İmmün Yetmezlik Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin amaç ve görevleri şunlardır;

Ülkemizde immün yetmezlik hastalıklarının moleküler düzeyde tanımlanması için gerekli çalışmalara öncülük etmek. Prenatal ve erken tanı ile hayatta kalma oranını arttırmak, bu alanda ulusal ve uluslararası araştırmalar planlamak ve yürütmek, bu araştırmaların yürütülmesi için kaynak yaratmak. Araştırmacı eğitmek amacıyla lisansüstü programlar açılması için ilgili birimlerle ortak çalışmalar yürütmek. Ülkemizde immün yetersizlik hastalıklarının doğum öncesi tanısını sağlamak, konuyla ilgili ulusal veya uluslar arası eğitici ve bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek, süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak. Konu ile ilgili halka eğitimler vermek.

MÜDÜR : 
Prof.Dr. Elif AYDINER

 


Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 18.12.2023 09:55:05 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM