç.Dr.

Faruk UÇAR

Üye

Fen Edebiyat Fakültesi

Öğretim Üyesi

36

Özlem GÜNGÖR

Üye

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

 

Kalite Komisyonu

Komisyon Üyeleri:

Prof. Dr. Mustafa KURT - Rektör

Prof. Dr. Hasan KORKUT - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa ÇELEN - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Emine Serra YURTKORU - Kalite Koordinatörü

Doç. Dr. Murat ARISAL - Genel Sekreter

Hasan ŞAHİN - Genel Sekreter Yardımcısı

Özlem GÜNGÖR - Öğrenci İşleri Daire Başkanı

İshak ASLAN - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Atıl DEMİRDAĞ -  Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Prof. Dr. Ayşe Nuriye İŞGÖREN - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bahar SENNAROĞLU - Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bülent MERTOĞLU - Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ebru ÖZGEN - İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Emre İKİZLER - Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Esra YÜKSEL ACI - İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hasan Raci YANANLI - Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Korkut ULUCAN - Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mesut SANCAR - Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sevinç ARI - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Soner ÇUBUK - Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Ahmet Talat İNAN - MÜSEM Müdürü

Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR - Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Malik Volkan TÜRKER - Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi(UZEM) Müdürü

Doç. Dr. Mustafa ŞENGÖR - MİTTO Müdürü

Doç. Dr. Sinan BOZKURT - Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Yusuf ALPAYDIN - Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zafer İÇER - Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Bilçen MUTLU MİTİL - Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Dr. İrem KONCA - Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Zuhal ÖZGENÇ PEK - Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü

Muhammet Ali ÖZTÜRK - Öğrenci Temsilcisi

Özlem BAKAN DEMİREL - Öğrenci Temsilcisi

 

M.Ü. Kalite Komisyonu Alt Danışma Kurulları Uzman Üyeleri:

Prof. Dr. Bülent MERTOĞLU- Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Bülent YILMAZ- Mezunlar Ofisi Koordinatörü

Prof. Dr. Melisa E. KARABAY - Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Doç. Dr. Yusuf ALPAYDIN - Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. İlker AKGÜN - İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Ramazan GÜREL - İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Adil Deniz DURU - Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Bilçen MUTLU MİTİL - Teknoloji Fakültesi

Dr.Öğr. Üyesi Fatih ÖLMEZ - İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENGÖR – Merkez (MİTTO) Müdürü

Öğr. Gör. Banu YAZICI - Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Mevzuat Komisyonu:

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr.Mustafa KURT Başkan (Rektör)

Doç. Dr. Zafer İÇER Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Saim OCAK Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Ercüment ÖZKARACA Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.Hüseyin Melih ÇAKIR Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Öğr.Gör.Yahya Kemal BALLI Üye (Sosyal Bil.Meslek Yük. Öğretim Üyesi)

Dr.Öğr.Üyesi Gediz KOCABAŞ Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.Mehmet Özgür AVCI Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Öğr.Gör.Ramazan DEDE Üye (Hukuk Müşaviri)

Mevzuat Alt Komisyonu Üyeleri:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgür AVCI         

- Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gediz KOCABAŞ 

- Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 Müfredat Komisyonu:

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr.Mustafa KURT Başkan (Rektör)

Prof.Dr.Ümit Süleyman ŞEHİRLİ Üye (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Hatice Kübra ELÇİOĞLU Üye (Eczacılık Fak. Öğretim Üyesi)

Prof.Emre İKİZLER Üye (Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Ahmet BENZER Üye (Atatürk Eğitim Fak.Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Beril DURMUŞ Üye (İşletme Fak. Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.İclal ATİLLA Üye(Siyasal Bilgiler Fak.Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Ertuğrul BOYNUKALIN Üye (İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Feyza ARICIOĞLU Üye (Eczacılık Fak. Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Mesut SANCAR Üye (Eczacılık Fak. Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Metin YÜKSEK Üye (Teknoloji Fak. Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Bülent MERTOĞLU Üye (Mühendislik Fak. Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Memet Vezir KAHRAMAN Üye (Fen Fak.Öğretim Üyesi)

Prof.Dr.Korkut ULUCAN Üye (Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.Malik Volkan TÜRKER Üye (İşletme Fak.Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.Savaş EVRAN Üye (Uygulamalı Bilimler Fak.Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.Ekmel GEÇER Üye (İnsan ve Toplum Bil. Fak. Öğr.Üyesi)

Doç.Dr.Elif URAL Üye (Teknik Bil.Meslek Yük. Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.Zafer İÇER Üye (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç.Dr.Yusuf ALPAYDIN Üye (Atatürk Eğitim Fak.Öğretim Üyesi)

Dr.Öğr.Üyesi Bilçen MUTLU MİTİL Üye (Teknoloji Fak.Öğretim Üyesi)

 

Öğrenci Soruşturma Komisyonu: (Üniversitemiz Yerleşkesi içinde ya da dışında meydana gelen toplu öğrenci eylemleri ile ilgili )

Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN (Üye) - Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZAKHUN (Üye) - Uygulamalı Bil. Yük. Öğretim Üyesi

Özlem GÜNGÖR (Raportör) - Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 

UYGAR(Marmara Üniversitesi Uygulama Araştırma  Merkezleri) Komisyonu:

Üyeler:

Prof.Dr Neşet KADIRGAN- (Üye)

Prof.Dr Nesrin ÖZER- (Üye)

Prof.Dr F. Gülruh GÜRBÜZ -(Üye)

Prof.Dr. Turan YILDIRIM -(Üye)

Prof. Dr. Muzaffer DARTAN- (Yürütücü Koordinatörü)

 

Yayın Komisyonu:

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr.Ömer AKGİRAY - (Başkan) - Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Sebahat DENİZ - (Üye) - Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Seyfi KENAN(Üye) - Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı

 

2547 Sayılı Kanunun 58(K) Madde İnceleme Komisyonu:

Komisyon Üyeleri: 

Başkan              Prof.Dr.Ömer AKGİRAY                                 Rektör Yardımcısı
Üye Prof.Dr.Hasan ERDAL Teknoloji Fakültesi Dekanı 
Üye Prof.Dr.Serap HELVACI Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Prof.Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOGLU  MİTTO Müdürü 
Üye Dr.Öğr.Üyesi Nazmi EKREN Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

 

Burs, İndirim ve Destek Değerlendirme Komisyonu:

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr.Mustafa KURT -Rektör

Prof.Dr. Mustafa ÇELEN -Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.İclal ATİLLA -Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç.Dr.M.Volkan TÜRKER -İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Özlem GÜNGÖR -Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Atıl DEMİRDAĞ - Strateji Geliştirme Daire Başkanı

 

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı(ADEP) Komisyonu:

Komisyon Üyeleri:

Prof.Dr. Bülent MERTOĞLU Başkan (Mühendislik Fak. Öğretim Üyesi)

Prof.Dr. İclal ATTİLA Üye (Siyasal Bilgiler Fak.Öğretim Üyesi)

Prof.Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ Üye (Tıp Fak. Öğretim Üyesi)

Prof.Dr. Fehmi YILMAZ Üye (İnsan ve Toplum Bil.Fak.Öğr.Üyesi)

Prof.Dr. Atıf KOCA Üye (Mühendislik Fak.Öğretim Üyesi)

Prof.Dr. Korkut ULUCAN Üye (Diş Hekimliği Fak.Öğretim Üyesi)

Doç.Dr. Ahmet Talat İNAN Üye (Teknoloji Fak.Öğretim Üyesi)

Doç.Dr. Turgut TAŞKIN Üye (Eczacılık Fak.Öğretim Üyesi)

Doç.Dr. Ayhan ETYEMEZ Üye (Teknoloji Fak.Öğretim Üyesi)


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 14.05.2024 15:12:22 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM