Türkiye – Almanya İlişkileri

Merkezin Amacı ve Görevleri

Marmara Üniversitesi bünyesinde bulunan, Almanca dilinde eğitim veren bölümler başta olmak üzere tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde görevli güçlü akademik kadrosuyla;

a) Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde özel bir konuma sahip olan Almanya ile mevcut çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine bilimsel çalışmalarla destek vermek; bu amaçla özellikle ekonomik, sosyal, kültür ve eğitim alanında taraflar arasında akademik çalışmaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak,

b) Çeşitli fonlarla ortak projeler üreterek, başta üniversite ve diğer bilimsel araştırma kurumları olmak üzere, her iki tarafın alanla ilgili çeşitli kamusal ve özel kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak ve uygulanmasında aktif rol almak,

c) Gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, başta üniversite-sanayi işbirliği olmak üzere, meslek odaları ve kamu yararına çalışan vakıf ve derneklerin hizmetine sunmak,

d) Taraflar arasında köprü konumunda olan Almanya’da yaşayan yoğun Türk nüfusunun, özellikle genç nüfusun, eğitimi, her iki topluma da uyumu ve Almanya’daki Türklerin Türk-Alman ilişkilerine katkıları üzerine çalışmalar yapmak,

e) Türkiye – Almanya ilişkileri ile ilgili olarak ileride SSCI/AHCI kapsamında değerlendirilebilecek süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmaktır.

MÜDÜR: 
Prof.Dr. Muzaffer DARTAN

MÜDÜR YARDIMCISI: 
Prof.Dr. Feruzan GÜNDOĞAR AKDOĞAN

TELEFONLAR: 

ADRES: 
M.Ü. Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy İstanbul

E-POSTA: 
de-tr.zentrum@marmara.edu.tr


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 07.02.2020 15:14:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM