Senato

 Kuruluş ve işleyişi

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

 Görevleri 

 Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar. 

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek.
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Senato Üyeleri

Prof. Dr. Erol ÖZVAR Rektör
Prof. Dr. Mustafa KURT Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa ÇELEN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Seyfi KENAN Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Sebahat DENİZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Emre İKİZLER Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet AKMAN Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sadullah ÇELİK İktisat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İ. Safa ÜSTÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa KURT İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hakan YILDIRIM İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa ÇELEN
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ömer AKGİRAY Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehveş TARIM Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nail YILMAZ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali KIZILET Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa Osman ISIKAN Teknik Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Hasan ERDAL Teknoloji Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Osman Hakan GÜNDÜZ Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Latif BEYRELİ Atatürk Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Tanju KADİR Dişhekimliği Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Azize ŞENER Eczacılık Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Bahattin YALÇIN Fen Edebiyat Fakültesi Senato Üyesi
Doç. Hakkı Tonguç TOKOL Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Gül ÜSTÜN Hukuk Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY İktisat Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Tahsin ÖZCAN İlahiyat Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ebru ÖZGEN İletişim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU
Mühendislik Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Sinan ASLAN İşletme Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. M. Gülden POLAT
Sağlık Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Siyasal Bilgiler Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Turgay BİÇER Spor Bilimleri Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. İsmail USTA Teknoloji Fakültesi Senato Üyesi
Doç. Dr. Osman ŞİMŞEKER Teknik Eğitim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. M. Akif İNANICI Tıp Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Muzaffer DARTAN Avrupa Araştırmaları Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Erişah ARICAN Bankacılık ve Sigortacılık Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Mustafa USLU Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Bülent EKİCİ Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Yusuf YILMAZ Gastroenteroloji Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Osman ÜRPER Güzel Sanatlar Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ertuğrul BOYNUKALIN İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Adnan DAĞÇINAR Nörolojik Bilimler Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Hasan KORKUT Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü
Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Okan YEŞİLOT Türkiyat Araştırmaları Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Levent ÇİNKO Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Server DEMİRCİ Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ümit Süleyman ŞEHİRLİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. İclal ATTİLA
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Fevzi BABA Takı Teknolojisi ve Tasarımı Y.O.Müdür V.
Doç. Dr. Adnan KAKİLLİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Harun DUMAN Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Sibel KILIÇ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

 

 

Bu sayfa Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından en son 17.06.2021 10:59:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM