Senato

Kuruluş ve İşleyişi

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

 Görevleri 

 Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar. 

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Senato Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa KURT Rektör
Prof. Dr. Mustafa ÇELEN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan KORKUT Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Seyfi KENAN Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Korkut ULUCAN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. ALi Rıza ÖZKAYA Fen Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Server DEMİRCİ Finansal Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Emre İKİZLER Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet AKMAN Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Sadullah ÇELİK İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İ. Safa ÜSTÜN İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet Emin BABACAN İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sebahat DENİZ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hakan YILDIRIM İşletme Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İmre ÖZBEK EREN
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehveş TARIM Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nail YILMAZ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Mustafa YORULMAZLAR Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa KURT Teknoloji Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sibel KILIÇ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Latif BEYRELİ Atatürk Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ali Recai MENTEŞ Dişhekimliği Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Mesut SANCAR Eczacılık Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. M. Vezir KAHRAMAN Fen Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Deniz YENER Finansal Bilimler Fakültesi Senato Üyesi
Prof. H. Tonguç TOKOL Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Selami KURAN Hukuk Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY İktisat Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Tahsin ÖZCAN İlahiyat Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Erhan AKYAZI İletişim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ayşe SUMER İşletme Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Haluk Rahmi TOPÇUOĞLU Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Mine Gülden POLAT
Sağlık Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Hasan Birol ÇOTUK Spor Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Caner AKÜNER Teknoloji Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Mehmet AKİF İNANICI Tıp Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Osman ŞİMŞEKER Uygulamalı Bilimler Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN Avrupa Araştırmaları Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Erişah ARICAN Bankacılık ve Sigortacılık Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Mustafa USLU Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Bülent EKİCİ Fen Bilimleri Enstitü Müdür V.
Prof. Dr. Fatin EREN Gastroenteroloji Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Osman ÜRPER Güzel Sanatlar Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ertuğrul BOYNUKALIN İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ Nörolojik Bilimler Enstitü Müdür V.
Prof. Dr. Mehmet Fatih AYSAN Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Hasan KORKUT Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr. İclal ATTİLA Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Okan YEŞİLOT Türkiyat Araştırmaları Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Levent ÇİNKO Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Gülden SINMAZIŞIK Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Yaşar KABATAŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mustafa AY Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Harun DUMAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

 

 

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 05.07.2024 15:19:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM